Zmiany w handlu akcjami spółek, które są właścicielami gruntów rolnych

foto: monisphoto

Zliberalizowano obrót udziałami i akcjami spółek będących właścicielami nieruchomości. 26 czerwca weszła w życie nowela ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zmniejszająca ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi.

Zgodnie z nowelą, prawo pierwokupu na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w odniesieniu do udziałów i akcji spółek ograniczono wyłącznie do udziałów lub akcji spółek kapitałowych, które są właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 5 ha.

Podobnie w przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do spółki osobowej, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha lub o łącznej powierzchni 5 ha, KOWR może złożyć oświadczenie o nabyciu tych nieruchomości za zapłatą ceny rynkowej.

– Poprzednio wystarczyło, że spółka była właścicielem już 0,3 ha aby ustawa miała zastosowanie – mówi w rozmowie z MarketNews24 Monika Wystrychowska, radca prawny z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Źródło: MarketNews24

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.