Sytuacja na rynkach 20 lipca – Dalsze osłabienie dolara

Sytuacja na rynkach 20 lipca – Dalszy ciąg osłabienia dolara

Pierwsza połowa bieżącego tygodnia upływa pod znakiem osłabienia amerykańskiego dolara. Indeks tej waluty systematycznie porusza się w dół i obecnie oscyluje w okolicach 106,20-106,40 pkt., czyli na najniższych poziomach od dwóch tygodni. Tym samym, zwyżkował eurodolar, który odbił się w górę od parytetu, obserwowanego w poprzednim tygodniu. Obecnie kurs EUR/USD oscyluje w okolicach 1,025.

Odbicie w górę wartości eurodolara w tym tygodniu jest ewidentnie efektem oczekiwań bardziej jastrzębiego podejścia Europejskiego Banku Centralnego do polityki monetarnej. Już w czwartek ECB podejmie decyzję ws. stóp procentowych. O ile jeszcze na samym początku bieżącego tygodnia podwyżka o 25 pkt. bazowych wydawała się wręcz pewna, to obecnie pojawiły się informacje, że ECB rozważa większą podwyżkę, o 50 pkt. bazowych. To oznacza, że także ten bank centralny jest zdeterminowany, aby skutecznie walczyć z inflacją.

Dane dotyczące inflacji rozbudziły także oczekiwania dotyczące podwyżek stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. Dzisiejsze odczyty inflacji CPI i PPI w tym kraju okazały się wyższe od oczekiwań (czerwcowa CPI na poziomie 0,8% m/m i 9,4% r/r), co przełożyło się na presję także na wyższą wycenę brytyjskiego funta.

Dodatkową presję na spadek wartości amerykańskiego dolara wywarły także wzrosty wartości NZD i AUD. Prezes RBA, Philip Lowe, dzisiaj powiedział, że w Australii wyższe stopy procentowe są konieczne, aby skutecznie walczyć z inflacją.

 

OKIEM ANALITYKA – Nietrwałe umocnienie euro?

Bieżący tydzień na rynkach walutowych wpływa pod znakiem wyczekiwania na czwartkową decyzję Europejskiego Banku Centralnego ws. stóp procentowych. Na fali oczekiwań bardziej zdecydowanej walki ECB z inflacją, rośnie wartość euro. Niemniej, na razie większość inwestorów traktuje ten ruch jako techniczne odreagowanie po wcześniejszej fali zniżek wartości euro i dotarciu kursu eurodolara do parytetu.

Nie ma jednak pewności, że to umocnienie będzie czymś trwałym, ponieważ Unia Europejska ma przed sobą kluczowe wyzwanie, polegające na niepewności związanej z dostępnością surowców energetycznych w obliczu sankcji narzuconych na Rosję. W przypadku obaw związanych z dostępnością rosyjskiego gazu, ropy czy węgla, ceny surowców energetycznych w Europie mogą pozostać wysokie, co w dalszym ciągu będzie windować wskaźniki inflacji. Jednocześnie, zdecydowana walka z inflacją poprzez podnoszenie stóp procentowych niesie zagrożenie głębszej recesji na Starym Kontynencie.

Z tej przyczyny, oczekiwania dotyczące działań ECB wśród wielu inwestorów są ograniczone, zwłaszcza w długoterminowej perspektywie. To zaś sprawia, że póki co potencjał do wzrostu wartości euro jest mimo wszystko ograniczony.

Tymczasem większe oczekiwania dotyczą działań RBA. Dzisiejsza wypowiedź Philipa Lowe’a nie pozostawiała wątpliwości, że australijski bank centralny będzie w najbliższym czasie podnosił stopy procentowe. Szef RBA jasno określił, że powinny one znaleźć się na poziomie co najmniej 2,5%, aby mieć realne przełożenie na zwalczanie inflacji (obecny poziom stóp procentowych w Australii to 1,35%).

 

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.