Upadłość firm: jaką strategię przyjąć w przypadku utraty płynności?

Tarcza Antykryzysowa 2.0 umożliwia wydłużenie terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości o 30 dni. Restrukturyzacje sądowe stają się priorytetowe, co zwiększa szanse na uniknięcie bankructwa.

Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Przy czym powinien to być stan trwały i definitywny.

– Nie możemy tutaj mówić o stanie przejściowym, krótkotrwałym i odwracalnym, gdy dłużnik ma świadomość, że w niedalekiej przyszłości uzyska środki, które umożliwią mu realizację wymagalnych zobowiązań – mówi w rozmowie z MarketNews24 Roksana Barysz, adwokat w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

W praktyce przyjmuje się, że najwcześniej utrata zdolności płatniczej występuje, gdy dłużnik nie wykonał w terminie swojego drugiego zobowiązania pieniężnego wobec drugiego wierzyciela. Natomiast nie są istotne kwoty na fakturze.

Ustalenie momentu utraty płynności ma więc szczególnie istotne znaczenie, ponieważ w ciągu 30 dni dłużnik jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
Niedotrzymanie tego terminu może doprowadzić do nałożenia sankcji na przedsiębiorcę. Wobec przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub członków zarządu spółki z o.o. sąd może orzec zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

Na podstawie ordynacji podatkowej członkowie zarządów spółek kapitałowych mogą ponieść odpowiedzialność za zaległości podatkowe. Niewykluczona jest też odpowiedzialność karna, jeżeli nie zostanie złożony w wymaganym terminie wniosek o upadłość, a dotyczy to także likwidatorów spółek.

– Kary, które grożą to m.in. grzywna, ograniczenie wolności i kara pozbawienia wolności do 1 roku – wyjaśnia R. Barysz z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Tarcza Antykryzysowa 2.0 umożliwia wydłużenie terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości o 30 dni, licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii spowodowanego koronawirusem. Dotyczy to jednak tylko wyjątkowych sytuacji, gdy stan niewypłacalności powstał z powodu koronawirusa i w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Tarcza wprowadza też zmiany dotyczące spraw z wniosku o restrukturyzację. Mają one nadany status spraw pilnych. W sprawach związanych z upadłością to właśnie restrukturyzacje sądowe stają się priorytetowe, a dzięki temu można doprowadzić do uniknięcia upadłości.

Możliwe są do przeprowadzenia cztery rodzaje restrukturyzacji. Im trudniejsza jest sytuacja dłużnika, tym bardziej wskazane jest przeprowadzenie postępowania sanacyjnego. Celem każdej restrukturyzacji jest zawarcie porozumienia, tzw. układu, pomiędzy wierzycielem i dłużnikami, na mocy którego ustalane są nowe warunki i terminy spłaty zobowiązań. W szczególnej sytuacji może dojść do zawarcia układu nawet wówczas, gdy jeden z wierzycieli nie wyraża zgody na warunki układu, istotny staje się wówczas stosunek wierzytelności tego wierzyciela do ogólnej puli wierzytelności objętych układem.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.