Sytuacja na rynkach 30 maja – dolar wisi na sentymencie…

foto: pixabay

Mocne zamknięcie na Wall Street w piątek, które jednocześnie doprowadziło do naruszenia szeregu ważnych krótkoterminowych oporów, zostało zinterpretowane jako sygnał do powrotu fali większej akceptacji ryzyka. Dobry sentyment w Azji (również na fali informacji z Chin o planach znoszenia obostrzeń, oraz programach wsparcia dla gospodarki) prowadzi do sytuacji w której w poniedziałek rano dolar jest słabszy na szerokim rynku. Wyjątkiem w G-10 jest tylko jen, na co wpływ miały słowa szefa Banku Japonii – Haruhiko Kuroda stwierdził, że ostatnia słabość jena nie ma wpływu na politykę prowadzoną przez bank centralny – w efekcie USDJPY jest bliski wyłamania się górą z kanału spadkowego. Pośród G-10 najsilniejsze są dzisiaj waluty Antypodów, korony skandynawskie, dolar kanadyjski, oraz euro, chociaż zmiany nie są szczególnie duże – najmocniejszy AUDUSD zyskuje 0,32 proc. Na szerokim rynku zdecydowanie zwycięża juan z wynikiem 0,85 proc. za sprawą wspomnianych, dobrych informacji z Chin.

Dzisiaj w kalendarzu uwagę zwrócą indeksy koniunktury w strefie euro (godz. 11:00), oraz szacowania inflacja HICP z Niemiec (godz. 14:00). Jednocześnie w USA giełdy nie pracują ze względu na obchody Dnia Pamięci. Ciekawej zrobi się jutro – w nocy napłyną odczyty indeksów PMI z Chin, a przed południem poznamy finalne odczyty PKB z kilku europejskich krajów, oraz szacunki dla inflacji HICP w strefie euro.

Co dalej? Osłabienie dolara nie jest szczególne duże, rynki wiszą na dobrym sentymencie z giełd, ale dzisiaj już Wall Street nie pracuje. To może sprawić, że w kolejnych godzinach amerykańska waluta może próbować nieco odrobić straty.

EURUSD – czy pokonamy opór?

Euro może mieć wsparcie w nieco lepszych odczytach wskaźników koniunktury w strefie euro (w maju 105 pkt.), oraz napływających cząstkowych danych nt. inflacji z niemieckich landów (oficjalne dane poznamy o godz. 14:00). Czy to jednak wystarczy do tego, aby pokonać ważne opory przy 1,0780 i 1,0800? Do tego potrzebne byłoby istotniejsze osłabienie dolara, a tymczasem dzisiaj rynek kasowy na Wall Street nie pracuje i tym samym optymizm widoczny obecnie na kontraktach futures na amerykańskie indeksy, może być w krótkim terminie ulotny.

W przypadku dziennego EURUSD warto będzie śledzić sytuację na dziennym oscylatorze RSI9, złamanie linii trendu wzrostowego byłoby sygnałem, że rejon 1,08 na razie pozostanie niepokonany.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.