PRODUKCJA SPRZEDANA POLSKIEGO PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

pexels.com

Główny Urząd Statystyczny przedstawił zaktualizowane dane za 2020 r. dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu, w tym chemicznego. Publikacja zawiera wskaźniki odnoszące się do pełnej zbiorowości.

Według najnowszych danych zaprezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w ostatnim Biuletynie Statystycznym (Nr 6/2021) produkcja sprzedana przemysłu chemicznego za
rok 2020 wyniosła blisko 254 mld PLN
. Stanowi to 15,5 % całej produkcji sprzedanej przemysłu ogółem w Polsce.

W rozbiciu na poszczególne segmenty Polskiej Chemii, według klasyfikacji GUS, dane za 2020 r., uwzględniające pełną zbiorowość, przedstawiają się w następujący sposób:

  • produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – 64 181,2 mld PLN;
  • produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych – 70 820,0 mld PLN;
  • produkcja wyrobów farmaceutycznych – 13 336,7 mld PLN;
  • produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – 105 483,8 mld PLN.

Zatrudnienie w przemyśle chemicznym w 2020 r. wyniosło 323 tys. osób.

Powyższe dane pokazują, jak ważny dla całej krajowej gospodarki jest sektor chemiczny, który został uznany za jeden ze strategicznych w ogłoszonej w czerwcu br. przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy
i Technologii Polityce Przemysłowej Polski.

Według informacji przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska stosunkowo dobrze poradziła sobie z negatywnymi skutkami pandemii dzięki przemysłowi. Oczywiście wymaga on dalszego, zdecydowanego wsparcia, aby w pełni móc odbudować się po kryzysie, który dotknął wiele sektorów, w tym także chemiczny. Mimo iż na wyrównanie wyników, jakie branża notowała przed pojawieniem się epidemii COVID-19 przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, to Polska Chemia stanowi fundament krajowego przemysłu, a opublikowane przez GUS najnowsze dane to potwierdzają. To m.in. dzięki sektorowi chemicznemu jego produktom i nowoczesnym rozwiązaniom możliwe będzie odbudowanie gospodarki – podkreśla dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Przemysł chemiczny jest strategiczny i niezbędny dla funkcjonowania całej gospodarki. To ogromny sektor, którego produkty są kluczowe nie tylko dla funkcjonowania szeregu innych gałęzi przemysłu, ale także dla codziennych potrzeb każdego z nas. Stanowi bazę dla rozwoju technologicznego, ochrony środowiska naturalnego, nowych odkryć naukowych, rozwoju innych sektorów gospodarki, czy zmiany przyzwyczajeń konsumenckich. Chemia będzie pełnić fundamentalną rolę w realizacji unijnych założeń klimatycznych. Produkty chemiczne, jako kluczowe dla rozwoju nowych narzędzi, procesów, urządzeń, a także niezbędne dla istnienia różnych branż, sprawiają, że sektor chemiczny będzie napędem transformacji ekologicznej, przed którą stoi obecnie cała Europa.

 

Materiał opracowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

 

Kontakt dla mediów:

Adres email: media@pipc.org.pl, nr tel.: 22 828 75 06

 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC)

Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w 1988 r. i jest największą organizacją reprezentującą branżę chemiczną na arenie krajowej i międzynarodowej. Izba bierze czynny udział w procesach legislacyjnych oraz wspiera działania na rzecz rozwoju branży. PIPC jest realizatorem wielu projektów tj: „Kongres Polska Chemia”, „Kampania Polska Chemia”, „Bezpieczna Chemia”, „Forum Rozwoju Przemysłu”, „Chemia 4.0”, „ChemHR”, czy „Energia dla Chemii”.

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.