Niepewna końcówka tygodnia na rynkach finansowych

Ten tydzień byki zapamiętają na długo, na indeksach obserwowaliśmy prawdziwy pogrom. Mimo tak fatalnych nastrojów popytu wciąż nie stać na solidne odbicie co rodzi obawy wokół kondycji kupujących. Koniec tygodnia przebiega w mieszanych nastrojach, a cofnięcie po względnie udanym otwarciu w Stanach może przyczynić się do spadku nastrojów przed weekendem. Czy naprawdę rynki przestały widzieć powody dla solidnych wzrostów?

Głównym punktem mijającego tygodnia była konferencja szefa FED, Jerome Powella i decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie podwyżki stóp procentowych. Bankierzy wyraźnie pokazali chęć i determinację do walki z inflacją jastrzębią decyzją 75 pb podwyżki, która, choć osłabiła funkcję reakcji FED zapowiadającego 50 pb na poprzednim zgromadzeniu w kontekście następnych podwyżek może przyczynić się do zdławienia inflacji i jest zrozumiała w świetle alarmujących danych. Wciąż jednak mówimy o odległym czasie, Powell wskazał 2024 jako rok, w którym stopy będą prawdopodobnie mogły być obniżane podczas gdy rynki żyją bliższą przyszłością, która zdecydowanie nie rysuje się dla byków w jasnych barwach.

Inwestorzy martwią się słabymi danymi z gospodarki, która może nie udźwignąć zacieśniania polityki monetarnej, niedźwiedzie szykują się na twarde lądowanie. Po fatalnych danych o inflacji i nastrojach konsumentów z zeszłego piątku dziś obrazu dopełnił niższy odczyt produkcji przemysłowej. Dane niższe od prognoz pokazują, że karmione dwoma latami potężnej hossy oczekiwania są ponownie dużo wyższe od tego co dziś gospodarka ma do zaoferowania. Warto wspomnieć o wczorajszych alarmujących wręcz danych z USA, które potwierdziły wzrost bezrobotnych, spadek budowy nowych domów i pozwoleń na budowy oraz słaby odczyt indeksu aktywności produkcyjnego indeksu Philadelphia Fed. Dzisiejsze dane dopełniają czarnego scenariusza i potwierdzają, że tak jak FED w czasie pandemii rozgrzał gospodarkę do czerwoności, tak dziś podwyżkami w recesyjnym otoczeniu może zupełnie pogrążyć popyt. Dekoniunktura może potężnie uderzyć w indeksy jeszcze w tym roku, a dzisiejsza sesja obnaża słabość strony popytowej na rynkach finansowych. Warto podkreślić jednak, że obecny etap rynku może zachęcać część inwestorów do rozpoczęcia akumulacji, pierwsza połowa 2022 roku dla indeksów ma obecnie dramatyczny przebieg. Wzrost ilości inwestorów 'widzących okazje’ może wpłynąć na wyższe notowania indeksów w drugiej połowie roku.

Dziś w obliczu recesyjnych obaw traci nawet zwycięzca ostatnich spadkowych miesięcy – rynek ropy. Spółki z branży pogrążyły dzisiejsze obawy wokół rosnącego popytu, wyprzedaże odnotowuje błyszczący ostatnio Chevron i ExxonMobil. Nieznacznie zyskuje dziś amerykański sektor technologiczny. Traci sektor obronny, notowania Lockheed Martin cofają się poniżej 400 USD.

S&P500 notowany jest na 0,1% plusie, choć wymazał wzrosty z początku sesji, ponownie próbuje odbijać. NASDAQ zyskuje obecnie 0,5%. Fatalnie radzi sobie WIG20, który zakończył sesję poniżej 1700 USD. Patrząc na wysoką zmienność od początku sesji, możemy spodziewać się szerszej reakcji indeksów w końcówce sesji, która może zdeterminować poniedziałkowe otwarcie.

Eryk Szmyd

Analityk rynków finansowych XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.