Nowy odczyt Indeksu Umiejętności Cyfrowych – wyniki nie są optymistyczne

foto: pixabay

Salesforce, światowy lider w dziedzinie zarządzania relacjami z klientem (CRM), opublikował swój Globalny Indeks Umiejętności Cyfrowych (Global Digital Skills Index), który wskazuje na rosnący niedobór umiejętności cyfrowych na świecie oraz pilną potrzebę podjęcia działań w tym zakresie. Indeks powstał w oparciu o informacje od ponad 23 500 pracowników z 19 krajów, którzy zgłosili swoją gotowość do zdobycia kluczowych umiejętności cyfrowych potrzebnych przedsiębiorstwom obecnie i w ciągu najbliższych pięciu lat.

Prawie trzy czwarte respondentów (73%) nie czuje się przygotowanych do zdobywania umiejętności cyfrowych potrzebnych przedsiębiorstwom obecnie, a jeszcze więcej (76%) nie czuje się przygotowanych na przyszłość. Pomimo tego, że tylko 28% jest aktywnie zaangażowanych w programy szkoleniowe z zakresu umiejętności cyfrowych, 82% respondentów planuje zdobycie nowych umiejętności w przyszłości.

Globalny niedobór umiejętności cyfrowych

Niedobór ten jest powodem do niepokoju, ale stwarza również nowe możliwości. Ponieważ firmy na całym świecie szybko przechodzą na cyfrowe modele działania, zapotrzebowanie na pracowników z umiejętnościami cyfrowymi gwałtownie wzrosło. Globalny wynik indeksu Salesforce w zakresie gotowości cyfrowej, ocenianej pod kątem gotowości, poziomu umiejętności, dostępu i aktywnego uczestnictwa w podnoszeniu kwalifikacji cyfrowych, wynosi obecnie zaledwie 33 punkty na 100 możliwych, co wskazuje na pilną potrzebę globalnych inwestycji w celu zniwelowania niedoboru umiejętności cyfrowych.

Choć badanie pokazuje, że niektóre kraje czują się bardziej gotowe na cyfryzację niż inne, jasne jest, że wszystkie społeczeństwa mają jeszcze wiele do zrobienia. Zmniejszenie luki w umiejętnościach cyfrowych jest niezbędne do utrzymania i poprawy standardów życia na całym świecie. Tylko 17% wszystkich respondentów uważa się za „zaawansowanych” w zakresie umiejętności cyfrowych w miejscu pracy, podczas gdy prawie połowa (49%) nadal ocenia siebie jako „początkujących”.

Kraje rozwijające się są najbardziej przekonane o swojej cyfrowej gotowości

Respondenci w krajach rozwijających się – Indiach, Meksyku i Brazylii – są bardziej pewni swojej cyfrowej przyszłości, niż ci w krajach rozwiniętych. Indie uzyskały w Indeksie najwyższy wynik gotowości cyfrowej (63 na 100), przy czym 76% respondentów w Indiach czuje się dziś przygotowanych do wykonywania obowiązków w środowisku pracy opartym na umiejętnościach cyfrowych, a 69% aktywnie uczy się nowych umiejętności cyfrowych.

Najnowszy raport RAND Europe pt. The Global Digital Skills Gap wskazuje, że niektóre kraje będą bardziej dotknięte niedoborem umiejętności cyfrowych niż inne,zależności od ich struktury gospodarczej, gałęzi przemysłu i podziału pracy. Obawy związane z wyższym ryzykiem mogą być motorem większego i szybszego zaangażowania w edukację cyfrową – luka w umiejętnościach cyfrowych w Indiach stanowi największe ryzyko dla wzrostu PKB, wynoszące średnio 2,3% rocznie, a na drugim miejscu plasuje się Meksyk z 1,8% PKB. Z drugiej strony dla Wielkiej Brytanii i Australii wskaźnik ten wynosi zaledwie 0,5%.

 

Umiejętności cyfrowe wykorzystywane w życiu prywatnym nie przekładają się na wykorzystanie w miejscu pracy

Umiejętności cyfrowe, takie jak korzystanie z mediów społecznościowych i poruszanie się w sieci, niekoniecznie przekładają się na podstawowe umiejętności cyfrowe w miejscu pracy, które są potrzebne przedsiębiorstwom do zapewnienia sprawności, odporności i rozwoju.

Ponad dwie trzecie wszystkich respondentów z pokolenia Z (64%) twierdzi, że posiada „zaawansowane” umiejętności w zakresie mediów społecznościowych – co potwierdza stereotyp obeznania młodego pokolenia z technologiami cyfrowymi – ale mniej niż jedna trzecia (31%) uważa, że posiada „zaawansowane” umiejętności w zakresie cyfrowego miejsca pracy, które są obecnie potrzebne firmom.

Podczas gdy zdecydowana większość respondentów w Ameryce Północnej (83%), Europie (82%) i regionie Azji i Pacyfiku (70%) posiada „zaawansowane” lub „średnio zaawansowane” umiejętności korzystania z mediów społecznościowych, tylko jedna trzecia w każdym z tych regionów (odpowiednio 31%, 24% i 34%) czuje się przygotowana do zdobycia umiejętności cyfrowych potrzebnych w miejscu pracy w ciągu najbliższych pięciu lat.

Najważniejsze umiejętności cyfrowe potrzebne dziś w firmach

Według indeksu Salesforce umiejętności w zakresie technologii współpracy, takich jak Slack, są postrzegane jako najważniejsze umiejętności potrzebne firmom obecnie i w ciągu najbliższych pięciu lat – twierdzi tak 63% globalnych respondentów. Jednak pomimo biegłości respondentów w zakresie technologii współpracy, takich jak media społecznościowe, tylko 25% ocenia siebie jako „zaawansowanych” w zakresie umiejętności związanych z technologiami współpracy, które są niezbędne w miejscu pracy.

Przekwalifikowanie pracowników

Ponad połowa respondentów badania (51%) chce zdobywać nowe umiejętności, które pomogą im w rozwoju kariery. Wykorzystując potencjał istniejącej siły roboczej, przedsiębiorstwa mogą przyspieszyć niwelowanie braków w umiejętnościach.

Indeks pokazuje również, że młodsi respondenci mają większą pewność siebie i ambicję do zdobywania nowych umiejętności — 83% respondentów z pokolenia Z „aktywnie” uczy się i szkoli w zakresie umiejętności potrzebnych w ciągu najbliższych pięciu lat w porównaniu z 12% osób z pokolenia wyżu demograficznego. Przedsiębiorstwa mają ogromną szansę na rozwijanie umiejętności młodych pracowników poprzez zapewnienie dostosowanych do ich potrzeb, zawsze dostępnych szkoleń, które pomogą przyspieszyć wzrost i wprowadzanie innowacji, zwiększyć zaangażowanie oraz stworzyć silnych liderów na przyszłość.

Niezbędna jest współpraca biznesowa

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, przedsiębiorstwa muszą ściślej współpracować z rządami, partnerami i lokalnymi społecznościami w celu rozwiązania problemu pogłębiającego się niedoboru umiejętności. Współpraca jest kluczem do zapewnienia odpowiednich szkoleń i możliwości rekrutacji, aby sprostać cyfrowemu zapotrzebowaniu i w równym stopniu dotrzeć do wszystkich grup społecznych.

Zaangażowanie firmy Salesforce obejmuje równy dostęp do umiejętności cyfrowych za pośrednictwem bezpłatnej platformy edukacyjnej Trailhead, dzięki której ponad 3,7 mln osób zdobyło nowe umiejętności przydatne w przyszłej pracy, oraz społeczność Trailblazer Community, która umożliwia uczenie się u boku współpracowników i ekspertów Salesforce. Firma Salesforce nawiązała również współpracę z czołowymi dostawcami usług edukacyjnych oraz realizuje programy praktyk zawodowych, szkolenia, granty i inicjatywy charytatywne na całym świecie.

Niedobór umiejętnościach cyfrowych to palący problem, a przedsiębiorstwa mają do odegrania kluczową rolę w jego rozwiązaniu. Firmy mogą stworzyć solidne podstawy dla zmian poprzez ponowne przeanalizowanie swoich programów edukacji i szkoleń, zrównoważone inwestycje i aktywną współpracę.

Istnieje wyraźny rozdźwięk pomiędzy wprowadzanymi innowacjami a umiejętnościami niezbędnymi do korzystania z nich. To samo w sobie nie jest niczym nowym. Jednak nowością jest zakres tych innowacji, ich rozpowszechnienie i to, jak bardzo zakorzeniły się w każdym aspekcie życia. W dzisiejszych czasach trudno jest zrobić cokolwiek bez jakiejś formy cyfrowej interakcji – podsumował  Peter Schwartz, wiceprezes ds. planowania strategicznego i dyrektor ds. rozwoju, Salesforce

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.