Zmiany podatkowe spowodują przetrzymywanie pieniędzy firm na kontach urzędów skarbowych

foto: serwis agencyjny MondayNews™

Przepisy wprowadzające rewolucyjne zmiany w zakresie zasad poboru podatku u źródła weszły w życie 1 stycznia 2019 r., ale ich stosowanie zostało w istotnej części odroczone do 1 lipca 2019 r. Owa rewolucja dotyczy wypłat, których suma na rzecz danego podatnika w trakcie jego roku obrachunkowego przekroczy 2 mln zł. Nowe regulacje mogą niestety powodować „zamrożenie” znacznych sum na kontach urzędu skarbowego.

Przypomnijmy, iż dotychczas, jeśli spełnione były warunki do zastosowania zwolnienia z podatku u źródła lub zastosowania obniżonej stawki podatkowej, płatnik mógł korzystać z takiej preferencji podatkowej automatycznie, tj. wypłacić należność kontrahentowi w pełnej wysokości (w przypadku zwolnienia podatkowego) albo w wysokości pomniejszonej o podatek u źródła pobrany według niższej stawki.

– W świetle nowych przepisów, nawet jeśli będą spełnione warunki do zastosowania preferencji podatkowych, to i tak pełną kwotę podatku u źródła będzie trzeba wpłacić do urzędu skarbowego – mówi w rozmowie z MarketNews24 Paweł Stańczyk, doradca podatkowy, lider Praktyki Planowania Podatkowego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Po wpłaceniu podatku będzie można ubiegać się o jego zwrot po przedstawieniu pełnej dokumentacji poświadczającej spełnienie warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia podatkowego lub też obniżonej stawki podatku u źródła. Urząd będzie miał jednak aż 6 miesięcy na rozpatrzenie sprawy i ewentualny zwrot podatku.

Sposobem na uniknięcie konieczności wpłaty nadmiernego podatku do urzędu jest złożenie w momencie wypłaty należności oświadczenia przez zarządu spółki, iż podatnik posiada wszystkie dokumenty niezbędne do korzystania ze zwolnienia podatkowego lub obniżonej stawki podatku u źródła, a także że nie posiada wiedzy o istnieniu okoliczności wykluczających możliwość stosowania takich korzyści podatkowych. Należy jednak pamiętać, iż nowe przepisy wprowadzają warunki, które może być trudno zweryfikować płatnikowi (np. czy podmiot otrzymujący płatność prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą). W konsekwencji, złożenie takiego oświadczenia przez zarząd może być ryzykowne zarówno dla spółki, jak i dla samych członków zarządu.

W przypadku, gdy mamy do czynienia ze zwolnieniem z poboru podatku u źródła, alternatywnym rozwiązaniem jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie tzw. opinii o stosowaniu zwolnienia. Podmiot ubiegający się uzyskanie opinii powinien przedstawić komplet dokumentów i informacji potwierdzających prawo do stosowania zwolnienia.

– Jeśli urząd pozytywnie zweryfikuje taki wniosek, wyda opinię o stosowaniu zwolnienia, która umożliwi płatnikowi automatyczne stosowanie zwolnienia podatkowego bez konieczności wpłaty podatku czy też składania oświadczeń przy wypłatach należności na rzecz konkretnego podatnika – wyjaśnia mec.Paweł Stańczyk. – Opinia taka jest ważna przez kolejne 36 miesięcy.

Źródło: MarketNews24

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.