Sytuacja na rynkach 17 maja – cofnięcie dolara

foto: pixabay

Obawy dotyczące spowolnienia w Chinach szybko minęły i na rynki powrócił apetyt na ryzyko, co przekłada się we wtorek rano na lekkie osłabienie dolara na szerokim rynku. Dzisiaj na tapecie mamy dane z USA dotyczące kwietniowej sprzedaży detalicznej, oraz produkcji przemysłowej (odpowiednio o godz. 14:30 i 15:15), a także zaplanowane na wieczór wystąpienie szefa FED, które ma być poświęcone inflacji (godz. 20:00). Rynki mają jednak świadomość, że ruch o 75 p.b. na najbliższych posiedzeniach jest mało realny, chociaż zapowiedzi dłuższej serii podwyżek (łącznie z ruchem we wrześniu) w skali 50 p.b. miałyby „jastrzębi” wydźwięk.

Dzisiaj najlepiej radzi sobie funt, który został wsparty jastrzębimi komentarzami ze strony przedstawicieli Banku Anglii sugerujących, że konieczne mogą być bardziej zdecydowane działania w walce z inflacją. Mocne są też korony skandynawskie (odreagowując słabość z ostatnich dni), a także waluty Antypodów. Dolar australijski korzysta na „jastrzębich” zapiskach z ostatniego posiedzenia RBA, które pokazały, że decydenci są gotowi na wyraźniejsze podwyżki stóp procentowych (w maju cykl został zainicjowany ruchem o 25 p.b.). Najsłabszy jest jen – USDJPY broni poziomu 129,00, co jest reakcją na niewielki wzrost rentowności amerykańskich treasuries. Na rosnących oczekiwaniach, co do podwyżki stopy depozytowej przez ECB w lipcu, korzysta EURUSD.

EURUSD – pierwszy cel zrealizowany

Notowania EURUSD powróciły w okolice 1,0470 wyznaczane przez dawny dołek z końca kwietnia b.r. Wsparciem dla euro są rosnące oczekiwania, co do podwyżki stopy depozytowej przez EBC w lipcu, oraz jej wyjścia ponad poziom 0,0 proc. (obecnie -0,50 proc.) do końca roku. Niemniej skala odbicia EURUSD to głównie zasługa słabnącego na szerokim rynku dolara. Zejście na dolarowym koszyku FUSD poniżej poziomu 103,81 pkt., który wyznaczał dawny szczyt z marca 2020 r. to dodatkowy sygnał, że korekta amerykańskiej waluty może potrwać nieco dłużej. W takim scenariuszu należy, zatem oczekiwać, że EURUSD zawalczy z linią spadkową trendu przy 1,0590 i spróbuje ją naruszyć.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.