Raport Rynek Akcji 06.02.2020

foto: flickr, GPW

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

MBANK Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za IV kwartał 2019 roku.
APLISENS NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2020 – 2022, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu.
CAPPITAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KONSSTAL NWZA ws. zmiany oznaczenia serii akcji, umorzenia akcji własnych posiadanych przez spółkę oraz zmiany statutu.
PRAGMAFA NWZA ws. zmiany statutu
UNICREDIT Publikacja raportu za 2019 rok.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ALTUS TFI 1) Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła Altus TFI zezwolenie na wykonywanie działalności i nałożyła na towarzystwo kary w łącznej kwocie 7 mln zł – poinformowała KNF w komunikacie.

2) Altus TFI kwestionuje zasadność zarzutów stawianych Towarzystwu przez KNF i będzie odwoływał się od decyzji Komisji w sprawie nałożenia kar pieniężnych i sankcji administracyjnych – podał Altus.

 

AMBRA 1) Ambra spodziewa się spowolnienia wzrostu rynku wina w Polsce w 2020 roku, ale zakłada, że w najbliższych latach średnioroczna zwyżka wyniesie około 5 proc. – poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Robert Ogór. Dodał, że producent i dystrybutor wina oraz innych alkoholi chce utrzymać trend corocznego wzrostu dywidendy.

2) Ambra chce rozwijać się w Czechach w oparciu o zakupioną markę Vino-Club. Rozwój sieci specjalistycznych sklepów stacjonarnych na tym rynku bardziej prawdopodobny od 2021 roku – poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Robert Ogór.

 

APATOR Spółka Apator Metrix zawarła z Polską Spółką Gazownictwa umowy na dostawy gazomierzy miechowych w ramach sześciu zadań, będących częścią przetargu ogłoszonego przez PSG – podał Apator w komunikacie. Łączna wartość zawartych umów wynosi 75,2 mln zł netto.

 

BLOOBER Bloober Team zaktualizował plan strategiczny na lata 2020-22. Spółka chce odejść od gier realizowanych w stosunkowo krótkim czasie, w średniej półce cenowej i wydawać jedną większą produkcję na 1,5-2 lata – podał Bloober Team w komunikacie.

 

GRODNO Grodno szacuje skonsolidowany zysk netto po trzech kwartałach roku obrotowego 2019/20 (okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r.) na 9,1 mln zł, co oznacza wzrost o 32 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej – podała spółka w komunikacie. Przychody grupy po trzech kwartałach – według szacunków – wzrosły rdr o 24 proc. do 458,5 mln zł.

 

ING 1) Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyznaczył dla ING Banku Śląskiego na poziomie skonsolidowanym wymóg MREL w wysokości 11,679 proc. funduszy własnych i zobowiązań własnych (TLOF), co odpowiada 21,28 proc. kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE) – poinformował bank w komunikacie.

2) Zarząd ING Banku Śląskiego zamierza zarekomendować przeznaczenie na wypłatę dywidendy około 30 proc. jednostkowego zysku osiągniętego w 2019 roku – poinformował bank w komunikacie.

3) Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 450,3 mln zł z 451,6 mln zł rok wcześniej – poinformował bank we wstępnych danych. Wynik okazał się zbliżony do oczekiwań rynku na poziomie 463,5 mln zł. Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 1.115,7 mln zł i okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 1.142 mln zł. Wynik z prowizji wyniósł 344,6 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 341,4 mln zł. Odpisy wyniosły w czwartym kwartale 164,4 mln zł i zgodne z tym, co oczekiwał rynek (167,4 mln zł).

 

JSW Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała nowe koncesje na wydobycie węgla. Koncesje dotyczą złóż węgla „Pniówek”, „Szczygłowice”, „Jas-Mos 1” oraz „Bzie-Dębina 1 Zachód” – poinformowała JSW w komunikacie prasowym. Wydłużono też terminy obowiązywania koncesji wydobywczych dla złóż „Budryk” oraz „Knurów”.

 

KETY 1) Grupa Kęty prognozuje, że w 2020 roku osiągnie 294 mln zł zysku netto, czyli tyle samo, ile wynoszą szacunki za 2019 rok – poinformowała spółka w komunikacie. Prognoza przychodów grupy na 2020 rok to wzrost o 3 proc. do 3,314 mld zł – Kęty szacują przychody ze sprzedaży w 2019 roku na 3,205 mld zł.

2) Grupa Kęty prognozuje, że za 2019 r. wypłaci dywidendę w wysokości 85 proc. skonsolidowanego zysku netto, co jest zgodne z obowiązującą w spółce polityką dywidendową – podały Kęty w komunikacie.

 

MBANK 1) Commerzbank, największy udziałowiec działającego w Polsce mBanku, ma trudności ze sprzedażą posiadanych akcji tego banku – oinformował w środę niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

2) Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyznaczył dla mBanku na poziomie subskonsolidowanym wymóg MREL w wysokości 14,54 proc. Sumy funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (TLOF), co odpowiada 27,515 proc. Kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE) – poinformował bank w komunikacie.

3) Zysk netto grupy mBanku w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 116,3 mln zł z 316,7 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w wybranych niezaudytowanych danych finansowych. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 104,9 mln zł.

4) Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.010,5 mln zł i był zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.029,5 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł 9 proc. rdr i spadł 5 proc. kdk. Wynik z prowizji wyniósł 261,5 mln zł i był 4 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 252,5 mln zł. Wynik z prowizji wzrósł 19 proc. rdr i 5 proc. kdk. Odpisy wyniosły w czwartym kwartale 2019 roku 116,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 11 proc. niższych odpisów na poziomie 192,9 mln zł. Bank podał, że wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowym wyniósł w ostatnim kwartale 2019 roku 293,5 mln zł.

5) mBank zakłada w ciągu kolejnych 5 lat znaczny wzrost nowych pozwów przeciwko bankowi w związku z walutowymi kredytami hipotecznymi. Bank obserwuje wzrost całkowitej liczby indywidualnych spraw sądowych, jak również zmianę orzecznictwa w takich sprawach – poinformował w czwartek bank.

 

PKNORLEN 1) PKN Orlen buduje multienergetyczny koncern i musi stale myśleć o wszelkich procesach akwizycyjnych – uważa prezes Orlenu Daniel Obajtek. Nie odniósł się do medialnych spekulacji o możliwości przejęcia PGNiG.

2) PKN Orlen podpisał umowę z konsorcjum spółek KTI Poland i IDS-BUD na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie „pod klucz” Instalacji Podstawowej Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku na łączną kwotę ok. 750 mln zł – podał Orlen w komunikacie. Spółka szacuje, że po zrealizowaniu projektu EBITDA Orlenu może wzrosnąć od 340 do 415 mln zł rocznie.

 

URSUS Ursus otrzymał od komornika zawiadomienie o wszczęciu przeciwko spółce egzekucji z wniosku Banku Millennium – podał Ursus w komunikacie. Spółka otrzymała także wezwanie do zapłaty długu na rzecz Banku w kwocie głównej 8,29 mln zł oraz odsetek, kosztów zastępstwa prawnego i opłaty egzekucyjnej.

 

ZUE Grupa ZUE odnotowała w 2019 roku 996,2 mln zł przychodów wobec 832,7 mln zł rok wcześniej i 3,8 mln zł zysku netto wobec straty netto przed rokiem na poziomie 62,6 mln zł – podała spółka w komunikacie.

 

Przegląd prasy

 

PPK Coraz szerszy strumień pieniędzy popłynie do PPK. Na same dopłaty państwa do oszczędności pracowników zaplanowano 420 mln zł w projekcie budżetu państwa na 2020 rok. Jeszcze większe kwoty odłożą sami pracownicy i ich pracodawcy. /Rz/

 

ENERGETYKA Producenci energii muszą ograniczać produkcję w elektrowniach węglowych. Z powodu nadmiaru mocy w sieci z opóźnieniem wystartuje nowy blok w Jaworznie. /Parkiet/
NIERUCHOMOŚCI Rząd na tropie bańki mieszkaniowej. Decydenci zastanawiają się, czy nie należy schłodzić popytu na nieruchomości przez zwiększenie obostrzeń przy przyznawaniu kredytów hipotecznych. KNF poinformował, że nie prowadzi takich analiz. /Rz/

 

ELEKTROTIM Rynek uwierzył w przemianę Elektrotimu. Po trzech chudych latach w tym roku zarząd oczekuje znaczącej poprawy wyników. /Parkiet/
SYGNITY Sytuacja finansowa Sygnity jest stabilna. Mimo braku dźwigni finansowej jesteśmy w stanie wypracowywać cash flow niezbędny do spłaty zobowiązań – mówi prezes Sygnity Bogdan Zborowski. /Parkiet/

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.