Unieważnienie umowy kredytowej państwa Dziubaków zwiększa szanse wszystkich frankowiczów

Pexels

Po orzeczeniu TSUE dotyczącym rodziny Dziubaków mamy rosnącą tendencją ogłaszania wyroków korzystnych dla kredytobiorców. W październiku takich wyroków było 60 proc. Natomiast już w listopadzie 70 proc. wyroków było sukcesem frankowiczów.

3 stycznia 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa, po której został ogłoszony wyrok w sprawie z powództwa państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Odroczenie rozprawy na 2020 r. spowodowane było dopuszczeniem przez Sąd pisemnego stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. Po stronie konsumentów, oprócz Rzecznika Praw Obywatelskich, przystąpił również Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie i Prokurator Regionalny w Warszawie. Rzecznik Finansowy przedstawił natomiast sądowi swój istotny pogląd czyli ekspertyzę prawno-finansową.

Sąd podzielił poparte przez Rzecznika stanowisko powodów, że indeksacja kredytu do franka szwajcarskiego i przeliczanie kursu na podstawie tabel bankowych są na gruncie tej sprawy postanowieniami niedozwolonymi (abuzywnymi). Jednocześnie po ich wyeliminowaniu nie ma możliwości dalszego trwania umowy i podlega ona unieważnieniu w całości. Sąd oddalił natomiast powództwo w zakresie żądania zapłaty na rzecz konsumentów dotychczas wpłaconych kwot (zastosował tzw. teorię salda – oddalenie żądania zapłaty wynikało z tego, że powodowie wpłacili dotychczas na rzecz banku mniej niż otrzymali kapitału). W ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że jakkolwiek zgadza się z Rzecznikiem, że najlepszym rozwiązaniem byłoby dokonanie kompleksowego rozliczenia umowy w wydanym wyroku, to w stanie faktycznym tej sprawy nie było to możliwe.

– Zaangażowanie kolejnych instytucji potwierdza doniosłość przedmiotowej sprawy zarówno w sferze ochrony praw obywateli, jak i całego problemu kredytobiorców frankowych w Polsce – mówi w rozmowie z MarketNews24 Kacper Jankowski, prezes zarządu Votum Robin Lawyers SA. – Ogłoszony wyrok jest więc korzystnym rozstrzygnięciem zapadłym po orzeczeniu TSUE i będącym jednocześnie jego konsekwencją.

W dwóch grudniowych orzeczeniach Sąd Rejonowy w Warszawie zasądził roszczenia na rzecz kredytobiorców reprezentowanych przez Grupę Kapitałową Votum SA uznając jednocześnie umowę kredytową za nieważną. Obie sprawy dotyczyły kredytów udzielonych przez BOŚ SA.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.