Sytuacja na rynkach 22 czerwca – rynek nie wierzy w to, że uda się uniknąć recesji?

foto: sitebuilderreport.com

O ile wczoraj wieczorem sentyment na rynkach był dobry (Wall Street odnotowała odbicie), to podczas sesji w Azji nastroje uległy pogorszeniu. Wyraźne spadki odnotowała ropa naftowa, która ostatnio jest pod coraz większą presją obaw związanych z nadciągającą recesją. Ciekawe wnioski przynosi spojrzenie na rentowności amerykańskich obligacji – po cofnięciu w zeszłym tygodniu z okolic 3,50 proc. (10-letnie) rynek nie ma siły powrócić do zwyżek. To może sugerować, że rynek nie zakłada, aby FED miał zaskoczyć „jastrzębimi” posunięciami w najbliższych miesiącach – ścieżka przyszłych ruchów na stopach procentowych została nakreślona i jeżeli coś mogłoby się zmienić, to raczej w stronę mniejszego zacieśnienia w obawie przed recesją.

Optymistką pozostaje szefowa Departamentu Skarbu, Janet Yellen – pytanie, czy rzeczywiście tak myśli, czy po prostu musi, gdyż bardziej niż ekonomistką jest teraz politykiem. W jej opinii recesji w USA uda się uniknąć, nie jest też ona scenariuszem bazowym dla większości ekonomistów. W dzisiejszych zeznaniach Jerome Powella ważna będzie, zatem „gra słów”. Szef FED rozpocznie swoje wystąpienie przed Komisją Bankową Senatu o godz. 15:30, ale przyjęło się, że tekst, który będzie przez niego odczytany, publikowany jest wcześniej – tym samym rynki zaczną reagować już około godz. 14:00. Później, kluczowa stanie się sesja pytań od senatorów i odpowiedzi. Można spodziewać się, że większość z nich będzie żywo zainteresowana tym, czy FED nie przestrzeli się z podwyżkami i nie sprowadzi recesji w 2023 r. Poza wystąpieniem Powella dzisiaj wieczorem warto będzie też zwrócić uwagę na planowane wystąpienie prezydenta Joe Bidena około godz. 20:00 – spekuluje się, że mają zostać ogłoszone decyzje ws. pakietu mającego na celu obniżenie cen benzyny m.in. poprzez wakacje podatkowe.

Dzisiaj dolar zyskuje wobec zdecydowanej większości walut. Widoczny tryb risk-off (inwestorzy zaczynają być niepewni, co do tego, jak zinterpretowane zostaną słowa szefa FED) przekłada się na największe spadki po stronie tzw. ryzykownych walut (NOK, AUD, NZD, GBP). W przestrzeni G-10 zyskuje tylko japoński jen. choć jest to kosmetyczna korekta jego wczorajszego osłabienia.

EURUSD – zawahanie…

EURUSD nie wykorzystał wczoraj okazji i nie spróbował wybić się ponad szczyt przy 1,06. W efekcie dzisiaj mamy naruszanie bariery 1,05. Karty znów rozdaje dolar, który może korzystać na rosnących obawach, co do zbliżającej się globalnej recesji. Euro nie pomagają mieszane opinie ze strony członków ECB odnośnie możliwego tempa podwyżek stóp procentowych (choć rynek ostatecznie może wymusić bardziej zdecydowane ruchy po wakacjach), ani też sygnały sugerujące, że ECB nie ma konkretnego pomysłu, jak poradzić sobie z ryzykiem defragmentacji na rynku długu, które w średnim i długim terminie może stanowić coraz większy problem.

Wykres dzienny EURUSD

Dzisiaj kluczowa będzie interpretacja popołudniowego wystąpienia szefa FED przed Kongresem, gdyż ustawi sentyment na większości aktywów. Technicznie wczorajsze zawahanie może prowadzić do kolejnej próby sprawdzenia okolic wsparcia przy 1,0350 w kolejnych dniach. Nie oznacza to jednak, że rynek może też nie spróbować przetestować linii spadkowej trendu nieco powyżej 1,06.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.