Sytuacja na rynkach 22 lipca – Słabe odczyty PMI uderzają w euro

foto: sitebuilderreport.com

Sytuacja na rynkach 22 lipca – Słabe odczyty PMI uderzają w euro

Wczorajsza sesja na globalnych rynkach walutowych upływała pod znakiem decyzji Europejskiego Banku Centralnego dotyczącej poziomu stóp procentowych w strefie euro. Zakończyło się na podwyżce o 50 punktów bazowych, co jeszcze kilka dni temu byłoby zaskoczeniem – ale wczoraj już nim nie było, bo od kilku dni na rynkach pojawiały się spekulacje, że ECB taki ruch rozważa.

W rezultacie, wczoraj kurs EUR/USD otrzymał wsparcie od ECB i zakończył dzień na plusie – jednak już dzisiaj następuje korekta spadkowa. Notowania eurodolara zniwelowały już cały wzrostowy ruch z nawiązką i obecnie poruszają się w okolicach 1,015.

W wycenę wspólnej waluty dzisiaj najmocniej uderzają rozczarowująco słabe wstępne odczyty indeksów PMI za lipiec. PMI dla przemysłu całej strefy euro wyniósł zaledwie 49,6 pkt., czyli znalazł się poniżej kluczowej bariery 50 pkt. Oczekiwany był odczyt wynoszący 51 pkt. Z kolei PMI dla usług w strefie euro wyniósł 50,6 pkt., czyli także znacznie poniżej oczekiwań, zakładających 52 pkt.

Wyjątkowo słabe okazały się wstępne odczyty PMI dla kluczowych gospodarek europejskich. Dane dotyczące zarówno przemysłu, jak i usług, mocno rozczarowały przede wszystkim w Niemczech: odczyty na poziomie 49,2 pkt. dla przemysłu oraz również 49,2 pkt. dla usług znalazły się wyraźnie poniżej oczekiwań (odpowiednio 50,6 pkt. i 51,2 pkt.).

 

OKIEM ANALITYKA – Funt pod presją

Podczas dzisiejszej sesji na rynkach walutowych ponownie dają o sobie znać problemy strefy euro. Niepewność związana z bezpieczeństwem energetycznym zmniejszyła się tylko częściowo, ponieważ wczorajsze częściowe uruchomienie NS1 nie rozwiązuje w całości problemu niewielkich zapasów gazu.

Turbulentne czasy na rynkach podsycają zawirowania polityczne w europejskich krajach. Obecnie najwięcej uwagi wzbudza duże prawdopodobieństwo upadku rządu Włoch.

Politycznie było i nadal jest nerwowo także w Wielkiej Brytanii. Niedawno przez media przewinęły się informacje o odejściu wielu ministrów z rządu Borisa Johnsona i późniejszej dymisji samego premiera UK. Tymczasem dzisiaj negatywny wpływ na brytyjskiego funta mają rozczarowujące odczyty sprzedaży detalicznej za czerwiec (-5,8% rdr przy oczekiwaniach -5,3% rdr).

Na pocieszenie, wstępne odczyty PMI dla usług i przemysłu za lipiec okazały się nieco wyższe od oczekiwań i znalazły się wyraźnie powyżej bariery 50 pkt., jednak nie zmieniło to faktu, że funt pozostaje dzisiaj pod presją podaży. Notowania GBP/USD dzisiaj rano schodzą do okolic 1,1930, czyli poruszają się blisko tegorocznych minimów.

O ile jednak funt pozostaje pod presją silnego dolara, to już w relacji do euro ostatnio tracił nieznacznie – i możliwe, że ta tendencja się odwróci, zwłaszcza w kontekście dużych wyzwań gospodarczych stojących przed strefą euro.

 

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ

 

 

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.