Zmiany w opodatkowaniu mieszkań deweloperskich

foto: flickr

Od 1 września 2019 r. wejdzie w życie istotna nowelizacja ustawy o VAT, szczególnie istotna dla branży deweloperskiej, a dotycząca definicji pierwszego zasiedlenia.

Pierwszym zasiedleniem od września będzie już nie tylko oddanie budynku do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi. Jest to także rozpoczęcie użytkowania budynków na potrzeby własne przez dewelopera.

– Definicja pierwszego zasiedlenia jest bardzo istotna dla ustalenia czy zbycie nieruchomości zabudowanej powinno być opodatkowane stawką VAT. Dotychczas w stosowana w polskim prawie definicja zasiedlenia odwoływała się do transakcji podlegającej opodatkowaniu i tylko ta transakcja wywoływała skutek pierwszego zasiedlenia – mówi w rozmowie z MarketNews24
Wojciech Kotowski, doradca podatkowy z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – W konsekwencji tego nawet nieruchomości, które były wybudowane i użytkowane przez kilka lat przez podatnika, w momencie ich zbycia nie były traktowane jako zasiedlone.

Praktyka ta została zakwestionowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Stąd też zmiany w ustawie o VAT. Orzeczenie Trybunału daje podstawę do wznowienia postępowań zakończonych ostatecznymi decyzjami organów podatkowych.

16 listopada 2017 r. TSUE wydał wyrok w sprawie Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-308/16), w którym orzekł, że przepisy polskiej ustawy o VAT są niezgodne z regulacjami unijnymi w zakresie warunków zwolnienia z VAT dostawy budynków.

– Od 1 września 2019 r. sprzedaż lub inna forma zbycia nieruchomości, która była użytkowana przez podatnika przez ponad dwa lata, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT – wyjaśnia W.Kotowski z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.