Trzecia fala pandemii zwiększyła zainteresowanie edukacją zdalną

foto: pixabay.com
  • Pandemia COVID-19 spowodowała, że zapotrzebowanie na profesjonalne szkolenia on-line znacznie wzrosło. Szczególnie zauważalny jest efekt trzeciej fali.
  • W ciągu 3 miesięcy (marzec-maj 2021) Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczego (OPI PIB) wydał aż ponad 8500 zaświadczeń ukończenia kursów edukacyjnych na platformie NAVOICA.
  • O ponad 14500 zwiększyła się w danym okresie także liczba zarejestrowanych kont. Znacznie wzrosło zainteresowanie kursami online.
  • NAVOICA to innowacyjna platforma edukacyjna, która oferuje bezpłatne kursy typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses), czyli szkolenia on-line otwarte dla nieograniczonej liczby uczestników.
  • OPI PIB jest operatorem platformy i dba o stały rozwój projektu.

 

Pandemia COVID-19 przyspieszyła wiele procesów. Szczególnie zauważalny jest jej wpływ na rozwój technologii informatycznych. Także edukacja i szkolnictwo wyższe musiały się dostosować do zaistniałych warunków. Polacy chcą się rozwijać i w czasie pandemii aktywnie szukają dostępu do rzetelnych i aktualnych treści edukacyjnych, stąd bardzo wzrosło zainteresowanie serwisami e-learingowymi, takimi jak NAVOICA. W tym portalu każdy znaleźć może bezpłatne kursy online z wielu dziedzin, realizowane przez polskie uniwersytety i uczelnie wyższe, które są gwarantem jakości treści.

Efekt trzeciej fali

Serwis edukacyjny NAVOICA oferuje szkolenia dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i poszerzać własną wiedzę. Materiały dostępne na platformie mogą być wykorzystane przez uczniów, studentów i nauczycieli podczas kształcenia na odległość. Oferta kursów jest interdyscyplinarna i stale poszerzana. Mamy już ponad 44500 zarejestrowanych uczestników. Obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania serwisem od momentu rozpoczęcia pandemii. Szczególnie zauważalny jest efekt trzeciej fali – w okresie marzec-maj 2021 liczba zarejestrowanych kont wzrosła aż o ponad 14500 – mówi dr Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

OPI PIB wydało już ponad 21000 zaświadczeń ukończenia kursu, tylko w trakcie ostatnich 3 miesięcy wydano ich 8500. Polacy postawili na edukację zdalną, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Wpływ pandemii COVID-19 jest oczywisty, ale w OPI PIB zauważyliśmy również, że w Polsce przyjęła się także – od dawna popularna na Zachodzie – idea uczenia się przez całe życie. Polacy zaczynają rozumieć, że wiedza nabyta ze szkoły i studiów jest niewystarczająca we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie. Rozwój internetu mocno zmienił nasze przyzwyczajenia: coraz częściej robimy zakupy online, chętniej korzystamy z platform internetowych oferujących filmy i seriale, dlatego również i obszar nauczania zdalnego musiał ewoluować – mówi Maciej Kolankowski, kierownik projektu NAVOICA w OPI PIB.

Bezpłatne kursy z wielu dziedzin

Do najpopularniejszych obszarów tematycznych szkoleń należą programowanie i nauka języków obcych, a także rozwój umiejętności miękkich. Ludzie jednak wciąż szukają nowości, dlatego OPI PIB stale pracuje nad poszerzeniem oferty kursów dostępnych w serwisie NAVOICA. Tematyka oferowanych szkoleń dotyczy m.in. technologii informatycznych, zasad programowania, kluczowych kompetencji w biznesie, a także metodyki pisania prac dyplomowych. Każdy użytkownik znajdzie także w serwisie praktyczne szkolenia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, projektowania gier, a także uzyska odpowiedź na pytanie, jak przekształcić projekt naukowy w pomysł na biznes. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie obcokrajowców Polską, NAVOICA oferuje także bezpłatne kursy w języku angielskim i rosyjskim.

NAVOICA – nazwa na cześć pierwszej, polskiej studentki

NAVOICA to ogólnopolska platforma edukacyjna oferująca wyłącznie bezpłatne kursy on-line, opracowane przez uczelnie i instytucje edukacyjne. Nazwa tego nowoczesnego narzędzia do podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji pochodzi od imienia bohaterki popularnej legendy o Nawojce, która jest uznawana za pierwszą polską studentkę.

Platforma NAVOICA powstała w ramach projektu „Polski MOOC”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Warto dodać, że serwis jest wspierany instytucjonalnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Platforma dostępna jest na stronie www.navoica.pl.

 

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)

Interdyscyplinarny instytut naukowy i lider w tworzeniu oprogramowania systemów informatycznych dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Posiada wiedzę o prawie każdym polskim naukowcu, jego projektach czy aparaturze badawczej. Gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. OPI PIB tworzy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz wykorzystywane w celach komercyjnych.

Główne obszary badań prowadzonych w instytucie to: algorytmy uczenia maszynowego, algorytmy przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCI), systemy komputerowego wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja.

W działalności badawczej OPI PIB stawia na interdyscyplinarność. Instytut prowadzi badania
w siedmiu laboratoriach skupiających specjalistów z wielu dziedzin. Poza ekspertami od technologii informatycznych
w zespole OPI PIB pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy i psychologowie. Konfrontacja różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i napędza innowacyjność.

www.opi.org.pl

 

Kontakt dla mediów:

Sławomir Rybka

główny specjalista ds. informacji i promocji

Dział Komunikacji Społecznej OPI PIB

nr tel.: +48 504 725 898

adres e-mail: slawomir.rybka@opi.org.pl

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.