Raport „2022 Connectivity Benchmark Report”

foto: pexels

Raport „2022 Connectivity Benchmark Report” firmy MuleSoft – informacja prasowa

Jak wynika z nowego badania MuleSoft, 70% przedsiębiorstw nie zapewnia w pełni kompleksowej obsługi użytkowników

Firmy odczuwają rosnącą presję na przeprowadzenie cyfrowej transformacji, ponieważ ponad 70% interakcji z klientami odbywa się obecnie w tej właśnie formie.

W miarę przyspieszania cyfryzacji przedsiębiorstwa mogą stracić średnio 7 mln dolarów, jeśli nie uda im się zrealizować projektów związanych z transformacją cyfrową.

MuleSoft, spółka zależna Salesforce oraz dostawca czołowej platformy integracyjnej i API, zaprezentował kolejną wersję raportu  „2022 Connectivity Benchmark Report”. Pokazuje on,  że 70% przedsiębiorstw ma problemy z zapewnieniem w pełni kompleksowej obsługi użytkowników we wszystkich kanałach. Dane pokazują, że dzieje się to w czasie, gdy prawie trzy czwarte (72%) interakcji z klientami ma teraz charakter cyfrowy. Wraz z przyspieszeniem cyfryzacji przedsiębiorstwa mogą stracić średnio 7 mln dolarów (6 846 979 USD) przychodów, jeśli nie uda im się zrealizować projektów związanych z transformacją cyfrową.
Aby móc rozwijać się w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, firmy muszą zapewniać kompleksową obsługę cyfrową – zarówno klientom, jak i pracownikom.

– W tym całkowicie cyfrowym świecie klienci i pracownicy oczekują prawdziwie kompleksowej obsługi – powiedział Brent Hayward, dyrektor generalny MuleSoft. – Jednak odseparowane od siebie aplikacje i dane nadal utrudniają obsługę klientów i transformację cyfrową, a obecnie kosztują przedsiębiorstwa miliony dolarów rocznie. Firmy muszą być w stanie łatwo integrować rosnącą liczbę aplikacji i źródeł danych, aby automatyzować swoją działalność, zapewniać bezproblemową obsługę cyfrową oraz przyspieszać swój rozwój.

Raport „2022 Connectivity Benchmark Report”, oparty na globalnym badaniu przeprowadzonym wśród 1050 dyrektorów i decydentów ds. IT, podkreśla wyzwania i możliwości stojące przed firmami, które chcą wykorzystać potencjał swoich danych, aby zapewniać zautomatyzowaną i bezproblemową obsługę.

Klienci oczekują bezproblemowej obsługi

Aplikacje znajdują się w centrum cyfrowej transformacji i wysiłków zmierzających do poprawy obsługi użytkowników. Średnio przedsiębiorstwa korzystają z 976 pojedynczych aplikacji (w porównaniu z 843 rok temu). Jednak średnio tylko 28% z tych aplikacji jest zintegrowanych, co wskazuje na to, że wciąż istnieją ogromne możliwości poprawy obsługi użytkowników. Z raportu MuleSoft wynika, że:

  • zapewnianie kompleksowej obsługi użytkowników staje się coraz trudniejsze: ponad połowa (55%) przedsiębiorstw stwierdziła, że ma trudności z integracją obsługi użytkowników. Jest to wzrost w porównaniu z 48% rok temu, co pokazuje, że firmy mają coraz większe problemy z zaspokojeniem potrzeb cyfrowych swoich klientów;
  • rozwiązanie problemów związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem stanowi wyzwanie: bezpieczeństwo i zarządzanie (54%) zostały wymienione jako największe wyzwanie dla integracji obsługi użytkowników, przed przestarzałą infrastrukturą IT (46%) i niezdolnością do nadążania za stale zmieniającymi się procesami, narzędziami i systemami (42%);
  • integracja obsługi użytkowników przynosi korzyści biznesowe: spośród przedsiębiorstw, które zintegrowały obsługę użytkowników, ponad połowa stwierdziła, że poprawiło to widoczność operacji (54%) i zwiększyło zaangażowanie klientów (54%). Inne osiągnięte korzyści to innowacyjność (50%), zwiększenie zwrotu z inwestycji (48%) i większa automatyzacja (45%).

Problemy w zakresie integracji utrudniają zapewnianie obsługi cyfrowej i realizację projektów w tym zakresie

Silosy danych pozostają istotną barierą w zapewnianiu zintegrowanej obsługi użytkowników, przy czym liczba przedsiębiorstw wskazujących je jako wyzwanie (90%) utrzymuje się na niezmienionym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Wnioski z raportu:

  • Problemy związane z integracją: największe wyzwania dla cyfrowej transformacji to integracja odseparowanych od siebie aplikacji i danych (38%) oraz zarządzanie ryzykiem i zgodność z przepisami (37%). 88% respondentów stwierdziło, że wyzwania w zakresie integracji nadal spowalniają realizację projektów związanych z transformacją cyfrową.
  • Zbyt wiele wydaje się na integrację niestandardową: w swoich wysiłkach zmierzających do integracji aplikacji i danych w skali całej organizacji firmy koncentrują więcej zasobów w niewłaściwych obszarach, takich jak integracja niestandardowa. W rezultacie zwiększają swój dług techniczny. W ciągu ostatnich 12 miesięcy przedsiębiorstwa wydały średnio 3,65 mln USD* na niestandardowe prace integracyjne, co stanowi 4% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym (3,5 mln USD).
  • Budżety IT rosną, ale rośnie też zapotrzebowanie: 85% przedsiębiorstw twierdzi, że budżety na IT wzrosły rok do roku (w porównaniu z 77% w zeszłym roku). Jednocześnie liczba projektów, których realizacji oczekuje się od działu IT, wzrosła średnio o 40%, co stanowi duży skok w porównaniu z 30% rok temu. Pomimo dodatkowego budżetu działy IT mają trudności ze sprostaniem wymaganiom działów biznesowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy średnio ponad połowa (52%) projektów nie została zrealizowana w terminie.

Przedsiębiorstwa korzystają z interfejsów API, aby przyspieszać transformację cyfrową i zwiększać przychody

Pomimo wymienionych problemów z integracją zdecydowana większość (98%) firm korzysta z interfejsów API. Wykorzystując je do łączenia danych i aplikacji, przedsiębiorstwa mogą dokonać cyfrowej transformacji w bardziej zrównoważony sposób i przyspieszyć osiągnięcie sukcesu w biznesie. Ponadto w raporcie zwrócono uwagę na następujące kwestie:

  • Odgórna strategia w zakresie integracji i interfejsów API: większość (90%) firm ma obecnie jasno określoną strategię w zakresie integracji i interfejsów API. Ponad jedna czwarta (26%) twierdzi, że liderzy wymagają obecnie, aby wszystkie projekty były zgodne z ogólnofirmową strategią integracji interfejsów API, w porównaniu z zaledwie 15% rok temu.
  • Ponowne wykorzystanie zasobów informatycznych jest coraz popularniejsze: przedsiębiorstwa coraz częściej tworzą i wykorzystują zasoby IT wielokrotnego użytku oraz interfejsy API, aby zapewniać nową jakość obsługi oraz przyspieszać realizację projektów, zamiast tworzyć je za każdym razem od podstaw. Średnio 46% wewnętrznych zasobów i komponentów oprogramowania w przedsiębiorstwach jest dostępnych dla programistów do ponownego wykorzystania — to wzrost z 42% w zeszłym roku. Prawie połowa (48%) firm stwierdziła, że działy IT aktywnie wykorzystują te komponenty ponownie, w porównaniu z 41% w raporcie z 2021 roku.
  • Zwiększenie możliwości użytkowników biznesowych: umożliwienie użytkownikom nietechnicznym wykorzystania narzędzi z niewielką ilością kodu (low-code) do prowadzenia własnych projektów automatyzacji i transformacji cyfrowej może w znacznym stopniu odciążyć zespoły IT. Ponad połowa (55%) firm ma obecnie „bardzo dojrzałą” lub „dojrzałą” strategię umożliwiającą tym użytkownikom integrowanie aplikacji i źródeł danych za pomocą interfejsów API (w porównaniu z 36% w zeszłym roku).
  • Interfejsy API zwiększają przychody: dwie piąte (40%) przedsiębiorstw stwierdziło, że odnotowało wzrost przychodów jako bezpośredni rezultat wykorzystania interfejsów API (w porównaniu z 28% rok temu).

– Cyfrowa elastyczność jest niezbędna do przeprowadzenia udanej transformacji. Pozwala firmom na wprowadzanie innowacji na dużą skalę, szybsze realizowanie nowych projektów oraz zapewnianie obsługi, której oczekują klienci – powiedział Kurt Anderson, dyrektor zarządzający i lider transformacji API, Deloitte Consulting LLP. – Nowoczesna strategia, która łączy integrację, zarządzanie interfejsami API i automatyzację, jest kluczowa dla osiągnięcia elastyczności cyfrowej. Umożliwia przedsiębiorstwom łatwe łączenie i integrowanie danych, aplikacji i urządzeń w celu tworzenia nowych możliwości cyfrowych i realizowania projektów transformacji.

Raport „2022 Connectivity Benchmark Report” został opracowany we współpracy z firmą Deloitte Digital, która wraz z Mulesoft może pomóc działom IT w różnych branżach sprostać stale zwiększającemu się zapotrzebowaniu na łączenie danych i tworzenie możliwości transformacji biznesowej. Aby zapoznać się z pełnym raportem „2022 Connectivity Benchmark Report” firmy MuleSoft, pobierz go tutaj.

Metodologia
W siódmej edycji raportu „Connectivity Benchmark Report” firma MuleSoft, we współpracy z Vanson Bourne, przeprowadziła badanie wśród 1050 liderów IT z globalnych przedsiębiorstw. Celem badania było ustalenie, jakie korzyści przedsiębiorstwa faktycznie uzyskują dzięki transformacji cyfrowej, oraz poznanie najbardziej skutecznych strategii liderów IT w zakresie realizacji celów transformacji cyfrowej. Badanie online było prowadzone od października 2021 r. do listopada 2021 r. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii, Australii, Singapurze, Hongkongu i Japonii. W badaniu wzięli udział tylko odpowiedni kandydaci, którzy zostali zweryfikowani w wyniku rygorystycznego, wielopoziomowego procesu selekcji. Wszyscy respondenci pracują w przedsiębiorstwach z sektora publicznego lub prywatnego, zatrudniających co najmniej 1000 pracowników, i zajmują stanowisko kierownicze lub wyższe w dziale IT.

*Respondenci badania zadeklarowali, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wydali średnio 9 491 188 USD na personel IT (zarówno na wynagrodzenia pracowników, jak i zewnętrznych wykonawców). Łącznie respondenci badania stwierdzili, że ich zespoły IT spędzają średnio 38,46% czasu na projektowaniu, budowaniu i testowaniu niestandardowych integracji. 2022: 9 491 188 USD x 38,46% = 3 650 311 USD
2021: 9 870 901 USD x 35,55% = 3 509 105 USD

 

O MuleSoft, firmie zależnej Salesforce

MuleSoft, dostawca pierwszej na świecie zaufanej platformy integracyjnej i API, umożliwia każdej firmie szybkie odblokowanie i zintegrowanie aplikacji oraz danych w celu szybszego tworzenia bezproblemowych doświadczeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.mulesoft.com.

O Salesforce

Salesforce, światowy lider w dziedzinie CRM, umożliwia firmom każdej wielkości i z każdej branży cyfrową transformację i tworzenie obrazu 360° swoich klientów. Więcej informacji na temat Salesforce (NYSE: CRM) można znaleźć na stronie: www.salesforce.com.

MuleSoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy MuleSoft, Inc. należącej do Salesforce. Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.