Sytuacja na rynkach 8 grudnia – chwilowe wyciszenie?

foto: pixabay

Zmiany na rynku FX w czwartek rano nie są duże. Najsłabszy w G-10 japoński jen traci wobec dolara 0,34 proc., podczas kiedy najsilniejsza korona szwedzka jest z wynikiem 0,12 proc. Wczorajszy handel na Wall Street zakończył się jednak niewielkimi spadkami, a dzisiaj rano kontrakty próbują lekko odbijać. Cały czas sytuacja techniczna na kluczowych amerykańskich indeksach jest słaba, a kluczowe informacje mogące „wstrząsnąć” rynkami są dopiero przed nami. Jutro mamy inflację PPI, we wtorek CPI, a w środę posiedzenie FED, które może okazać się niewystarczająco „gołębie”. W takim układzie rynki akcji powróciłyby do przeceny, a dolar mógłby zyskać (też na fali risk-off).

Dzisiaj jest jednak relatywnie nudno. W kalendarzu danych mamy jedynie cotygodniowe bezrobocie z USA, stąd też większą uwagę mogą przykuć wystąpienia decydentów z banków centralnych. Rynek dostał już „jastrzębi” komentarz ze strony Petera Kazimira, którego zdaniem zasadna byłaby trzecia podwyżka stóp w skali 75 punktów baz., gdyż inflacja jest stanowczo za wysoka. Przed nami wystąpienia Christine Lagarde (godz. 13:00), oraz de Cos’a z Banku Hiszpanii (godz. 13:15).

Wczoraj po południu rynki zwróciły przez chwilę uwagę na słowa prezydenta Rosji, który nie wykluczył użycia broni jądrowej w sytuacji, kiedy zaatakowane zostałyby tereny Rosji, choć jak dodał taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Czy ta „delikatna aluzja” Władimira Putina ma znaczenie? W pewnym sensie tak, gdyż wojna na Ukrainie nie zakończy się bez decyzji samej Rosji, która zostałaby do tego zmuszona. Jak? Na razie gospodarcze i polityczne sankcje nie przynoszą do końca pokładanych w nich nadziei. Niemniej to bardziej temat na rynkowe prognozy na 2023 r.

EURUSD traci impet do wzrostów?

Wczoraj po południu EURUSD podbił w górę, ale nie zdołał wyjść ponad opór przy 1,0540. Późniejszy powrót poniżej 1,05 to sygnał, że oddala się perspektywa testowania ostatniego szczytu przy 1,0594, czy też ataku na ważny długoterminowo rejon 1,0634 (minimum z marca 2020 r.). Notowania zaczynają kreślić formację mogącą zapowiadać korektę całego ruchu od okolic 0,95 do 1,06. To oznaczałoby nawet powrót w rejon parytetu, czego nie wyklucza układ tygodniowy EURUSD.

Tak wyraźne umocnienie dolara byłoby możliwe pod kilkoma warunkami – wyraźnego zaskoczenia przekazem FED (rewizja oczekiwań, co do obniżek stóp na jesieni 2023 r.) i jakiegoś mocnego zagrania w geopolityce (atomowe ultimatum Putina – wczoraj po południu mogliśmy mieć ukrytą aluzję na ten temat). To wszystko mogłoby dać mocny przekaz w stronę risk-off (ucieczki od ryzyka) na czym amerykańska waluta zwyczajowo już korzystała.

W krótkim terminie pojawiają się pytania o przyszłotygodniowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (w czwartek 15 grudnia). „Jastrzębie” opinie, jak ta Petera Kazimira ze Słowacji to jednak mniejszość (jest on zwolennikiem ruchu o 75 punktów baz.). Wydaje się, że bardziej będą rezonować ostatnie słowa głównego ekonomisty Philippe Lane’a, który powiedział parę dni temu słynne „wiele już zrobiliśmy”, co jest przeciwieństwem „wiele mamy jeszcze do zrobienia”, jak twierdzą przedstawiciele FED.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.