Proponowane zmiany w ustawie o cudzoziemcach to dobry kierunek

foto: Sarah Pflug

Projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, który rząd ma przyjąć w najbliższym czasie może m.in. ułatwić kwestię zmiany miejsca pracy przez cudzoziemca i umożliwi mu, szybsze podjęcie nowej pracy, a także może wpłynąć na przyspieszenie wydawania decyzji przez wojewodów o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcom, uważają specjaliści z agencji pracy SPEK.

 

“Istota rozwiązań ujętych w projekcie, które mają duże znaczenie dla pobytu obcokrajowców, to przede wszystkim uporządkowanie kwestii zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, które w świetle nowego projektu nie będą wymagały złożenia wniosku o zmianę podmiotu powierzającego pracę oraz poszerzenie katalogu okoliczności w których nie wymaga się zezwolenia na pobyt czasowy i pracę” – uważa Edyta Nieborak Prezes Zarządu SPEK.

W jej opinii ten przepis znacznie ułatwi kwestię zmiany miejsca pracy przez cudzoziemca i umożliwi mu, szybsze podjęcie nowej pracy, bez konieczności oczekiwania na tylko formalną zmianę pracodawcy.

“Kolejną istotną zmianą jest przyspieszenie wydawania decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy przez wojewodów, oraz z pozoru mało istotna zmiana dotycząca wprowadzenia przepisów zgodnie z którymi wymiana informacji pomiędzy wojewodą lub Szefem Urzędu do spraw cudzoziemców a służbami przekazującymi informacje na temat cudzoziemców mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Taka zmiana znacznie skróci okres oczekiwania na decyzję o udzieleniu pozwolenia na wykonywanie pracy przez wojewodę, które często przedłużały się właśnie z powodu oczekiwania na korespondencję, która w okresie pandemii często posiada jeszcze dodatkowo 10 dni kwarantanny po dotarciu do urzędu” – podkreśla Przemysław Hermański Prokurent SPEK.

 

SPEK wskazuje także, że uporządkowano również kwestię niejasnych i różnie interpretowanych przepisów dotyczących wszczynania postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy wniosku nie składa osobiście cudzoziemiec a w jego imieniu wnioskuje pełnomocnik.

“Zmiany przygotowywane przez MSWiA z pozoru niewielkie, to może nie przełom i rewolucja, ale z całą pewnością dobry kierunek, ułatwiający życie przedsiębiorcą, zatrudniającym obcokrajowców jak i skracający drogę cudzoziemców do podjęcia pracy w Polsce”  podsumowała Prezes Edyta Nieborak.

Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów “Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw” ma zostać przyjęty przez rząd w III kw. 2021 r.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.