Blisko 50 tys. zł czeka na każdego, kto w ramach projektu unijnego założy i utrzyma firmę przez rok

foto: pixabay

Od 21 lutego do 4 marca br. będzie trwał nabór dla mieszkańców woj. wielkopolskiego do projektu „Samozatrudnienie pomysłem na życie”, którego łączna wartość wynosi aż 14,6 mln zł. Udział w nim daje szansę na stworzenie własnego biznesu, zwłaszcza w sektorze OZE i obszarze inteligentnych specjalizacji. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy złożą samodzielnie opracowane biznesplany. Komisja dokona ich oceny i wybierze osoby, którym zostanie przyznana dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej w kwocie ponad 23 tys. zł. Do tego każdy beneficjent otrzyma wsparcie pomostowe w wysokości przeszło 2 tys. zł miesięcznie, wypłacane przez rok. Cała bezzwrotna suma dotacji zamknie się w kwocie blisko 48 tys. zł na osobę.

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA i Grupa Kapitałowa DGA SA realizują wspólnie projekt „Samozatrudnienie pomysłem na życie”. Od 21 lutego do 4 marca br. mieszkańcy woj. wielkopolskiego, którzy chcą wziąć w nim udział, ukończyli 30. rok życia, mają szansę ubiegać się o środki unijne na założenie własnej działalności gospodarczej. Beneficjentami programu mogą być m.in. osoby zatrudnione w ramach umów krótkoterminowych lub cywilnoprawnych. Ich miesięczne zarobki nie mogą tylko przekraczać 120% wysokości minimalnego krajowego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).

– Do programu szczególnie zapraszamy osoby, które na wielkopolskim rynku pracy z różnych przyczyn mają trudniej, m.in. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, odchodzące z rolnictwa, a także seniorów czy też imigrantów, reemigrantów. Według wielu badań, właśnie tacy ludzie napotykają na przeszkody, gdy zależy im na stałym zatrudnieniu – mówi Joanna Juszczyszyn-Klimek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami w DGA SA.

Jednym z kluczowych założeń projektu jest utworzenie 15% działalności gospodarczych w sektorze OZE i tyle samo w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialization), czyli w branżach o największym potencjale rozwojowym lub strategicznym dla województwa wielkopolskiego. Jak informują realizatorzy projektu, to pomysł i inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, by premiować właśnie te segmenty.

– Zwiększenie liczby miejsc pracy w sektorze OZE przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej i postępu odnawialnych źródeł energii. To bezpośrednio wpłynie na zrównoważony rozwój gospodarczy regionu oraz poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Natomiast przyrost działalności gospodarczych w ww. branżach wzmocni zasoby kapitału ludzkiego w obszarach strategicznych dla funkcjonowania województwa – tłumaczy Joanna Juszczyszyn-Klimek.

Kandydaci, którzy będą chcieli otworzyć działalność gospodarczą w tych właśnie obszarach, po przejściu szkolenia, podczas oceny biznesplanu, otrzymają punkty premiujące. To oznacza, że mają największe szanse na udział w projekcie, którego całkowita wartość wynosi aż 14 625 696,80 zł. Osoby chcące założyć biznesy w innych sektorach niż ww. wymienione również mogą się zgłaszać. Tylko będą miały mniejszą szansę na przyjęcie.

– Najpierw uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci szkolenia „ABC działalności gospodarczej”, ukierunkowanego na przekazanie zasad prowadzenia własnego biznesu. Będzie ono obejmowało 56 godzin zajęć grupowych i konsultacje indywidualne w wymiarze 3 godz. na osobę – informuje Magdalena Franciszczak, kierownik projektu w DGA SA.

Zajęcia będą prowadzone przez ekspertów z zakresu przedsiębiorczości z wieloletnim doświadczeniem na rynku pracy. Część grupowa, trwająca 3 tygodnie, obejmie omówienie najistotniejszych aspektów zakładania i prowadzenia własnej działalności. Wszelkie wątpliwości dot. utworzenia firmy będą omawiane z trenerem w ramach konsultacji indywidualnych. W ten sposób każdy beneficjent zostanie przygotowany do napisania własnego biznesplanu oraz samodzielnego założenia i poprowadzenia biznesu.

– Po ukończeniu ww. szkolenia każdy uczestnik złoży biznesplan, który podlegać będzie ocenie formalnej i merytorycznej, według ściśle określonych kryteriów. Liczyć się będzie m.in. pomysł na biznes, jego opłacalność i efektywność ekonomiczna. Znaczenie też będzie miała samodzielność, przedsiębiorczość oraz umiejętność analitycznego planowania pomysłodawcy. Komisja ekspertów dokona ostatecznej selekcji. Z 280 uczestników dotację w wysokości 23 050 zł otrzymają 252 osoby – zapowiada Magdalena Franciszczak.

Dotacja będzie wypłacana jednorazowo i może zostać przeznaczona na środki trwałe. Przykładowo, w ramach tych pieniędzy będzie można zakupić komputer, monitor, drukarkę, niezbędne programy, biurko, fotel itp. Jednak to nie wszystko. Osoby, które przejdą ww. selekcję, otrzymają również wsparcie pomostowe w wysokości 2 050 zł netto miesięcznie, wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. To w sumie to 24,6 tys. zł.

– Wsparcie pomostowe, wypłacane w miesięcznych transzach, może zostać przeznaczone na koszty związane z bieżącym prowadzeniem firmy, np. opłaty do ZUS i US, prowadzenie księgowości, najem lokalu, abonament za telefon i Internet itp. To ułatwi utrzymanie działalności w pierwszym roku jej funkcjonowania – dodaje Joanna Juszczyszyn-Klimek.

Reasumując, ten, kto zakwalifikuje się do uzyskania dotacji, dostanie łącznie 47 650 zł. Cała kwota zostanie przekazana bezzwrotne pod jednym warunkiem. Beneficjent będzie zobowiązany do prowadzenia działalności przez 12 miesięcy. Jeśli tak się nie stanie, wszystkie otrzymane środki będzie musiał zwrócić. Ponadto uczestnik, który otrzyma dofinansowanie, wniesie wkład własny do projektu wynoszący ok. 5% dofinansowania. Doradcy DGA zaproponują najbardziej dogodną dla każdego formę jego wniesienia.

– Projekt odpowiada na kilka problemów wielkopolskiego rynku pracy, m.in. częste zatrudnianie na umowy krótkotrwałe lub cywilnoprawne. Efektem tego jest słabsza ochrona kodeksu pracy, a także obawa przed wyparciem z rynku pracy. Kolejnym problemem są niskie zarobki, a także złe warunki pracy kobiet oraz osób niepełnosprawnych. Do tego rośnie liczba bezrobotnych. Wielu ludzi utraciło też źródła dochodów z powodu pandemii. Samozatrudnienie, jeśli jest dobrze przemyślane i zweryfikowane biznesowo, rozwiązuje te problemy – przekonuje Magdalena Franciszczak.

Jak podsumowuje dyrektor Joanna Juszczyszyn-Klimek, mieszkańcy woj. wielkopolskiego są bardzo przedsiębiorczy i kreatywni. Organizatorzy projektu oczekują, że wybrane do dofinansowania podmioty będą prężnie działały na rynku. Spodziewają się też dużego zainteresowania projektem. Jeśli liczba złożonych formularzy rekrutacyjnych przekroczy 320 sztuk, nabór zostanie zawieszony.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.