Sytuacja na rynkach – giełdy podyktują kierunek dolarowi?

Wczoraj indeksy na Wall Street zaliczyły spory spadek, co każe ponownie postawić pytanie o moment na rynkach w którym obecnie się znajdujemy? Czy perspektywa agresywnych ruchów ze strony FED została zdyskontowana, czy też dopiero ich skutki ujawnią się dopiero w nadchodzących miesiącach? Wczoraj sentyment na amerykańskim rynku akcji podkopały fatalne wyniki największych detalistów, ale równie dobrze można wskazać inne branże, które zaraz mogą mieć podobne problemy. Gospodarka USA jest na dobrej drodze do recesji, gdyż dla FED nadrzędnym celem staje się walka z inflacją, co dwa dni temu potwierdził Powell, a dawali do zrozumienia pozostali członkowie tego gremium. Teoretycznie podwyżka stóp o 75 p.b. nie jest brana pod uwagę, ale to nie oznacza, że FED może pójść ze stopami znacznie wyżej w latach 2023-24 niż to można teraz oczekiwać.

Teoretycznie dolar powinien dzisiaj być silny na szerokim rynku, jako główny beneficjent globalnego risk-off. Tak jednak nie jest, na co mogą wskazywać dwie rzeczy. Po pierwsze, przekaz płynący obecnie z FED nie zakłada, aby tempo podwyżek stóp o 50 p.b. miało być kontynuowane także na jesieni, co przekłada się na zachowanie amerykańskich rentowności. Po drugie, rynki zaczynają zauważać, że decydenci w innych bankach centralnych mogą być równie zdeterminowani w walce z inflacją. W ostatnich dniach na tej bazie próbowało odreagowywać euro, funt, czy też waluty Antypodów.

Dzisiaj rano nieco słabsze są tylko niektóre emerging markets, podczas pośród G-10 widać odbicie. Najlepiej radzi sobie frank, za nim są waluty Antypodów (dane z rynku pracy w Australii tylko pozornie były słabe), oraz korony skandynawskie. Niemniej, jeżeli giełdy (Wall Street) zaliczą dzisiaj kolejny silny spadek, to trudno będzie o utrzymanie obecnej tendencji. To dolar będzie tu wygranym.

Dzisiaj uwagę zwróci protokół z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego (godz. 14:30), inflacja PPI w Kanadzie, oraz odczyty z USA (Philly FED, cotygodniowe bezrobocie, sprzedaż domów na rynku wtórnym, indeks wskaźników wyprzedzających).

EURUSD – wsparcie lekko naruszone

Jeszcze wczoraj wieczorem doszło do lekkiego naruszenia strefy wsparć na EURUSD przy 1,0470-90. Dzisiaj notowania próbują powracać, ale większej siły na odbicie nie ma. Agencja MNI podała dzisiaj powołując się na swoje źródła w Europejskim Banku Centralnym, że jest konsensus, co do dwóch ruchów na stopach o 25 p.b. w tym roku. W grze jest trzeci, ale jednocześnie decydenci odrzucają scenariusz zaproponowany przez Klausa Knota, aby kolejna podwyżka po tej zaplanowanej w lipcu, była wyraźniejsza (50 p.b.). Te informacje dają pewne wsparcie euro, ale ruch jest blokowany przez utrzymującą się awersję do ryzyka na rynkach akcji, która do tej pory stanowiła wsparcie dla dolara.

Jeżeli nie uda się dzisiaj powrót ponad 1,05, to możemy wracać w okolice ostatniego dołka przy 1,0350 będące jednocześnie wsparciem z przełomu 2016/17 r.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.