Tylko co dziesiąty pracownik chciałby wrócić z home-office do biura na stałe

foto: pexels

Polacy chcieliby pracować zdalnie w większym wymiarze, niż planują to im zaoferować w przyszłości pracodawcy. Podczas gdy połowa firm chciałaby proponować swoim pracownikom pracę zdalną, w różnym wymiarze, tak o potrzebie home-office mówi dziewięciu na 10 zatrudnionych. Najpopularniejszym rozwiązaniem wskazywanym zarówno przez pracowników, jak i pracodawców jest model hybrydowy – pracę w biurze oraz w domu chciałoby łączyć 75% osób, zastosowanie tego rozwiązania planuje 53% firm. To informacje płynące z jeszcze nieopublikowanego raportu ManpowerGroup i HRlink o tym, jak pandemia zmieniła podejście Polaków oraz pracodawców do pracy.

Firmy ManpowerGroup oraz HRlink zapytały polskich pracowników oraz pracodawców o to, jak pandemia zmieniła ich podejście do pracy, również w kontekście planów i oczekiwań dotyczących zdalnego wykonywania obowiązków. Pierwsze wnioski potwierdzają duże różnice w zakresie tego, co zamierzają wdrożyć firmy, a czego oczekują od nich pracownicy.
Aż 88% zapytanych przez ManpowerGroup i HRlink zatrudnionych chciałoby pozostać, w różnym zakresie, przy home-office. W tej grupie 13% osób oczekuje, że będzie mogło pracować z domu w pełnym wymiarze swojego czasu pracy. O modelu hybrydowym, czyli częściowo w biurze i częściowo w trybie zdalnym, mówi 75% ankietowanych. Wśród pracowników stawiających na pracę rotacyjną 54% chciałoby pracować zdalnie do 10 dni w miesiącu, a 46% preferowałoby większą liczbę dni pracy w zaciszu domowym. 12% badanych chciałoby powrócić do biura w pełnym wymiarze swojego czasu pracy.

– Polscy pracownicy dobrze zaadaptowali się do pracy zdalnej i oczekują, aby ten model został wprowadzony przez pracodawców na stałe. Dzięki możliwości home-office zatrudnieni zyskują większą elastyczność, która jest jednym z kluczowych oczekiwań na rynku pracy – mówi Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower. – Organizacje wyrażają jednak mniejszą gotowość zaimplementowania rozwiązań z czasów pandemii w nowej rzeczywistości. Może się to wiązać z potrzebą głębszej integracji zespołu i budowania kultury organizacyjnej poprzez wspólną pracę w biurze. Tradycyjna formuła pracy daje poczucie większej kontroli nad pracownikami i łatwiejszej możliwości weryfikowania realizacji obowiązków czy wyznaczonych celów – dodaje ekspert.

Co na to pracodawcy? 55% z nich planuje pozostać przy pracy zdalnej, w różnym zakresie, z czego 2% chce kontynuować home-office w pełnym wymiarze czasu pracy, a 53% planuje zastosowanie modelu rotacyjnego. Wśród organizacji, które myślą o pracy hybrydowej, 54% chce zaproponować swoim pracownikom do 10 dni pracy z domu, a 46% zamierza oferować większy wymiar dni na home-office. Co czwarta organizacja planuje powrót do pracy z biura w pełnym zakresie, a co piąta nie zna jeszcze swoich planów.
– W „starej rzeczywistości”, przed pojawieniem się wirusa COVID-19, niewiele organizacji pracowało w trybie pracy zdalnej. Wynikało to z różnych przekonań lub stereotypów, z małej wiary w efektywność takiego modelu oraz z niewystarczającego zaufania do pracowników. Pandemia i lockdown zmusiły firmy do nagłego, często z dnia na dzień i bez wcześniejszego przygotowania, przejścia do pracy w pełni zdalnej lub hybrydowej – mówi Arkadiusz Kuchto, założyciel i prezes HRlink. – Po kilku miesiącach okazało się, że ten model sprawdza się oraz dodatkowo poprawia efektywność i wyniki. Ponad połowa ankietowanych przez nas firm i kandydatów deklaruje, że chce pozostać w modelu pracy zdalnej lub hybrydowej oraz wprowadzić to rozwiązanie na stałe. Model pracy zdalnej lub hybrydowej niesie jednak za sobą wiele wyzwań. Wymaga zmiany nastawienia, reorganizacji procesów i zespołów. Przede wszystkim oznacza stałą zmianę w dotychczasowych trendach na przykład dotyczących przeznaczenia powierzchni biurowej i potrzeby bycia w biurze, stosowanych narzędzi i form komunikacji, zmian w systemach motywacyjnych i benefitach, innego podejścia do rekrutacji oraz zupełnie nowego podejścia do budowania i utrzymania relacji w zespole. W nowej rzeczywistości coraz więcej firm będzie sięgało po ten model, jednocześnie coraz lepiej radząc sobie z wyzwaniami i doceniając korzyści wynikające z pracy zdalnej – dodaje przedstawiciel HRlink.

− Pracodawcy przez ostatnie lata inwestowali w powierzchnie biurowe, aby zapewniać coraz większy komfort pracy. W nowoczesnych biurowcach powstawały pokoje do pracy w ciszy, zadań zespołowych, a także przestrzenie do integracji czy wspólnego wypoczynku. Dlatego firmy rozważają całkowity powrót do biur lub wprowadzenie modelu hybrydowego, w ramach którego zespoły mogą pracować rotacyjnie, czyli częściowo w biurze, a częściowo w trybie zdalnym. Takie rozwiązanie jest w stanie pogodzić różne interesy zarówno te związane z elastycznością pracy, jak i te dotyczące integracji czy kontroli pracy. Pozwoli to także na zadbanie o bezpieczeństwo pracowników i zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego w przestrzeniach biurowych. Prognozujemy, że mieszany model pracy będzie często spotykanym rozwiązaniem, zwłaszcza w sektorze usług dla biznesu, nowych technologii, finansów, telekomunikacji. Niezbędna będzie dalsza inwestycja w rozwój kompetencji kierowniczych w warunkach zmieniającej się rzeczywistości oraz zadbanie o wzmacnianie motywacji i samodyscypliny pracowników. Kluczowe przy tym jest także utrzymywanie odpowiedniego balansu pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Wiele organizacji będzie stawało przed wyzwaniem związanym ze zmianą kultury organizacyjnej oraz definiowaniem w nowy sposób wizji i strategii z uwzględnieniem nowych form pracy – podsumowuje ekspert Manpower.

Badanie ManpowerGroup i HRlink zostało przeprowadzone w dn. 7-24 sierpnia br. na reprezentatywnej grupie 130 firm oraz 558 pracowników. Przeprowadzone z wykorzystaniem metody CAWI (badanie online).

HRlink to firma IT, dostawca aplikacji ATS (Applicant Tracking System), skierowanej dla branży HR. Produkt HRlink to kompleksowy system rekrutacyjny, który zapewnia wsparcie na każdym etapie rekrutacji: od pozyskiwania kandydatów, przetwarzania danych osobowych, poprzez komunikację z kandydatami, integrację z innymi systemami, współpracę HR z biznesem, aż po wprowadzenie nowego pracownika do organizacji. Głównym celem HRlink.pl jest optymalizacja i unowocześnianie procesów e-rekrutacji, zwiększenie efektywności wykonywanej przez rekruterów pracy oraz uporządkowanie procesu rekrutacyjnego i zachowanie zgodności rekrutacji z RODO. HRlink istnieje na rynku od 8 lat. Firmie zaufało kilkuset klientów. HRink jest także dwukrotnym laureatem prestiżowego rankingu Deloitte „Technology Fast 50 Central Europe”.

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 70 agencji i jest obecna w 44 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwiązania dla firm i kandydatów poprzez: Manpower®, Experis™, Talent Solutions. Usługi w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.