Sytuacja na rynkach 9 czerwca – rollercoaster dalej trwa

foto: Peter Heeling

Sytuacja na rynkach 9 czerwca – rollercoaster dalej trwa

Indeksy na Wall Street zakończyły jednak czwartkowy handel zniżkami, a słabsze nastroje utrzymały się też podczas sesji w Azji – pojawiły się informacje o ponownym przywróceniu części obostrzeń w Szanghaju po wykryciu większej liczby przypadków COVID. Jednocześnie ponad poziom 3,00 proc. powróciły rentowności 10-letnich obligacji USA, a przedstawicielka Białego Domu cytowana przez agencję Reuters dała do zrozumienia, że piątkowe odczyty inflacji CPI za maj mogą być „podwyższone”. Efekt to ponownie silniejszy dolar na szerokim rynku, choć zmiany nie są duże. Najsłabsze w G-10 korony skandynawskie tracą dzisiaj odpowiednio 0,36 proc. (SEK) i 0,33 proc. (NOK) wobec USD.

Uwagę przykują dzisiaj informacje z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego – komunikat zostanie opublikowany o godz. 13:45, a konferencja prasowa Christine Lagarde tradycyjnie rozpocznie się po godz. 14:30. Rynek będzie szukał potwierdzenia wcześniejszych zapewnień o wygaszeniu programu skupu aktywów, oraz planach podwyższenia stopy depozytowej z obecnych -0,50 proc. do zera, o czym blisko dwa tygodnie temu mówiła sama szefowa ECB. W oczekiwaniu na te informacje euro jest dzisiaj stabilne, a notowania EURUSD pozostają ponad poziomem 1,07. Dzisiaj stabilnie zachowuje się też dolar nowozelandzki, co ma związek z ogłoszonymi planami RBNZ, co do redukcji bilansu banku centralnego (QT) – program ma zostać zainicjowany w lipcu i wynieść 5 mld NZD rocznie. Najsilniejszy jest dzisiaj jen, chociaż na USDJPY jest to raczej techniczne odreagowanie ostatniego silnego wzrostu, który wyniósł notowania do 134,55, czyli do kluczowej bariery sprzed 20 lat przy 135,03 zostało zaledwie pół figury.

EURUSD – oczekiwanie na EBC

Euro jest dzisiaj stabilne przed informacjami z Europejskiego Banku Centralnego, jakie zaczną spływać o godz. 13:45 (wtedy poznamy komunikat po posiedzeniu) i dalej od godz. 14:30, kiedy rozpocznie się konferencja prasowa Christine Lagarde. Warto będzie śledzić nowe projekcje makro, gdyż mogą one potwierdzić oczekiwania rynku, co do tempa podwyżek stóp procentowych w strefie euro, lub je ostudzić. O ile szefowa ECB dała blisko dwa tygodnie temu do zrozumienia, że minimum to podwyżki stóp łącznie o 50 p.b., to jednak apetyty rynku są znacznie większe (100-150 p.b.) jeszcze w tym roku.

Technicznie czteromiesięczna linia trendu spadkowego pozostaje niepokonana, co może sugerować dalszą dominację strony podażowej. Z drugiej strony dopóki trzyma się wsparcie przy 1,0630 to scenariusz wydłużenia odbicia rozpoczętego w okolicach 1,0350 pozostaje aktualny.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.