Sytuacja na rynkach 19 lipca – W oczekiwaniu na czwartek

foto: flickr

Sytuacja na rynkach 19 lipca – Jastrzębie na antypodach

W ostatnich dniach na globalnych rynkach walutowych obserwowaliśmy delikatne ustąpienie siły amerykańskiego dolara, które stworzyło dogodne warunki do korekt na wielu parach walutowych. Kurs eurodolara odbił się od parytetu w górę i dotarł z powrotem ponad 1,01. Oprócz euro, zwyżki względem dolara zanotowało większość walut świata.

W ostatnich godzinach siłę pokazał m.in. australijski dolar, co wynikało z korzystnych dla niego informacji zawartych w protokole z posiedzenia RBA. Australijski bank centralny podtrzymał w nich bowiem zamiar dalszego podwyższania stóp procentowych w tym kraju. Po trzech wyraźnych podwyżkach stóp w ciągu ostatniego kwartału, RBA zapowiada dalszy ciąg podwyżek w kolejnych miesiącach. Wynika to z faktu, że instytucja ta uznaje obecny poziom stóp w Australii za nadal relatywnie niski, zważywszy na wysoką inflację oraz niskie lokalne bezrobocie.

Nie tylko australijski dolar miał szansę odbić w górę. Również notowania NZD/USD zwyżkowały za sprawą oczekiwań zacieśniania także tamtejszej polityki monetarnej po opublikowanych w poniedziałek wyższych od oczekiwań odczytach inflacji za II kwartał br.

W ostatnich dniach zwyżka dotyczyła także innego tzw. „dolara surowcowego”, czyli kanadyjskiego dolara (CAD, NZD i AUD są określane czasem mianem „commodity dollars” ze względu na ich powiązania z notowaniami surowców). W przypadku CAD, zwyżka była napędzana odbiciem w górę notowań ropy naftowej, z którym kanadyjski dolar wykazuje dużą korelację.

OKIEM ANALITYKA – Wyczekiwanie na czwartek

Ostatnie dni przyniosły delikatne spadki amerykańskiego dolara, jednak nie zmieniły ogólnego wydźwięku sytuacji na światowych rynkach walutowych. Wciąż dolar pozostaje silny nie tylko ze względu na jastrzębie nastawienie i działania Rezerwy Federalnej, lecz również ze względu na wciąż żywe w inwestorach nastawienie risk-off.

Największe obawy nieustannie budzi sytuacja w Europie, która w bieżącym tygodniu przyciąga szczególną uwagę inwestorów. Obecnie na rynku jest spokojnie, ale jest to cisza przed burzą, bowiem najwięcej kluczowych informacji, które najprawdopodobniej zadecydują o bilansie bieżącego tygodnia na rynkach walutowych (i nie tylko), pojawi się w czwartek.

To właśnie tego dnia Europejski Bank Centralny podejmie decyzję ws. stóp procentowych w strefie euro. Oczekiwana jest zwyżka o 0,25 pkt. proc., którą zresztą ECB zapowiadał już od dłuższego czasu, więc nie budzi ona emocji. Ciekawe jest jednak to, na ile ECB odważy się na kontynuację jastrzębiego podejścia, zważywszy na fakt, że z jednej strony, w wiele państw Europy uderza wysoka inflacja, lecz z drugiej strony, sytuacja gospodarcza jest niepewna w związku z sankcjami narzuconymi na import rosyjskich surowców energetycznych i możliwościami zastąpienia ich dostawami z innych krajów.

W tej ostatniej kwestii także wiele wyjaśni się w czwartek, kiedy to oficjalnie mają zakończyć się prace konserwacyjne na Nord Stream 1, a tym samym, umożliwione zostanie wznowienie transportu rosyjskiego gazu do Niemiec. Powszechne są bowiem oczekiwania, że NS1 będzie elementem gry politycznej Rosji, a przepływ gazu nie zostanie wznowiony. O ile taka sytuacja negatywnie wpływałaby na rosyjski budżet, to nie ulega wątpliwości, że przede wszystkim będzie to kolejny cios w bezpieczeństwo energetyczne Europy.

 

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.