Salesforce: miasta i firmy z osobami LGBTQ+, mają lepszy „ekosystem inwestycyjny” i lepsze wyniki finansowe

Od dziesięcioleci tęczowa flaga jednoczy społeczność osób homoseksualnych, biseksualnych, osób transgenderowych i queer+ (LGBTQ+), a także służy jako symbol różnorodności i solidarności. Miesiąc Dumy, oprócz tego, że jest czasem świętowania, jest również okazją do upamiętnienia i uznania wpływu, jaki członkowie społeczności LGBTQ+ wywarli na historię na poziomie globalnym, krajowym i lokalnym.

Chociaż tegoroczne uroczystości będą wyglądały inaczej ze względu na pandemię, zasady równości pozostają niezmienne. W końcu każdy pracownik chce czuć, że jest częścią wspólnoty, że może liczyć na jej wsparcie i szacunek, a co za tym idzie – chce być widzialny i słyszalny. Poprzez wspieranie osób LGBTQ+ możemy stworzyć miejsca pracy i społeczeństwo oparte na zasadach równouprawnienia.

Kultywowanie równości w pracy

Argumenty ekonomiczne i biznesowe przemawiające za promowaniem równości są jasne. Według raportu Open For Business „Working Globally: Why LGBT+ Inclusion is Key to Competitiveness”, miasta, w których żyją osoby LGBTQ+, mają bardziej rozwinięty „ekosystemy innowacji”, a co się z tym wiąże – lepsze wyniki finansowe. Ten wskaźnik wynika z większej zdolności firm do przyciągania i zatrzymywania talentów, rozwijania lojalności wobec klientów i budowania silnej pozycji marki.

Istnieją cztery sposoby, w jakie firmy mogą kultywować otwartą i inkluzywną kulturę. Przede wszystkim warto postawić na edukację swoich pracowników i popularyzowanie myśli tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. Do tego celu warto zatrudniać pracowników będących sojusznikami  osób LGBTQ+, budując i poszerzając tym samym zespoły do spraw przeciwdziałania dyskryminacji. Warto również uświadamiać swoich pracowników w jaki sposób różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy może tworzyć sukces biznesowy. Należy pamiętać, że same reguły nie wystarczą i firmy powinny dawać swoim zachowaniem przykład godny naśladowania, poprzez inkluzję osób wykluczonych, ale także szkolenia z roli przywództwa w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i łagodzenia nieświadomych uprzedzeń. Normalizacja używania zaimków osobowych w miejscu pracy świadczy o szacunku, dobrych intencjach i integracji społecznej.  Wreszcie kluczowym elementem na drodze do równości jest zachęcanie do sojusznictwa. Nawet jeśli pracownicy nie identyfikują się jako osoby LGBTQ+, mogą wspierać członków społeczności i być dla nich oparciem – zadając pytania, praktykując empatyczne słuchanie, angażując się w działania na rzecz równości w wydarzeniach w firmie, jak i poza nią.

Orędownictwo na rzecz lepszego społeczeństwa

Aby zbudować miejsce pracy, w którym jednostki wspierają się w imię wzajemnego szacunku, ważne jest odważne manifestowanie swoich postaw, nie bojąc się, że nasze prośby i przesłania nie zostaną wysłuchane przez kadrę kierowniczą. Powinniśmy również wymagać, aby za słowami szły czyny. Największe globalne firmy już teraz podejmują działania w tym kierunku, wyznaczając trendy w biznesie, za którymi warto podążać. Mowa tutaj między innymi o działaniach Salesforce, który postanowił, że w okresie od 2019 do 2023 roku poziom zatrudnienia osób narażonych na dyskryminację z różnych względów (kobiet, osób każdej rasy, przedstawicieli LGBTQ+, osób niepełnosprawnych i innych) osiągnie 50% wszystkich zatrudnionych pracowników Salesforce.

Aby przedsiębiorstwa mogły stać się motorem zmian, równość musi znajdować się w centrum wszystkich działań. Celem Salesforce jest stworzenie integracyjnego miejsca pracy, w którym społeczność LGBTQ+ będzie czuła się doceniana i szanowana, aby móc swobodnie pracować i rozwijać się w strukturach organizacji. Salesforce pragnie zachęcić partnerów biznesowych do przyłączenia się do podróży w duchu sojuszu, wzajemnej troski i szacunku, przyczyniając się do ochrony praw społeczności LGBTQ+ na całym świecie i do opowiadania się za równością dla wszystkich.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.