Gospodarka

Miesięczny Indeks Koniunktury wzrasta

Od stycznia Polski Instytut Ekonomiczny wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego prowadzi wśród przedsiębiorstw badanie o nazwie „Comiesięczny monitoring przedsiębiorstw”, którego efektem jest określenie Miesięcznego Indeksu