Raport rynku akcji GPW 11.05.2020

foto: flickr/gpw

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

MILLENIUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ALTUS TFI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BIOMEDLUB Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BIOTON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ELBUDOWA NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
INTERAOLT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,7 euro na akcję.
KRVIRAMIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MWTRADE Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
SUNEX Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ALIOR BANK Alior Bank poprawił jakość i poziom zabezpieczenia nowych ekspozycji kredytowych, i ocenia, że dzięki temu istotnie zmniejszył wrażliwość kosztów ryzyka na COVID-19 oraz spodziewaną recesję gospodarczą. Bank uruchamia dodatkowe działania, które przynieść mają dalsze oszczędności i podnosi efektywność wewnętrznych procesów windykacyjnych – poinformowali PAP Biznes przedstawiciele banku.
ASSECOPL Grupa Asseco Poland szacuje zysk netto jednostki dominującej w I kwartale 2020 r. na 81,9 mln zł – podała spółka w komunikacie. Analitycy spodziewali się w pierwszym kwartale wyniku netto na poziomie 68 mln zł.
CCC CCC podpisało z inwestorami umowy objęcia wszystkich, tj. 6,85 mln akcji serii I i wszystkich 6,85 mln akcji serii J – poinformowała spółka w komunikacie.
CYFRPLSAT Netia nie widzi istotnego wpływu pandemii COVID-19 na tempo realizowanych inwestycji w sieć, nie spodziewa się zmian w planowanych nakładach – podali przedstawiciele spółki. Zarząd poinformował też, że wpływ obecnej sytuacji na obciążenie sieci Netii jest obecnie prawie niezauważalny.
DINO POLSKA Szymon Piduch, w porozumieniu z zarządem i radą nadzorczą, złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Dino Polska oraz z członkostwa w zarządzie z dniem najbliższego ZWZ – poinformowała spółka w komunikacie. Rezygnacja związana jest z planowanym przejściem Piducha do rady nadzorczej spółki.
ENERGA Odpisy dokonane przez spółkę Energa Kogeneracja, w tym odpisy aktualizujące wartość pakietu akcji PGG, obniżą wynik netto grupy Energa za 2019 r. o 451 mln zł – podała Energa w komunikacie.
GROCLIN Grupa Groclin dokona odpisów i rezerw o wartości 22,1 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu oraz o wartości 16,05 mln zł w sprawozdaniu skonsolidowanym, które obniżą wyniki za 2019 rok – podała spółka w komunikacie.
ING BSK 1.     Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 267,3 mln zł z 325,4 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się 8 % wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 247,6 mln zł. Negatywny wpływ pogorszenia sytuacji gospodarczej wynikającego z COVID-19 wyniósł 146,7 mln zł.

2.     Odpis ING Banku Śląskiego w I kwartale, związany ze zmianą założeń makroekonomicznych, należy traktować jako wstępny i w kolejnych kwartałach bank będzie go korygował. ING ocenia, że I kwartał może być w najbliższym czasie jednym z ostatnich kwartałów z tak wysokim poziomem wskaźnika ROE – poinformowali w piątek przedstawiciele banku.

INTER CARS Skonsolidowane przychody grupy Inter Cars w kwietniu 2020 roku wyniosły 607,6 mln zł, co oznacza spadek r/r o 20 %. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 2,53 mld zł przychodów, czyli o 7,2 % mniej niż rok wcześniej- podała spółka w komunikacie.
JSW Do 44 wzrosła liczba górników z kopalni Pniówek w Pawłowiach, u których badania potwierdziły zakażanie koronawirusem. Zainfekowanych jest także dwóch pracowników kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju – poinformowali w czwartek wieczorem przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), do której należą obydwa te zakłady.
LUBAWA Stanisław Litwin i zależna od niego cypryjska spółka Silver Hexarion Holdings wzywają do sprzedaży 22,2 mln akcji Lubawy, oferując po 0,86 zł za walor – podał Dom Maklerski Banku Handlowego.
MERCATOR Mercator Medical chce wypłacić 5,3 mln zł dywidendy z zysków z lat ubiegłych, co daje 0,5 zł na akcję – podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 3 czerwca. Jeden z projektów uchwał dotyczy również skupu do 1 mln akcji własnych.
MILLENNIUM 1.     Zysk netto Banku Millennium w I kw. ’20 wyniósł 18,1 mln zł wobec konsensusu 57,6 mln zł- podał bank w komunikacie.

2.     Rada nadzorcza Banku Millennium zatwierdziła czwarty program emisji obligacji o wartości nominalnej do 4 mld zł – podał bank w komunikacie.

PKP CARGO 1.     PKP Cargo zawarło ze związkami zawodowymi porozumienie ramowe – wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może wynieść ok. 105 mln zł, a wartość pomniejszonych kosztów wynagrodzeń ok. 23 mln zł – podała spółka w komunikacie.

2.     Spadek masy przewiezionych przez grupę PKP Cargo towarów w kwietniu pogłębił się według szacunków do 25 % z 20 % w I kw. 2020 roku. Negatywny trend może być kontynuowany w najbliższych miesiącach. – podała spółka w komunikacie.

QUERCUS TFI Zarząd Quercus TFI rekomenduje, by zysk netto za 2019 rok został przeznaczony na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych – podała spółka w komunikacie.
STALEXPORT Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Stalexportu Autostrady w pierwszym kwartale 2020 roku wzrósł do 30,4 mln zł z 3,7 mln zł rok – wynika z szacunków spółki.
ŚNIEŻKA Śnieżka od 12 maja przywróci pracę na drugiej zmianie, czyli wznowi produkcję na Ukrainie w pełnym wymiarze – poinformowała spółka w komunikacie.

 

Przegląd prasy

 

LPP W jednym sklepie przez cały poniedziałek sprzedaliśmy jedną sztukę odzieży. A to był pierwszy dzień odmrażania galerii, kiedy można było mieć nadzieję, że ludzie mogą być spragnieni zakupów – mówi Sławomir Łoboda, wiceprezes LPP. Grupa obniżyła plany związane z zamówieniami o około 40 proc. (s. 7) /GW/
PGG Pandemia w kopalniach. Niektóre zatrzymują wydobycie. Ponad 500 górników jest zakażonych koronawirusem, najwięcej, bo ponad 400, w Polskiej Grupie Górniczej. Ministerstwo Aktywów Państwowych czeka na wytyczne z GIS. (s. A10) /DGP/

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

GETIN Kurs akcji przetestował i odbił się od długoterminowej linii trendu spadkowego.
KRUK Układ 3 świec tworzący formację gwiazdy porannej w nieco nietypowym miejscu, w ramach korekty płaskiej.
LIVECHAT Kurs akcji pokonał długoterminowy szczyt na 59 zł na wysokim wolumenie.
MIRACULUM Lokalna korekta wyhamowała i kurs zaczyna odbijać, czemu towarzyszy biały korpus i wyraźnie rosnący wolumen.
PCCROKITA Kurs akcji podchodzi pod ważny opór na 46,80 zł wysokim białym korpusem na wysokim wolumenie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.