Leasing a sezonowość branży. Na jakich warunkach może skorzystać z leasingu firma osiągająca nieregularne przychody?

Firmy działające w branżach o charakterze sezonowym mają mocno ograniczone możliwości finansowania inwestycji z zewnętrznych źródeł. Z powodu nieregularnych przychodów banki często odmawiają im udzielenia kredytu czy pożyczki. Warto wtedy zdecydować się na leasing, który umożliwia indywidualne dostosowanie harmonogramu spłaty.

Na czym polega sezonowy harmonogram spłaty leasingu?

Przedsiębiorca korzystający z leasingu zostaje zobowiązany do regularnego opłacania raty, która składa się z części kapitałowej oraz odsetkowej. Najczęściej wysokość zobowiązania jest stała i regulowana w trybie miesięcznym. Firmy działające w sektorach o charakterze sezonowym często nie są jednak w stanie spłacać raty z bieżących przychodów. Na szczęście nie muszą być pozbawione dostępu do korzystnego źródła finansowania, jakim jest leasing. Mogą wnioskować o zastosowanie indywidualnego harmonogramu spłaty, który uwzględnia sezonowość branży.

Sezonowy system spłaty umożliwia spłacanie raty w innym trybie niż miesięczny – leasingobiorcy mogą regulować płatności np. co kwartał, 6 miesięcy czy nawet raz do roku. Mają również możliwość indywidualnego dostosowania wysokości rat. Dzięki temu będą one wyższe w okresach najbardziej dochodowych, a niższe poza sezonem. Przedsiębiorca ogranicza więc koszty w czasie obniżonego popytu, kiedy sprzedaż jest znacznie niższa lub występuje zastój w produkcji czy realizacji usług.

Niektórzy leasingodawcy zastrzegają, aby miesiące wolne od spłaty nie wypadały w początkowym okresie trwania umowy. Mogą również wymagać spłacania w każdym miesiącu chociaż niedużej części kapitału.

Dla kogo jest przeznaczony leasing z sezonową ratą?

Z sezonowego harmonogramu spłaty najczęściej korzystają rolnicy, którzy decydują się na leasing sprzętu rolniczego. Podobnymi zasadami może również zostać objęty leasing sprzętu budowlanego oraz środków trwałych dla przedsiębiorców z branży turystycznej, gastronomicznej czy ślubnej. Największe szanse na otrzymanie leasingu z sezonowym systemem spłat mają ci przedsiębiorcy, którzy działają na rynku od dłuższego czasu i są w stanie wykazać stabilną sytuację finansową. Szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji można również zwiększyć dzięki wniesieniu wysokiego wkładu własnego lub zabezpieczenia umowy, np. w formie blokady na lokacie czy poręczenia.

Dlaczego firmom z sezonowych branż opłaca się korzystać z leasingu?

Za pomocą leasingu można korzystnie sfinansować środki trwałe, dzięki czemu przedsiębiorca unika konieczności zamrażania kapitału. Leasing jest znacznie łatwiej dostępny w porównaniu do kredytu, a jego otrzymanie wiąże się z mniejszą liczbą czasochłonnych formalności. Nie wpływa również negatywnie na zdolność kredytową. Możliwe jest zastosowanie uproszczonej procedury weryfikacyjnej, co pozwala otrzymać decyzję o udzieleniu finansowania nawet od ręki.

Zastosowanie sezonowego harmonogramu spłat sprawia, że leasingobiorca unika ryzyka problemów z terminowym opłacaniem rat. Dostosowuje kalendarz płatności do sytuacji finansowej swojej firmy, dzięki czemu leasing nie obniża jego płynności finansowej. Może zdecydować się na zawarcie umowy na długi okres, co poskutkuje niższą kwotą raty, podobnie jak zapłacenie wysokiej opłaty wstępnej. W leasing można wziąć zarówno nowe, jak i używane przedmioty.

Przedsiębiorca unika również negatywnych konsekwencji nieterminowego regulowania rat. Można do nich zaliczyć m.in.:

  • wysokie opłaty manipulacyjne, 
  • kary umowne,
  • odebranie przez firmę leasingową przedmiotu umowy,
  • wszczęcie procedury windykacyjnej.

Niektóre firmy leasingowe umożliwiają leasingobiorcom zmienianie harmonogramu spłaty oraz wysokości rat w trakcie trwania umowy. Zwykle jest to możliwe dopiero po dłuższym czasie terminowego regulowania zobowiązań. Europejski Fundusz Leasingowy wprowadził dla swoich klientów usługę Leasingu Swobodnego. Jest to rozwiązanie pozwalające zmieniać wysokość raty bez wychodzenia z domu – na portalu internetowym.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.