Sytuacja na rynkach 26 lipca – Konsolidacja przed decyzją Fed

foto: pixabay

Początek bieżącego tygodnia na rynkach walutowych upływa pod znakiem nerwowego wyczekiwania na środową decyzję Rezerwy Federalnej ws. stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Ten czynnik zdominował praktycznie całą retorykę na rynkach walut, głównie ze względu na niepewność związaną z dalszymi działaniami Fed oraz wielkością jutrzejszej podwyżki. Bazowym scenariuszem jest podniesienie stóp procentowych w USA o 0,75 pkt. procentowego, jednak, według Fedwatch, istnieje także 10-procentowa szansa na podwyżkę o pełen punkt procentowy.

Oczekiwania podwyżek stóp procentowych utrzymują dolara na wysokich poziomach. Indeks dolara utrzymuje się dzisiaj w okolicach 106,30 pkt. i porusza się w wąskiej konsolidacji w oczekiwaniu na jutrzejszą decyzję Fed. O ile notowania tego agregatu znajdują się nieco poniżej niedawnych szczytów w rejonie 108-109 pkt., to wciąż poruszają się relatywnie niedaleko tych poziomów.

Nastrój wyczekiwania na środową decyzję Fed widać również na wykresie EUR/USD. Notowania tej pary walutowej wpadły w konsolidację tuż powyżej poziomu 1,02 i dzisiaj notują także niewielką zmienność.

Z kolei siłę względem dolara nadal wykazuje australijski dolar. Już jutro mają zostać opublikowane dane dotyczące inflacji w Australii – i oczekiwania zakładają wysoki odczyt inflacji, uzasadniający śmiałe podwyżki stóp procentowych przez RBA w kolejnych miesiącach.

 

OKIEM ANALITYKA – Cisza przed burzą?

Spokojne poruszanie się wielu par walutowych tuż przed środową decyzją Fed w sprawie stóp procentowych jest określane jako cisza przed burzą – jednak w praktyce, niekoniecznie musi oznaczać „burzę”, czyli jakikolwiek istotny wzrost zmienności notowań. Z pewnością sama informacja o dużej podwyżce stóp procentowych w USA może wesprzeć amerykańskiego dolara, jednak nie musi automatycznie oznaczać istotnej zmiany nastrojów wśród globalnych inwestorów.

Faktem jest, że wyraźna podwyżka stóp procentowych jest oczekiwana po wyjątkowo wysokim odczycie inflacji w USA za czerwiec. Niemniej, ten scenariusz jest już uwzględniony przez inwestorów, a obecnie najwięcej pytań budzą dalsze plany Rezerwy Federalnej. Chociaż tłumienie inflacji jest priorytetem, to na rynku zaczynają pojawiać się także coraz częstsze sygnały pogorszenia sytuacji w gospodarce. Już wczoraj firma Walmart zdecydowała się na znaczące obniżenie prognoz swoich tegorocznych zysków, ostrzegając, że konsumenci zaczęli zaciskać pasa. Zresztą, ostatnie dane makroekonomiczne w Europie, na czele z wstępnymi odczytami indeksów PMI za lipiec, także nie napawają optymizmem.

Fed może okazać się więc ostrożniejszy w swoich planach dotyczących kolejnych podwyżek stóp procentowych. Niemniej, i tak prawdopodobnie wystarczy to do utrzymania wysokich wycen dolara, bowiem ECB raczej pozostanie bardziej zachowawczy niż Fed, zwłaszcza w obliczu niepewności związanej z bezpieczeństwem energetycznym Europy. Wczoraj pojawiły się informacje, że Gazprom ogranicza przepływ gazu ziemnego gazociągiem Nord Stream 1 do 20% przepustowości, tłumacząc to wadliwą turbiną. To oznacza, że UE prawdopodobnie nie wypełni magazynów gazu przed zimą w tak dużym stopniu jak planowano.

 

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.