Sytuacja na rynkach 23 września – obawy przed globalną recesją…

foto: pixabay

Piątek przynosi wzrosty dolara na szerokim rynku, minorowe nastroje panują też na rynkach akcji, oraz surowców. Wspólny mianownik? Agresywna polityka banków centralnych (wczoraj mieliśmy tzw. super-czwartek) może doprowadzić do globalnej recesji. Nastroje podbijają słabe szacunki indeksów PMI, jakie napłynęły dzisiaj rano z Niemiec (oba indeksy są poniżej bariery 50 pkt., a usługowy zszedł mocniej w dół do 45,4 pkt.). Lepiej nie jest we Francji, a szacunki dla całej strefy euro również są słabe (48,5 pkt. przemysł, 48,9 pkt. usługi). To będzie komplikować sytuację Europejskiemu Bankowi Centralnemu, którego przedstawiciele wypowiadali się w ostatnich tygodniach w dość „jastrzębim” tonie. Jednocześnie dzisiaj rozpoczęły się tzw. referenda na anektowanych przez Rosjan terytoriach na Ukrainie, które najpewniej formalnie „usankcjonują” przyłączenie do Rosji (głosowanie potrwa do 27 września). Taki obrót spraw może zmienić oblicze konfliktu na Ukrainie w kolejnych tygodniach i nasilić geopolityczne napięcia.

Na szerokim rynku dzisiaj najsłabsze są waluty naszego regionu CEE3, co tłumaczone jest problemami wspólnej waluty. Niemniej w przestrzeni G-10 euro nie traci najwięcej, chociaż EURUSD zszedł poniżej bariery 0,98. Najsłabsze są korona szwedzka i funt, euro jest dopiero na trzecim miejscu. Kiepsko wypadają też waluty Antypodów, co potwierdza tylko utrzymujący się na rynkach tryb risk-off. Silniejszy od dolara jest tylko jen, co jest pokłosiem wczorajszej interwencji Banku Japonii. Do tych działań odniósł się Departament Skarbu USA przyznając, że wczorajsza decyzja BOJ nie była konsultowana, ale USA rozumieją decyzję Japończyków. Niemniej, jeżeli BOJ de facto gra solo, to rynki za chwilę mogą powiedzieć „sprawdzam” podbijając w górę notowania USDJPY, zwłaszcza, że fundamentalnie jen „się nie broni”. Dzisiaj aktywność inwestorów z Japonii była jednak nikła ze względu na obchodzone święto państwowe.

W kalendarzu poza wspomnianymi już indeksami PMI w strefie euro, mamy jeszcze analogiczne szacunki dla Wielkiej Brytanii (godz. 10:30) i USA (godz. 15:45). Poza tym uwagę zwróci jeszcze sprzedaż detaliczna z Kanady (godz. 14:30), oraz wieczorne wystąpienia przedstawicieli banków centralnych  (m.in. szefów SNB i FED).

EURUSD pędzi na południe…

Tak zwane referenda na okupowanych terenach Ukrainy, wybory parlamentarne we Włoszech już w najbliższą niedzielę – to czynniki polityczne, które mogą ciążyć na euro. Niemniej podstawowa kwestią, która prowadzi do przeceny wspólnej waluty są obawy o globalną recesję, gdyż w takiej sytuacji to strefa euro może mieć najciężej biorąc pod uwagę swoje uwarunkowania m.in. aspekt kryzysu energetycznego. W efekcie mało kto wierzy w to, że „jastrzębia” retoryka ze strony członków ECB znajdzie swoje przełożenie w realnych posunięciach. Szanse na ruch na stopach o 75 punktów bazowych na posiedzeniu w końcu października są niewielkie, a ruchy o 50 punktów bazowych mogą niewiele zmienić w sytuacji euro, czy też oczekiwaniach inflacyjnych.

Technicznie EURUSD wszedł w kolejną falę spadkową. Dotychczasowa struktura tego ruchu była taka, że po kilku białych świecach formowała się konsolidacja. Idąc tym tropem można wyznaczyć wsparcie w okolicach 0,96  – to okolice szczytu z 2001 r. i dołka z 2002 r. Niewykluczone, że tam zobaczymy kolejny przystanek.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.