Komentarz giełdowy – Jednak bez recesji?

Na rynkach widać wyraźne ożywienie, choć jeszcze niedawno większość sygnałów z gospodarki wskazywała na możliwą recesję w Stanach Zjednoczonych. Choć obawy zostały nieco przygaszone, to jednak ryzyko recesji w Stanach Zjednoczonych wciąż rośnie. Oczywiście widać też potencjalne sygnały możliwego odwrotu z obecnej, niemal beznadziejnej sytuacji. Na ratunek przychodzą same Chiny, choć w wypadku drugiej największej gospodarki na świecie wciąż pozostaje wiele nierozwiązanych kwestii.

Niemal żaden z bankierów zasiadających w Rezerwie Federalnej nie oczekuje recesji, choć inaczej bywa już z byłymi członkami Fed. Bill Dudley wskazał na niemal 100% prawdopodobieństwo, że w perspektywie roku amerykańska gospodarka znajdzie się w recesji. Kathie Wood, aktualnie niezbyt sławna (ze względu na wyniki) zarządzająca funduszami ARKK wskazuje na to, że Stany Zjednoczone w recesji już się znajdują. Jeszcze niedawno dane o wyższej częstotliwości niż jedynie PKB wskazywało na ryzyko tego, że techniczna recesja może pojawić się już teraz. Model Fed z Atlanty, GDPNow jeszcze niedawno wskazywał na zerową dynamikę PKB na II kwartał, a wiele analityków liczyło na ujemne odczyty po ostatnim sporym rozczarowaniu publikacją PMI. Jednak ostatnie twarde dane doprowadziły do tego, że model nie wskazuje już na zerowy wzrost. Oczywiście wzrost rzędu 0,3% wciąż znajduje się w zakresie błędu statystycznego i tłumaczenie redukcji wpływu zapasów i handlu zagranicznego może nie być wystarczające. W szczególności, że widzimy dalsze osłabienie się aktywności gospodarczej.

Indeks aktywności regionalnej, Fed Richmond spada do zakresu -19 punktów. Niższe odczyty w ostatnich kilkunastu latach obserwowano jedynie w trakcie początku pandemii. Oczekiwano odczytu, choć zdecydowanie bardziej martwią oczekiwania konsumentów. Indeks Conference Board wypada poniżej 100 punktów, a poziom ten w przeszłości był traktowany jako poziom psychologiczny. Dodatkowo jest to najniższy odczyt od lutego 2021 roku, a subindeks oczekiwań jest najniższy od 2013 roku. To jednak nie wszystko, oczekiwania inflacyjne na rok do przodu wypadają na poziomie 8% i jest to wzrost z 7,5% w maju. Dalej rosną ceny nieruchomości, pomimo lekkiego załamania sprzedaży czy potężnego wzrostu oprocentowania kredytów.

Jak widać sytuacja pomimo ożywienia na rynkach nie wygląda kolorowo. Jest jednak nadzieja, gdyż Chiny zaczynają zmieniać swoją politykę w stosunku do koronawirusa i zmniejszają okres kwarantanny dla przyjezdnych. Oczywiście nie można wykluczyć powrotu fali zachorowania na jesień, ale na ten moment rynek się tym nie przejmuje. Warto jednak postawić znak ostrzegawczy – obecne ożywienie może być też związane z rebilansowaniem portfeli na koniec kwartału, po potężnych spadkach z ostatnich tygodni. Jak widać, na ten moment nie możemy narzekać na sezon ogórkowy.

Niewiele przed zamknięciem WIG20 zyskuje 1,36%. DAX zyskuje ok. 0,8%, natomiast na Wall Street sytuacja po publikacjach danych jest coraz bardziej mieszana. S&P 500 zyskuje jedynie 0,3%, DJIA rośnie o 0,5%, natomiast Nasdaq traci 0,3%, nawet pomimo sporego ożywienia chińskich spółek notowanych na tym parkiecie.

Michał Stajniak
Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.