Wyzwania logistyki miejskie

foto: pexels

Należy się spodziewać, że rynek logistyki miejskiej do roku 2030 będzie rósł średnio 8 proc. rocznie[1] ‒ tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez FM Logistic i firmę konsultingową Roland Berger. Jednocześnie należy podkreślić, że transport kołowy odpowiada za około 20 proc. ruchu i 30 proc. emisji dwutlenku węgla w miastach. Rozwój handlu internetowego (e-commerce) w powiązaniu z rozproszonym charakterem branży logistycznej i wysokim wskaźnikiem (do 30 proc.) niezrealizowania pierwszej dostawy utrudnia prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W świetle opracowania zatytułowanego „Urban logistics faced with economic and environmental challenges” („Logistyka w obszarach miejskich w obliczu wyzwań gospodarczych i ekologicznych”), jedynie bliższa współpraca prywatnych firm logistycznych, informatycznych, urzędów państwowych i lokalnych władz zapewni optymalizację przepływu towarów do miast i w ich granicach, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb klientów.

Boom w dostawach do domu

10 proc. mieszkańców miast w 13 krajach objętych badaniem odbiera jedną przesyłkę dziennie. Ponad jedna trzecia (37 proc.) mieszkańców miast we Francji korzysta z dostaw produktów spożywczych do domu, przy czym w Paryżu wskaźnik ten wynosi aż 60 proc. W ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza, coraz więcej miast uchwala przepisy ograniczające korzystanie z pojazdów napędzanych paliwami płynnymi. Od Kopenhagi po Stuttgart i Paryż ‒ miasta w całej Europie planują wprowadzić lub już wprowadzają zakaz korzystania z pojazdów zasilanych olejem napędowym.

Trzy propozycje poprawy wskaźnika zrównoważonej gospodarki

Wyniki badania wskazują na trzy możliwości optymalizacji efektywności branży logistycznej w obszarach miejskich:

  • wprowadzenie wspólnych norm, na przykład pod względem wymiarów przesyłek, by usprawnić obsługę przeładunku;
  • współdzielenie zasobów magazynowych i transportowych poszczególnych podmiotów;
  • optymalizacja wykorzystania istniejącej infrastruktury miejskiej: korzystanie z buspasów podczas przewozu towarów w porze nocnej, transport multimodalny (łączenie transportu kołowego, kolejowego, drogą morską) itp.

 

Trzy priorytety inwestycyjne

W badaniu opisano również trzy priorytety inwestycyjne w obszarze nowych technologii:

  • zbieranie i udostępnianie danych na temat przestrzeni miejskich, by zapewnić lepsze planowanie tras przejazdu i śledzenie przesyłek;
  • automatyzację obsługi magazynów, by zwiększyć tempo i poprawić dokładność realizacji zamówień;
  • korzystanie z efektywnych ekologicznie środków transportu (pojazdy zasilane energią elektryczną, gazem lub wodorem), które zapewniają wysoką wartość operacyjną i ograniczają wpływ na środowisko naturalne.

 

„Podmioty z branży logistyki w obszarach miejskich muszą wspólnie przemyśleć dotychczasowe praktyki, by reagować na potrzeby klientów a jednocześnie dbać o rachunek ekonomiczny i środowisko naturalne” ‒ powiedział Xavier Prévost, dyrektor ds. rozwiązań biznesowych i systemów informatycznych w FM Logistic.

Obiecujące inicjatywy

Na całym świecie uruchomiono liczne projekty służące optymalizacji przepływu towarów i informacji w aglomeracjach miejskich.

„Innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne pojawiają się na każdym etapie łańcucha wartości, od transportu i magazynowania po obsługę zwrotów. Zmieniają dotychczasowy sposób obsługi ostatniego etapu dostawy przez firmy logistyczne, a także nastawienie klientów i konsumentów, podnosząc jakość wskaźnika kosztu do gwarantowanej wartości i obsługi klienta, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko naturalne” ‒ powiedział Gabriel Schillaci, dyrektor ds. transportu, logistyki i usług mobilnych w paryskim oddziale firmy Roland Berger.

Przykładowo w Wielkiej Brytanii firma Mole Solutions uruchomiła pilotażowy projekt wykorzystania kapsuł w podziemnym transporcie towarów w Southampton.

We Francji FM Logistic i firma Novaxia z branży nieruchomości nawiązały współpracę w zakresie uruchamiania tymczasowych centrów usług logistycznych w opuszczonych obiektach w mieście. Współfinansowany przez region Ile-de-France projekt nosi nazwę „PLUME”.

W roku 2018 w Chapelle, międzynarodowej dzielnicy Paryża, otwarto centrum usług logistycznych „The Logistics Hotel”, wielokondygnacyjny magazyn z terminalem kolejowym, umożliwiającym ograniczenie transportu kołowego.

Metodologia

Badanie przeprowadzone wspólnie przez firmy Roland Berger i FM Logistic oparto na analizach wewnętrznych oraz na cyklu 20 wywiadów z ekspertami w dziedzinie logistyki w obszarach miejskich i spedytorami działającymi w różnych branżach.

 

### KONIEC ###

 

 

Kontakt dla mediów:

 

Cohn&Wolfe

Ewa Zambrzycka-Rozner

Account Manager

ewa.zambrzycka@cohnwolfe.pl

Mobile: +48 609 480 066

 

FM Logistic Central Europe

Adrianna Morze

Head of Marketing and Communications, Central Europe

Mobile: +48 661 290 273

 

 

FM Logistic Centralna Europa jest częścią Grupy FM, globalnego lidera rozwiązań logistycznych powstałego we Francji, obecnego dzisiaj na 3 kontynentach, w 14 krajach na świecie. W regionie Centralnej Europy firma działa w 4 krajach: w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

 

FM Logistic CE posiada 19 platform logistycznych, 24 magazyny przeładunkowe i zatrudnia ponad 5 500 pracowników. Dysponuje łącznie ponad 750 000 mkw. powierzchni magazynowej tworząc ponad 1 000 000 miejsc paletowych, a także flotą ok. 2 500 pojazdów.

 

Jako czołowy operator logistyczny w regionie, firma oferuje swoim klientom usługi związane z magazynowaniem, składowaniem, co-manufacturingiem, co-packingiem oraz transportem i dystrybucją towarów. W ostatnich latach uwaga organizacji jest skoncentrowana na kompleksowych rozwiązaniach dla łańcucha dostaw wspierających klientów we wdrażaniu ich strategii omnichannel.

 

Więcej informacji na temat firmy dostępnych pod adresem http://www.fmlogistic.pl/

LinkedIn – FM Logistic Central Europe 

 

FM Logistic

Od momentu powstania we Francji w 1967 r. FM Logistic jest niezależną rodzinną firmą logistyczną, świadczącą usługi w zakresie łańcucha dostaw na rzecz firm z branży FMCG, handlu detalicznego, perfumeryjno-kosmetycznej, produkcji przemysłowej oraz opieki zdrowotnej. Przychody w roku podatkowym zakończonym w marcu 2020 roku wyniosły 1,43 miliarda euro. Firma działa w 14 krajach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej (Brazylia) i zatrudnia ponad 27 500 pracowników w pełnym wymiarze godzin.

FM Logistic inwestuje w innowacyjne rozwiązania, oferując usługi w zakresie łańcucha dostaw w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby konsumentów, rozwój handlu elektronicznego i dystrybucji wielokanałowej, oraz wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Więcej informacji na temat FM Logistic znajdziesz na stronie internetowej: https://www.fmlogistic.com/eng-gb

Obserwuj FM Logistic na Twitterze @FMLogistic

 

Roland Berger

Założona w 1967 r. agencja Roland Berger jest jedyną wiodącą firmą konsultingową o globalnym zasięgu bez korzeni anglosaskich. Firma została założona w Niemczech, ale ma profil europejski i globalne ambicje. Zbudowała mocną pozycję na rynku Azji i innych regionów, na których ma dużą moc oddziaływania. Od lat opracowuje niestandardowe rozwiązania biznesowe i konsultingowe. Jest znana z konstruktywnego i krytycznego spojrzenia na typowe rozwiązania. Proponuje klientom nowe rozwiązania, które ułatwiają zarządzanie zmianą i trudnymi sytuacjami.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: https://www.rolandberger.com/fr

Obserwuj firmę Roland Berger na Twitterze: @RolandBerger

 

[1] Wartości łączne dla przesyłek do obszarów miejskich o wysokiej gęstości zaludnienia w 13 krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Niemczech, Francji, Włoszech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji, Australii, Chinach, Japonii i Indiach.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.