Sytuacja na rynkach 9 grudnia – czekamy na mocny impuls?

Pexels

W piątek rano zmiany na rynku walut nie są duże. Najsilniejsze w grupie G-10 są frank i jen, ale zmiany nie przekraczają 0,23 proc. względem dolara. Po drugiej stronie mamy dolara kanadyjskiego tracącego 0,34 proc. wobec dolara i dolara australijskiego z wynikiem 0,15 proc. Wczoraj indeksy na Wall Street zaliczyły korekcyjne odbicie, które może być jednak tylko ruchem powrotnym. W każdym razie dolar nieco się osłabił, ale to może być przejściowe.

Dzisiaj rozpoczyna się maraton kluczowych informacji z USA – po południu poznamy dane o inflacji producenckiej PPI, oraz nastrojach konsumenckich Uniwersytetu Michigan, we wtorek odczyt CPI, a w środę kluczowe doniesienia po posiedzeniu FED. Dzisiaj agencje cytują wypowiedź Janet Yellen, która pełni funkcję Sekretarza Skarbu. Jej zdaniem kurs dolara jest adekwatny do sytuacji makro. Yellen nie odniosła się do tego, czy szczyt USD może być już za nami. Jej zdaniem amerykańska gospodarka być może uniknie recesji, a inflacja powinna się obniżać. Teoretycznie nie ma w tym nic, co mogłoby zainspirować rynki.

W nocy poznaliśmy dane nt. inflacji w Chinach, a nad ranem z Norwegii. Listopadowe odczyty wypadły poniżej prognoz, co zdaje się potwierdzać, że globalna presja inflacyjna zaczyna wygasać. Teoretycznie to dobra informacja, ale czy banki centralne mogą powiedzieć sobie, że „wiele zostało już zrobione”, czy też dalej twierdzić, że „wciąż wiele (pracy) jest przed nami”?

Dzisiaj kluczowe będą wspomniane dane makro z USA. Oczekiwania rynku zakładają wyraźniejsze wyhamowanie PPI w listopadzie – odpowiednio do 7,2 proc. r/r i 5,9 proc. r/r dla odczytu bazowego. Jeżeli odczyty będą wyższe, to reakcja może być nerwowa – mocniejszy dolar, słabsze giełdy i fala risk-off w obawie o to, że FED nie będzie w środę „wystarczająco gołębi”.

EURUSD – czy utrzymamy się ponad 1,0540?

Na fali wczorajszego podbicia na giełdach, dolar wczoraj nieco stracił na szerokim rynku, co pozwoliło na wybicie na EURUSD ponad opór przy 1,0540. Dzisiejsze maksimum to 1,0588, zaledwie 6 pipsów poniżej szczytu z poniedziałku przy 1,0594. Czy uda się wyjść na nowe szczyty? Kluczowe dane dzisiaj to inflacja PPI z USA o godz. 14;30, która zapoczątkuje cały „maraton”, jaki zakończy posiedzenie FED w najbliższą środę.

Wykres dzienny EURUSD

Technicznie scenariusz podwójnego szczytu nie jest wykluczony. Rynek ustawił sobie ambitną poprzeczkę w temacie oczekiwań, co do dzisiejszej PPI. W efekcie może pojawić się przestrzeń do rozczarowania i tym samym zejście poniżej 1,0540 będzie możliwe. A technicznie zamknięcie dziennej świecy poniżej 1,0540, to argument za pojawieniem się większej korekty ostatnich wzrostów w nadchodzących dniach. Kolejnym potwierdzeniem byłoby zejście poniżej strefy 1,0478-96.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.