Sytuacja na rynkach 2 listopada – rynki czekają na „gołębi” FED?

W środę dolar traci na szerokim rynku, a inwestorzy spekulują o tym, na ile dzisiejszy komunikat FED wypadnie „gołębio”, co pozwoli rozgrywać potencjalny pivot FED na posiedzeniu w połowie grudnia. Tym samym dzisiejsza podwyżka stóp o 75 punktów bazowych byłaby ostatnią w tej skali w cyklu rozpoczętym kilka miesięcy temu. W grudniu ruch byłby już mniejszy (50 punktów baz.), a w przyszłym roku FED podniósłby jeszcze stopy procentowe o 25 punktów baz. w jednym, bądź dwóch ruchach, po czym zdecydował się na pauzę, aby ocenić wpływ ostatnich działań. Dobrze, ale czy inwestorzy nie oczekują, aby nazbyt wiele po dzisiejszym przekazie od Jerome Powella po godz. 19:30? Decyzję i komunikat poznamy o godz. 19:00.

Wprawdzie indeksy aktywności w gospodarce nieco słabną, ale sytuacja na rynku pracy pozostaje wciąż dość dobra. W tym tygodniu gorzej wypadły regionalne Chicago PMI i Dallas FED, ale ISM dla przemysłu spadł mniej, niż sądzono (50,2 pkt. wobec spodziewanych 50 pkt. i 50,9 pkt. we wrześniu). Zaskakująco dobrze wypadły jednak dane JOLTS i to był wczoraj wieczorem powód do umocnienia dolara. Dane JOLTS to szeroka miara rynku pracy publikowana z pewnym opóźnieniem (wczoraj poznaliśmy dane za wrzesień), ale obserwowana uważnie przez decydentów. Po spadkach w lipcu i sierpniu, we wrześniu liczba wakatów odbiła do 10,72 mln, a dane sierpniowe zostały zrewidowane w górę do 10,28 mln. Dla rynku może być to sygnał, aby uważniej przyglądać się danym Departamentu Pracy USA za październik, które poznamy w najbliższy piątek. Dzisiaj o godz. 13:15 mamy jeszcze ADP, ale te dane mogą już budzić mniej emocji (prognoza 195 tys. etatów poza rolnictwem).

Wnioski przed dzisiejszym posiedzeniem FED? Decydenci mają świadomość, że taka skala podwyżek stóp procentowych (75 punktów bazowych na posiedzenie) jest nie do utrzymania, ale mogą nie być nazbyt chętni do sygnalizowania wyraźniejszego przesilenia (w grudniu) uzależniając wszystko od bieżących publikacji danych makro. Przełożenie na dolara? Grudniowy pivot ostatecznie najpewniej zostanie rozegrany w kolejnych tygodniach przez osłabienie dolara, ale w pierwszych reakcjach rynek może zachować się nieco inaczej, jeżeli nie zobaczy dzisiaj wieczorem klarowniejszych „gołębich” akcentów.

Patrząc na dolara nie sposób nie dodać akcentu geopolitycznego – to doniesienia saudyjskiego wywiadu, które USA podobno miały potraktować bardzo poważnie, a sygnalizujące możliwość prowokacji militarnej ze strony Iranu na terenie Arabii Saudyjskiej, ale i też Iraku. Potencjalne zamieszanie na Bliskim Wschodzie mogłoby wpłynąć też na zachowanie się ropy naftowej i pośrednio też inflację.

Dzisiaj w gronie najsilniejszych walut jest jen, po tym jak prezes Kuroda wyraził się krytycznie na temat słabości waluty (choć jednocześnie bronił luźnej polityki), a ujawnione zapiski z posiedzenia BOJ pokazały, że decydenci byli zgodni, co do tego, że sytuacja na rynku FX ma coraz większy wpływ na gospodarkę. Silne są też waluty Antypodów, chociaż wczoraj RBA podniósł stopy procentowe tylko o 25 punktów baz., a to jednak retoryka ze strony RBA i RBNZ pozostała „jastrzębia”, a dane z nowozelandzkiego rynku pracy wypadły na plus. W gronie silnych walut są też funt – jutro decyzja Banku Anglii, oraz euro. Niemniej EURUSD oddał nieco z wczorajszych wzrostów, na które złożyły się sygnały z Europejskiego Banku Centralnego – Christine Lagarde w udzielonym wywiadzie przyznała, że zbliżająca się recesja nie powinna być czynnikiem blokującym dalsze podwyżki stóp procentowych. Tymczasem opublikowane dzisiaj dane PMI dla przemysłu wypadły w październiku gorzej, niż we wstępnych szacunkach (46,4 pkt.).

Kalendarz na środę to wspomniane już dane ADP z USA (godz. 13:15), oraz wieczorne show FED (godz. 19:00 i konferencja Powella od 19:30).

EURUSD – koniec korekty jest bliski

Korekta EURUSD, która trwa od 27 października z okolic 1,0093 może być bliska końca, choć to, czy większe odbicie zobaczymy dzisiaj po FED, czy też będziemy musieli na nie zaczekać do jutrzejszych danych ISM dla usług, czy nawet piątkowych odczytów Departamentu Pracy, może być jeszcze kwestią dyskusji.

Dzisiaj EURUSD nie zareagował na słabszy odczyt PMI dla przemysłu ze strefy euro. Widać w tym echa wczorajszej wypowiedzi Christine Lagarde, która dała do zrozumienia, że zbliżająca się recesja nie powinna być pretekstem do zahamowania tempa podwyżek stóp procentowych. Rynek będzie, zatem grał na to, że ECB wyciągnie temat też na przyszły rok, podczas kiedy FED może zdecydować się na pauzę w I kwartale.

Wykres dzienny EURUSD

W kalendarzu poza dzisiejszym FED, gdzie rynki będą chciały zobaczyć „gołębie” akcenty dające preteksty do rozegrania grudniowego pivotu, mamy jeszcze dane ADP z rynku pracy – to już o godz. 13:15.

Technicznie rynek EURUSD wybronił wsparcie przy 0,9863, ale nie jest wykluczone jego pogłębienie do okolic 0,98, jeżeli zobaczylibyśmy jakieś rozczarowanie przekazem z FED. W kolejnych dniach, oraz tygodniach bardziej prawdopodobny jest jednak ruch ponad szczyt z 27 października (1,0093).

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.