Jakie ułatwienia rząd powinien jeszcze wprowadzić dla uchodźców z Ukrainy?

foto: pixabay

Przygotowana przez rząd ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski, w związku z prowadzonym na terenie tego kraju konfliktem zbrojnym, zawiera szereg bardzo potrzebnych i pilnych rozwiązań. Ustawa ta zawiera rozwiązania otwierające szeroko dostęp do polskiego rynku pracy i eliminuje wszelkie formalności związane z zatrudnianiem tych osób. Mogą one swobodnie podejmować pracę na terenie Polski – natomiast obowiązkiem ciążącym na pracodawcach będzie zgłoszenie w terminie siedmiu dni od powierzenia pracy faktu zatrudnienia uchodźców do właściwego urzędu pracy. Zabrakło jednak w ustawie zachęt do tworzenia dodatkowych miejsc pracy, w których uchodźcy z Ukrainy mogliby znaleźć zatrudnienie – co jest ważne zważając na ich dużą liczbę. Przydałyby się instrumenty podatkowe czy rozszerzenie istniejących rozwiązań, aby w kluczowych sektorach gospodarki stworzyć zachętę do tworzenia nowych miejsc pracy nikogo nie faworyzując.

– Trzeba też wziąć pod uwagę, że około połowa osób napływająca do Polski to dzieci, konieczne jest zapewnienie im opieki. Ustawa zawiera kilka rozwiązań ułatwiających tworzenie miejsc opieki – natomiast zabrakło przepisów ułatwiania zatrudnienia opiekunów do przedszkoli, żłobków czy klubów dziecięcych. Jest to ważne, ponieważ obecne przepisy stawiają wysokie wymagania osobom sprawującym opiekę nad młodszymi i uzasadnione jest złagodzenie tych wymagań – powiedział serwisowi eNewsroom Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).  W ustawie uzgodniono również pakiet rozwiązań podatkowych, które zwalniają z opodatkowania uchodźców otrzymujących wsparcie czy darowizny. Z drugiej strony są to też rozwiązania kierowane do przedsiębiorców, którzy mogą zaliczać w poczet podatkowe koszty uzyskania przychodów. Chodzi o wszelkiego rodzaju wsparcie i dotacje przekazywane za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, jednostek samorządowych, placówek leczniczych czy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Tutaj jednak rząd nie wykazał się zaufaniem do przedsiębiorców, ponieważ w tych kosztach nie mogą być odejmowane podatki z pomocy bezpośrednio udzielanej uchodźcom – na przykład przez zapewnienie noclegu, zakwaterowania i miejsc opieki nad dziećmi. Dobrze by było, aby uzupełniono ustawę również o ten aspekt – wskazuje Kozłowski.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.