Sytuacja na rynkach 4 października – dolar rozgrywa korektę

foto: pixabay

Wtorek przynosi wyraźną korektę dolara, która jest przedłużeniem ruchu z poniedziałkowego wieczora. Słabe dane ISM dla przemysłu stworzyły rynkom pole do ponownej dyskusji, co do perspektyw polityki FED (chociaż sami przedstawiciele tego gremium nadal trzymają „jastrzębią” linię – wczoraj przemawiali Williams i Barkin). Poza korektą dolara uwagę zwraca odbicie na giełdach i surowcach, co wpisuje się w poprawę globalnego sentymentu. Jak długo może ona potrwać? Wątek Credit Suisse nieco przycichł, podobnie jak obawy, co do użycia przez Rosjan taktycznej broni na Ukrainie. Teoretycznie kluczowym punktem kalendarza są piątkowe dane Departamentu Pracy USA, chociaż po drodze poznamy jeszcze ISM dla usług w środę (czy będą równie słabe, jak te dla przemysłu – to nie jest już pewne).

Dzisiaj na szerokim rynku najlepiej zachowują się waluty naszego regionu, zwłaszcza forint (co aż tak bardzo nie dziwi biorąc pod uwagę nominalny poziom stóp procentowych na Węgrzech). Z kolei walut CEE3 obiektywnie patrząc dostały wsparcie w postaci rosnącego EURUSD (chociaż tu weszliśmy już w strefę oporu 0,9863-0,9951). W przestrzeni G-10 najsilniejsze są waluty skandynawskie, potem mamy wspomniane już euro, funta i dopiero dalej waluty Antypodów. Niewielkie wzrosty AUD i NZD to wynik zaskoczenia dzisiejszą decyzją RBA – podwyżka stóp wyniosła 25 punktów baz. zamiast spodziewanych 50 punktów baz. Decydenci zapowiedzieli jednak kontynuację zacieśniania, choć tempo będzie już mniejsze. Dzisiaj słabo wypada jen – USDJPY nie złamał jednak oporu przy 145,00.

EURUSD – wytracanie impetu odbicia…

Para EURUSD uderzyła dzisiaj w strefę oporów pomiędzy 0,9863 a 0,9951, które to poziomy bazują na istotnych punktach z przeszłości – dołkach z lipca i września b.r. Szczyt wypadł przy 0,9895 i na chwilę pisania tego wpisu powróciliśmy w okolice 0,9863. Impet odbicia EURUSD maleje, gdyż zaczyna brakować przekonywujących argumentów za jego kontynuacją. Wątek październikowej podwyżki stóp przez ECB o 75 punktów bazowych (Rada Gubernatorów zbiera się 27 października) został już zdyskontowany, a oczekiwania, co do równie agresywnych ruchów w dalszej przyszłością są obarczone zbyt dużym znakiem zapytania.

 

Niewykluczone, że EURUSD realizuje scenariusz czasowej konsolidacji pomiędzy 0,9550-0,9600 od dołu i 0,9863-0,9951 od góry, podobnie jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach. Przy czym determinantem długoterminowego ruchu spadkowego wciąż pozostaje linia trendu spadkowego pociągnięta od lutego b.r. – obecnie przy 0,9930.

W tym miejscu warto też zerknąć na koszyk dolara FUSD w którym EURUSD ma spory udział. Na tygodniowym wykresie widać, że korekta mogła zostać już zrealizowana, a przestrzeń do dalszych spadków USD w krótkim terminie może być ograniczona – wsparcie przy 110,77 pkt.

 

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.