Komentarz walutowy: Wakacyjne nastroje na rynku

foto: pixabay

Wczorajsza sesja nie przyniosła większej zmienności na rynku. Handel na rynku akcji w USA przebiegał spokojnie, a ostatecznie amerykańskie indeksy zakończyły dzień nieznacznie pod kreską. Z kolei na rynku walutowym także próżno szukać większych ruchów. Notowania EURUSD zadowalały co prawda wyjść wczoraj powyżej poziomu 1,06, jednak bez większej dynamiki. Ruch nie okazał się trwały ponieważ kurs szybko cofnął się poniżej wspomnianego okrągłego poziomu, a dziś także widać iż w dalszym ciagu stanowi on krótkoterminowy opór. Z kolei patrząc technicznie na wykres głównej pary walutowej w szerokim ujęciu – dziennym, kluczowa strefa oporowa rozciąga się nieco wyżej – w rejonach 1,0630. Miejsce to wynika nie tylko z wcześniejszych szczytów i dołków, ale także z górnego ograniczenia długoterminowego kanału spadkowego. Wydaje się, że tak długo jak notowania nie zdołają sforsować strefy horyzontalnej przy 1,0630, cały czas można mówić o trendzie spadkowym. Z drugiej strony, wyjście ceny powyżej, może dać szans na wygenerowanie większej korekty wzrostowej z celem nawet na 1,0780 -1,0800 gdzie znajduje się kolejny ważny opór.

Wczorajsze dane makro nie wpłynęły na rynek Forex, dolar nie ruszył się po publikacji odczytów ze Stanów  Zjednoczonych, mimo iż dane za maj odnośnie zamówień  na dobra trwałego użytku były lepsze od oczekiwań. Z drugiej strony opublikowany indeks aktywność Dallas Fed spadł do najniższego poziomu od maja 2020 roku (-17,1 pkt). Aktualnie niewykluczone więc, że inwestorzy czekają na katalizator, który mógłby pomóc w określeniu kierunku na głównej parze walutowej. Takim katalizatorem mogą okazać się komentarze płynące z Forum Bankowości Centralnej EBC. Jutro w dyskusji panelowej będą brali udział szefowie trzech głównych banków centralnych – Fed, EBC i BoE.

Jeśli chodzi o naszą krajową walutę, wczorajsza sesja przyniosła nieznaczne polepszenie nastrojów, co można wiązać ze wzrostami na europejskim rynku akcji. Skala umocnienie złotego nie była jednak duża, a dziś oddaje on wczorajsze zyski. We wtorek po godzinie 10:00 PLN traci względem innych głównych walut. Największy ruch obserwujemy na parze CHFPLN, gdzie frank szwajcarski zyskuje 0,5%. Z kolei pary walutowe USDPLN i EURPLN rosną 0,3%, a GBPPLN dodaje 0,35%. Za franka trzeba dziś płacić 4,6472 zł, za euro 4,6968 zł, za dolara 4,4348 zł, a za funta 5,4456 zł.

Łukasz Stefanik
Analityk Rynków Finansowych XTB
lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.