Sytuacja na rynkach 7 czerwca – powrót silniejszego dolara?

Sytuacja na rynkach 7 czerwca – powrót silniejszego dolara?

Wtorek przynosi podbicie dolara na szerokim rynku, co można wiązać ze słabszymi nastrojami na rynkach akcji, a także powrotem rentowności 10-letnich treasuries ponad poziom 3,00 proc. Inwestorzy zdają się pozostawać niepewni, co do tego, czy polityka banków centralnych nie doprowadzi do nadmiernego schłodzenia globalnej gospodarki. Nie pomagają w tym chociażby nowe prognozy banków inwestycyjnych, co do dalszych zwyżek cen ropy naftowej w II połowie roku.

Dzisiaj rano dużo emocji przyniosła decyzja RBA – Australijczycy podwyższyli stopy procentowe, ale bardziej niż sądzono – ruch wyniósł 50 p.b. przy medianie 25 p.b., oraz niektórych prognozach wskazujących na ruch o 40 p.b. Z komentarza towarzyszącego tej decyzji wynika, że decydenci pomylili się, co do szacowania inflacji i teraz czekać nas może seria ruchów po 50 p.b. na kolejnych posiedzeniach (po dzisiejszym ruchu stopa procentowa znalazła się na poziomie 0,85 proc.). Mimo tego faktu AUD szybko zgasił zwyżkę. Czy to sygnał, że dolar wraca do łask?

Ważne dane z USA mamy dopiero w piątek – to majowa inflacja CPI. Ale czy jej odczyt zmieni cokolwiek w zapatrywaniach wobec FED? Posiedzenie już w przyszłym tygodniu (15 czerwca), ale ruch o 50 p.b. został zdyskontowany już dawno temu, a podwyżka o 75 p.b. jest wykluczona, o czym wielokrotnie zapewniał sam Powell.

Niewykluczone, zatem, że to co obserwujemy to korekta widocznego w maju cofnięcia się dolara, a nie początek nowej fali wzrostowej, która wyniesie nas na nowe szczyty. Oczywiście są wyjątki, jak USDJPY, który jeszcze wczoraj wybił tegoroczne szczyty przy 131,34. Tu jednak ewidentnie „wina” jest po stronie Banku Japonii, który kurczowo trzyma się swojego „gołębiego” podejścia.

Zwróćmy też uwagę na inne waluty. Dzisiaj funt wymazał wczorajsze podbicie, chociaż wieczorne głosowanie nad wotum zaufania dla Borisa Johnsona nie przyniosło jego przegranej – niemniej pokazało, że szef brytyjskiego rządu ma sporą opozycję we własnej partii (148 głosów przeciw), która może wymusić jego „dobrowolne” odejście na jesieni.

W przypadku EURUSD rano dostaliśmy słabe dane z Niemiec – zamówienia w przemyśle w kwietniu spadły o 2,7 proc. m/m. Przed nami jeszcze odczyt indeksu nastrojów Sentix za czerwiec (godz. 10:30), ale widać już, że nie należy spodziewać się nazbyt wiele po czwartkowym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego (Christine Lagarde zapowiedziała już publicznie zakończenie skupu aktywów i podwyżkę stopy depozytowej do zera z obecnych -0,5 proc. do końca III kwartału. Notowania EURUSD zeszły dzisiaj poniżej 1,07, ale chęci na testowanie okolic wsparcia przy 1,0630 na razie nie widać.

EURUSD – wymuszony spadek?

Chociaż notowania EURUSD zeszły poniżej 1,07, to jednak nie widać nadmiernej chęci do testowania okolic 1,0630. Dane makro są mieszane – słabe zamówienia w niemieckim przemyśle w kwietniu vs lepsze nastroje w strefie euro za czerwiec mierzone indeksem Sentix. Jednocześnie za dwa dni posiedzenie ECB, teoretycznie przełomowe, bo zapadną na nim ważne decyzje dotyczące polityki monetarnej (wygaszenie QE, otwarcie drzwi do podwyżek stóp procentowych), to jednak w dużej mierze zdyskontowane za sprawą słów samej Christine Lagarde sprzed niecałych dwóch tygodni.

Co dalej? Kluczowy może okazać się sentyment na Wall Street. Jeżeli nie zobaczymy dzisiaj pogłębienia przeceny na indeksach, to EURUSD może powrócić ponad poziom 1,07 i ponownie testować czteromiesięczną linię trendu spadkowego przy 1,0730.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.