Raport rynku akcji GPW 27.05.2020

foto: flickr/gpw

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ASSECOPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019 i wypłaty dywidendy.
08MAGNA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2019.
ALTA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ARTIFEX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CELTIC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IFSA NWZA ws. zmiany statutu oraz zamiany 1.892.701 akcji należących do Patro Invest OÜ na akcje serii B spółki.
LABOPRINT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MLSYSTEM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PCCEXOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
PCCROKITA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,41 zł na akcję.
REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ULTGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
WAWEL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
WIRTUALNA Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.234 akcji serii D oraz 19.213 akcji serii F.
XTPL Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

BORYSZEW Boryszew utworzy w wynikach za 2019 r. odpisy aktualizujące wartość udziałów w spółkach Grupy Boryszew Automotive Plastics oraz pożyczek udzielonych spółkom Grupy BAP w łącznej w wysokości 181,8 mln zł – podał Boryszew w komunikacie.
COMARCH Rada nadzorcza Comarchu pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok – podała spółka w komunikacie.
ENEA Grupa Enea szacuje, że w 2019 r. miała 423 mln zł zysku netto jednostki dominującej i 3,41 mld zł EBITDA – podała spółka w komunikacie.
GETIN Strata netto grupy Getin Holding przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2020 roku wyniosła 200,6 mln zł – poinformowała spółka w raporcie. Strata to efekt rozliczenia transakcji sprzedaży aktywów w Rosji.
KGHM Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w kwietniu 2020 roku wyniosła 55,7 tys. ton i była wyższa o 8 % niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w kwietniu 56,5 tys. ton, co oznacza spadek o 4 % r/r – poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.
LSI Zarząd LSI Software rekomenduje, aby zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 6,4 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy oraz pokrycie strat z lat ubiegłych – podała spółka w komunikacie.
MEDICALG Medicalgorithmics miał w pierwszym kwartale 2020 roku 3,3 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 4,5 mln zł zysku przed rokiem – podała spółka w raporcie kwartalnym. Grupa odnotowała w tym okresie 36,1 mln zł przychodów wobec 48,7 mln zł rok wcześniej.
PGE Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 432 mln zł wobec 585 mln zł zysku rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.
PGG W tym tygodniu trzy kopalnie Polskiej Grupy Górniczej (PGG), które z powodu koronawirusa wstrzymały wydobycie węgla, osiągną połowę swoich mocy wydobywczych – zakłada największa górnicza spółka. Stopniowo rośnie też wydobycie w innych zatrzymanych wcześniej kopalniach – Pniówek i Bobrek.
PGNiG Zarząd PGNiG rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2019 roku na dywidendę przeznaczyć 520,05 mln zł, czyli by dywidenda na akcję wynosiła 0,09 zł – poinformowała spółka w komunikacie.
PKN OREN Komisja Europejska wydłużyła do 22 lipca 2020 roku, termin na rozpatrzenie wniosku PKN Orlen w sprawie planowanego połączenia z Grupą Lotos – poinformowała Komisja na stronie internetowej. Wydłużenie okresu na podjęcie decyzji przez Komisję Europejską jest pozytywnym sygnałem dla tej transakcji – ocenia prezes Orlenu Daniel Obajtek.
PZU Walne zgromadzenie PZU postanowiło, aby 2.643,7 mln zł z zysku za 2019 rok przeznaczyć na kapitał zapasowy, a kwotę 7,3 mln zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – poinformowała grupa w komunikacie. Tym samym PZU nie wypłaci dywidendy za zeszły rok.
SELVITA 1.     NWZ Selvity zdecydowało we wtorek o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru – wynika z uchwał NWZ. W środę, 27 maja, rozpocznie się proces budowania księgi popytu.

2.     Selvita z optymizmem patrzy na resztę 2020 roku i zakłada realizację tegorocznych celów finansowych, ale nie spodziewa się utrzymania dynamiki wzrostu przychodów z pierwszego kwartału – poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. Zarząd zauważa, że utrudniona przez epidemię koronawirusa sytuacja rynkowa wraca do normy i podtrzymuje realizację pierwszej akwizycji w tym roku.

3.     Wartość portfela zamówień Selvity na 2020 rok, wynikająca z podpisanych kontraktów handlowych i umów o dotacje, wynosi obecnie blisko 96 mln zł i jest o 41 %. wyższa niż rok wcześniej – podała spółka w komunikacie prasowym. Wzrost zakontraktowania na bieżący rok w segmencie usługowym wyniósł 48 %.

TRAKCJA Wielkość portfela zamówień budowlanych grupy Trakcja wynosiła na koniec marca 2020 roku 2.959 mln zł z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów – podała spółka w raporcie kwartalnym.
VOTUM Zarząd Votum rekomenduje przeznaczenie zysku za 2019 r. na kapitał rezerwowy, utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy oraz na kapitał zapasowy – podała spółka w komunikacie.
WIRTUALNA 1.     Wirtualna Polska w pierwszym kwartale 2020 roku miała 39,3 mln zł EBITDA (wg MSSF 16) i 18,4 mln zł EBIT – poinformowała spółka w raporcie. Wyniki te są zgodne z konsensusem. Niższy o 26,6 % od oczekiwań okazał się zysk netto przypisany jednostce dominującej, który wyniósł 6,9 mln zł.

2.     Zarząd Wirtualnej Polski rekomenduję rezygnację z wypłaty dywidendy z zysku netto za 2019 rok – poinformowała spółka w komunikacie. Propozycja związana jest z bieżącą sytuacją grupy, jej planami inwestycyjnymi i potencjalnymi celami akwizycyjnymi.

 

Przegląd prasy

 

mBANK Polskie firmy dobrze wykorzystały okres prosperity. Sporo z nich zbudowało poduszkę finansową pomagającą im przeżyć trudny okres – mówi Adam Pers, wiceprezes mBanku. Chwali tarczę finansową, ale zwraca uwagę na niedociągnięcia. (s.A23) /RZ/
PBG Zarządca PBG spróbuje sprzedać akcje Rafako. Wizja odcięcia firmy od trapionego problemami akcjonariusza spodobała się rynkowi. (s.7) /RAFAKO/
TSGAMES Ten Square Games wykorzystuje szansę. Pandemia pozwoliła spółce na pozyskanie graczy po niższych kosztach. Jednak cenowe okienko powoli się zamyka. (s.5) /PB/
VGR Do czterech razy sztuka, czyli Wójcik u steru VRG. Garnitur to relikt – mówi „Parkietowi” Michał Wójcik, który za kilka tygodni obejmie stanowisko prezesa d. Vistuli. Nie po raz pierwszy. (s.5) /PARKIET/
WIRTUALNA Wirtualna Polska prezentuje optymizm. Internetowa grupa nie wypłaci dywidendy, ma za sobą I kwartał spadków wyników, ale zdaniem zarządu jej sytuacja finansowa jest dobra. (s.5) /PARKIET/

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

11BIT Nieudany atak na opór na 493,50 zł, na wykresie tworzy się formacja spadającej gwiazdy.
GETIN Czarny korpus na skokowo rosnącym wolumenie początkiem korekty?
GROCLIN Kurs akcji forsował się przez 4 sesje z lokalnym oporem na 1,59 zł, by w trakcie ostatniej sesji przebić go białym korpusem na wyraźnie wysokim wolumenie.
RAFAKO Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie powraca z kursem powyżej oporu na 0,841 zł.
SANPL Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie początkiem kolejnego impulsu popytowego.
TRAKCJA Kurs akcji przetestował strefę oporową w przedziale 2,38-2,48 zł na skokowo rosnącym wolumenie (atut popytowy).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.