Sytuacja na rynkach 27 maja – nieznaczne cofnięcie dolara

foto: pixabay

Dobre zakończenie czwartkowego handlu na Wall Street nieco poprawiło globalny sentyment, w efekcie dolar jest dzisiaj rano słabszy. Wygląda na to, że rynki próbują korzystać na tym, że FED może nie być bardziej „jastrzębi” w kolejnych miesiącach, ponad to, co już zostało wycenione. Problem w tym, że taki scenariusz może jednocześnie zapowiadać boleśniejsze lądowanie gospodarki, a tutaj nie jest już jasne, co zostało zdyskontowane, a co nie. W każdej chwili na Wall Street może powrócić nerwowość, co tym samym dałoby pretekst do podbicia dolara.

Niemniej bilans tygodnia jest spadkowy dla amerykańskiej waluty, a koszyk dolara powrócił poniżej naruszonego wcześniej szczytu z marca 2020 r. Jednocześnie dynamika zniżki w ostatnich dwóch tygodniach jest największa od momentu zainicjowania trendu wzrostowego w maju ub.r. To są średnioterminowe sygnały, których nie można ot tak, zignorować. Zwłaszcza, że na scenariusz braku „jastrzębich” niespodzianek ze strony FED, mogą wskazywać też spadające rentowności amerykańskich obligacji (na przestrzeni 3 tygodni zniżka wyniosła ponad 40 p.b. dla papierów 10-letnich).

Dzisiaj w gronie najsilniejszych walut są Antypody i jednocześnie NZD jest drugą najsilniejszą walutą w G-10 w tym tygodniu, po koronie norweskiej. To wynik podwyżki stóp przez RBNZ do 2,00 proc., oraz „jastrzębiego” przekazu jaki popłynął z Banku (koniec cyklu podwyżek może mieć miejsce przy 3,95 proc.). W przypadku euro mamy próbę podejścia pod strefę oporu 1,0760-80 na EURUSD.

W kalendarzu mamy dzisiaj dane z USA – PCE o godz. 14:30 i nastroje konsumenckie o godz. 16:00.

EURUSD – formowanie szczytu?

Notowania EURUSD zaczynają mieć problem z wybiciem strefy oporu 1,0760-80. Wątek podwyżek stóp procentowych w strefie euro wydaje się być krótkoterminowo zdyskontowany – rynek może być pewien tylko tego, że do końca III kwartału stopa depozytowa, która wynosi obecnie -0,50 proc. nie będzie już ujemna. Taką deklarację złożyła w tym tygodniu sama Christine Lagarde. Reszta to plotki i spekulacje, które mają to do tego, że nie nie są pewne. Najbliższe miesiące pokażą, na ile ECB będzie chciał się angażować w cykl wyraźnych podwyżek stóp procentowych w sytuacji, kiedy sygnały, że globalna gospodarka mocno hamuje, będą coraz bardziej widoczne.

Technicznie, jeżeli dzisiejsze zamknięcie świecy na EURUSD wypadnie poniżej 1,0730, to będzie to sygnał do słabości rynku w przyszłym tygodniu.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.