Sytuacja na rynkach 20 września – Riksbank przeciera ścieżkę?

foto: Shopify

Dzisiaj zaskoczeniem jest decyzja szwedzkiego Riksbanku, który zdecydował się aż na 100 punktową podwyżkę stóp procentowych (oczekiwano 75 punktów baz.), co ma być podkreśleniem determinacji w walce z wysoką inflacją. Tą decydenci widzą nadal na niezadowalających poziomach – projekcja na przyszły rok została podniesiona do 5,1 proc. z 4,2 proc. Stąd też dalsze podwyżki stóp procentowych są jak najbardziej prawdopodobne. Korona szwedzka, która w ostatnich dniach słabła, zareagowała na te ranne informacje mocnym ruchem o blisko 0,8 proc. wobec dolara. Jednak dość szybko został on wymazany.

Wprawdzie przed decyzją Riksbanku był jeszcze komunikat z Ludowego Banku Chin (tutaj nic się nie zmieniło), ale to Szwedzi symbolicznie zainicjowali ten „jastrzębi” tydzień. Przed nami FED – jutro wieczorem, oraz cała plejada banków centralnych w czwartek (BOJ, SNB, Norges Bank, Bank Turcji i Bank Anglii). Czy one również dostarczą nam „jastrzębich” niespodzianek?

We wtorek rano dolar nieco tracił na wartości na szerokim rynku, ale ruchy były kosmetyczne i później zostały wymazane. Rynek czeka na jutrzejsze informacje z FED i to one dadzą impuls do sporej zmienności.

Z rynkowych informacji warto zwrócić uwagę jeszcze na dwie rzeczy. Pierwsza to zachowanie się EURUSD, który wspierany komentarzami z ECB zbliżył się dzisiaj w okolice 7-miesięcznej spadkowej linii trendu przy 1,0040. Warto będzie obserwować zachowanie się EURUSD po FED – czy dojdzie do próby naruszenia tegorocznego minimum przy 0,9863. Drugi temat to inflacja CPI w Japonii. Ta w sierpniu nieoczekiwanie przyspieszyła do 3,0 proc. r/r z 2,6 proc. r/r, a bazowa (bez świeżej żywności) wzrosła do 2,8 proc. r/r z 2,4 proc. r/r. Rynek nie zakłada, aby Bank Japonii miał cokolwiek zmienić w polityce monetarnej w najbliższy czwartek. Niemniej jednocześnie dla tamtejszych decydentów słaby jen zaczyna być problemem, a teoretycznie zakomunikowanie zmian w programie kontroli krzywej rentowności obligacji (YCC) byłoby jedną ze skuteczniejszych dróg prowadzących do zmiany trendu na rynku jena…

EURUSD – to FED rozdaje karty, nie ECB…

Wprawdzie dzisiejsza wysoka inflacja PPI z Niemiec – w sierpniu 7,9 proc. m/m i 45,8 proc. r/r – wzbudziła komentarze, co do tego jakie pomysły na walkę z inflacją ma Europejski Bank Centralny… i czy nie zakończą się one głęboką recesją gospodarczą, to jednak euro nie skorzystało z tego nadmiernie. Znów odbiliśmy się dołem od linii trendu spadkowego, która jest rysowana od 7-miesięcy. Przy tym stoliku karty rozdaje FED, dyktuje też warunki gry. Wydaje się, zatem, że idziemy w schemat w którym w kontekście przekazu, jaki pojawi się jutro wieczorem, najpewniej zobaczymy notowania EURUSD poniżej poziomu 0,99, a może i naruszony zostanie tegoroczny dołek przy 0,9863. W końcu tygodnia euro może być też bardziej wyczulone na informacje z Włoch w kontekście planowanych na niedzielę wyborów parlamentarnych. W sondażach nadal przewagę ma koalicja eurosceptycznych partii prawicowych, a nowym szefem rządu może zostać Giorgia Meloni.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.