Sytuacja na rynkach – z dużej chmury mały deszcz?

foto: flickr

Wizyta Nancy Pelosi na Tajwanie nie przyniosła eskalacji napięcia pomiędzy USA, a Chinami, czego obawiały się rynki. Niemniej jakaś nerwowość może się jeszcze utrzymać, gdyż chińska armia zapowiedziała na najbliższe dni ćwiczenia pod hasłem „wyzwalania Tajwanu”. Emocje jednak opadają, co widać w dzisiejszym zachowaniu się rynków. Na rynkach akcji nastroje są mieszane, ale już dolar słabnie na szerokim rynku, chociaż komentarze członków FED są nadal „jastrzębie” – Bullard, Mester, Evans. Przewija się teza wykluczająca poważną recesję w gospodarce i wskazująca na konieczność dalszego skoncentrowania się na inflacji.

Pośród G-10 gorzej od dolara zachowuje się dzisiaj tylko korona norweska, która traci do niego 0,15 proc. Nieznacznie zyskują euro i funt, nieco lepiej radzi sobie dolar nowozelandzki, chociaż dane z tamtejszego rynku pracy rozczarowały – stopa bezrobocia wzrosła w II kwartale do 3,3 proc. z 3,2 proc. Ogólnie jednak zmiany nie są duże – najsilniejszy dolar australijski zyskuje 0,24 proc. wobec amerykańskiego odpowiednika.

Z danych makro rano poznaliśmy przyzwoite dane o niemieckim eksporcie, który odbił w czerwcu (4,5 proc. m/m), oraz inflacji CPI w Szwajcarii, która wypadła minimalnie poniżej oczekiwań rosnąc o 3,4 proc. r/r. Za kilkanaście minut spłyną odczyty usługowych PMI dla strefy euro, a o godz. 10:30 analogiczne dane poznamy dla Wielkiej Brytanii. O godz. 11:00 uwagę zwrócą dane o sprzedaży detalicznej i inflacji PPI w strefie euro, a po południu o godz. 16:00 usługowy odczyt ISM z USA.

EURUSD – poniżej 1,02

EURUSD nie może zbytnio powstać po wczorajszym zejściu poniżej 1,02, chociaż opublikowane dzisiaj rano dane PMI dla usług wypadły lepiej od prognoz – spadek w lipcu był mniejszy od spodziewanego po pierwszym odczycie i wyniósł 51,2 pkt. Rynek nie zareagował zbytnio na lepsze dane nt. bilansu handlowego z Niemiec w czerwcu. Widać wyraźnie, że nad euro cały czas wisi cień potencjalnego kryzysu gazowego na jesieni, jeżeli Kreml rzeczywiście zdecydowałby się całkowicie wyłączyć dostawy tego surowca do Niemiec przez Nord Stream I.

 

Z kolei wsparciem dla dolara jest nadal „jastrzębia” retoryka płynąca z FED. Stad też dość ważne będą najbliższe dane – dzisiaj ISM dla usług i w piątek odczyty Departamentu Pracy, gdyż pokażą, na ile we wrześniu możliwa jest powtórka z ostatnich posunięć FED, czyli podwyżka o 75 punktów bazowych. Obecnie na bazie kontraktów terminowych widać, że bardziej preferowanym scenariuszem jest ruch o 50 punktów bazowych.

Technicznie EURUSD jest na krótkoterminowej linii trendu wzrostowego. Jej wybicie mogłoby otworzyć drogę powrotu w stronę parytetu.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.