Sytuacja na rynkach 6 maja – dolar skorzysta na NFP?

foto: pixabay

Amerykańska waluta zyskuje w piątek na szerokim rynku kontynuując zwyżki obserwowane wczoraj po południu. Cofnięcie dolara po komunikacie FED w środę wieczorem było krótkotrwałe. Rynki zaczynają coraz bardziej przejmować się wątkiem globalnej recesji, mając przy tym świadomość, że działania banków centralnych mogą tylko ten scenariusz przybliżyć. W takiej sytuacji dolar staje się beneficjentem globalnej ucieczki od ryzyka. Nie pomagają tu posunięcia lokalnych banków centralnych – dobrym przykładem była wczoraj reakcja na podwyżkę stóp procentowych w Wielkiej Brytanii – inwestorzy skoncentrowali się na perspektywach rychłej recesji, a dodatkowym obciążeniem były wybory samorządowe – ich wynik dla Irlandii Północnej może przybliżyć scenariusz secesji wobec Zjednoczonego Królestwa.

Dzisiaj w centrum uwagi będą dane z amerykańskiego rynku pracy o godz. 14:30. Mogą okazać się słabsze od prognoz biorąc pod uwagę ostatnią słabość ADP i usługowego indeksu ISM. Mediana zakłada NFP w kwietniu na poziomie 385 tys. Ważne będą też dane dotyczące dynamiki płacy godzinowej. Jak zareaguje dolar na słabsze dane? Inwestorzy na Wall Street już od pewnego czasu mierzą się ze scenariuszem recesji w amerykańskiej gospodarce, co widać w zachowaniu się głównych indeksów. Tym samym amerykańska waluta nie musi być słaba, chociaż krótkoterminowo rynek może rządzić się swoimi prawami. Na tygodniowym ujęciu koszyka dolara widać próbę wybijania nowych szczytów.

W gronie najsłabszych walut wśród G-10 są korony skandynawskie, dolar australijski, funt, euro i dolar nowozelandzki – co zdaje się potwierdzać schemat risk-off. Niemniej EURUSD wybronił dzisiaj kwietniowe wsparcia przy 1,0470-90, do czego przyczyniły się słowa jednego z członków ECB (Holzmann), którego zdaniem dyskusja o podwyżce stóp procentowych w lipcu może być zasadna. Mimo, że rentowności 10-letnich obligacji rządu USA wyraźnie wybiły barierę 3,00 proc., to notowania USDJPY nie przetestowały jeszcze swojego niedawnego szczytu przy 131,23.

EURUSD – obrona wsparć

EURUSD broni kwietniowego wsparcia przy 1,0470-90 i wciąż kręci się wokół 1,05. Wsparciem dla euro zaczynają być kolejne doniesienia sugerujące, że ECB może na poważnie dyskutować na temat podwyżki stóp procentowych w lipcu, chociaż wczoraj główny ekonomista tej instytucji (Philip Lane) przekonywał, że termin tego posunięcia nie jest taki ważny. Niemniej dopóki dolar będzie silny na głównych układach (risk-off) to szanse na wyraźniejsze podniesienie się euro nie będą duże.

Wykres dzienny EURUSD

Technicznie jednak rynek nie wygląda źle. Uwagę przyciąga dzienny RSI9, który pomału buduje trend wzrostowy, co może być zapowiedzią tego, co wydarzy się w kolejnych dniach. Opór to rejon szczytów z tego tygodnia przy 1,0641, wsparcie to wspomniane 1,0470.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.