Unijny rynek instrumentów CFD coraz lepiej chroni klientów

foto: Crypto-News

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w ostatnim Raporcie Trends, Risks and Vulnerabilities wskazuje na znaczący spadek skarg inwestorów indywidualnych dot. usług na rynku CFD począwszy od 2015 r. Według ESMA w I półroczu 2017 r. nadzorcy zanotowali łącznie mniej niż 400 reklamacji inwestorów indywidualnych w tym segmencie rynku, co stanowi ok. 10% (z ponad 4000) wszystkich skarg klientów na usługi finansowe zgłaszanych w krajach Unii Europejskiej.

W ostatnich latach rynek CFD podlegał dużym zmianom, a wyniki ostatnich badań ESMA potwierdzają dobry kierunek tych zmian. Tak niski odsetek skarg klientów na usługi z rynku CFD to efekt skuteczności obecnych unijnych regulacji w ochronie inwestora indywidualnego. Prowadzone dodatkowo przez branżę w różnych krajach, w tym w Polsce, działania edukacyjne przyczyniły się także do poprawy wiedzy inwestorów – mówi Waldemar Markiewicz, Prezes IDM.

W ostatnim raporcie Raporcie Trends, Risks and Vulnerabilities, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) pokazuje, że skargi na usługi rynku CFD wyniosły mniej niż 400 wobec ok. 1000 skarg na rynek długu, oraz ok. 800 skarg na rynku akcji.

W lutym br., IG Markets, brytyjska firma, opublikowała wyniki badania dot. propozycji nowych regulacji ESMA (https://www.replytoesma.trading/eu/data.html). Z opublikowanej analizy wynika, że 98% respondentów nie zgadza się z propozycją zmian regulacji. Wskazują oni, że najlepszym sposobem zarządzania ryzykiem inwestora jest ochrona przed negatywnym saldem na rachunku maklerskim (55% badanych). Drastyczne obniżenie dźwigni nie jest zaś skutecznym narzędziem ochrony klienta. Blisko 60% odpowiedzi wskazuje, że po wprowadzeniu ograniczenia dźwigni w Europie, inwestorzy rozważą zmianę brokera na podmiot, który nie jest zarejestrowany w Europie.

Stanowisko uczestników rynku OTC w związku z konsultacjami propozycji zmian regulacji na rynku jest zgodne ze stanowiskiem Izby Domów Maklerskich i oczekiwaniami inwestorów w Polsce. Opublikowane uwagi, wskazują, że inwestorzy w Europie negatywnie ocenili propozycję obniżenia dźwigni, ponieważ nie jest to skuteczne narzędzie ochrony inwestora. IDM skłania się bardziej ku rozwiązaniom proponowanym przez Ministerstwo Finansów, które łączy wielkość dźwigni z doświadczeniem klienta. To optymalne rozwiązanie chroni niedoświadczonych inwestorów, jednocześnie dając doświadczonym graczom możliwości efektywnego wykorzystania produktów rynku forex w swoim portfelu inwestycyjnym. Niektóre domy maklerskie działające na rynku forex, członkowie IDM, oferują swoim klientom ochronę przed ujemnym saldem na rachunku maklerskim. Izba poparła propozycje ESMA dot. standaryzacji komunikatów o ryzyku oraz unikania wprowadzania świadczeń niepieniężnych, które nakłaniają do inwestycji. Członkowie IDM przyjęli kodeks, w którym zobowiązują się do działań marketingowych według określonych reguł zgodnych z kierunkiem zmian proponowanym przez europejskiego regulatora – dodaje Prezes Markiewicz.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.