Sytuacja na rynkach 16 września – wraca nerwowość

Piątkowy handel upływa pod znakiem silniejszego dolara na szerokim rynku (nie jest to dużym zaskoczeniem biorąc pod uwagę falę risk-off na Wall Street), ale zmiany nie są szczególnie duże. Najgorzej radzą sobie korony skandynawskie, oraz funt. Najbardziej stabilny jest jen – w kontekście powtarzających się komentarzy ze strony japońskich oficjeli dotyczących słabości japońskiej waluty, rynek może chcieć zaczekać na przyszłotygodniowe posiedzenie Banku Japonii, które wypada dzień po FED (czyli 22 września). Teoretycznie żaden z ekonomistów nie spodziewa się przełomu w polityce monetarnej, ale nie wykluczone są komentarze prezesa Kurody w kontekście kursu walutowego. Gdyby jednak pojawiło się coś w temacie zmian w programie YCC (kontroli krzywej rentowności obligacji), to byłaby to duża rewolucja i zaskoczenie mogące mieć wpływ na gwałtowne umocnienie się jena. Dzisiaj uwagę zwróci na siebie też EURUSD – tu notowania utrzymywały się wokół parytetu dzięki ostatnim „jastrzębim” komentarzom od przedstawicieli ECB, ale presja na spadek euro zaczyna rosnąć. Bo czy ECB dowiezie oczekiwania, co do kolejnego ruchu o 75 punktów bazowych w październiku? Tymczasem sytuacja wokół FED jest klarowna – wprawdzie spadają oczekiwania, co do ruchu o 100 punktów baz. na posiedzeniu w przyszłym tygodniu (to już mniej niż 25 proc. prawdopodobieństwa), to jednak „jastrzębi” przekaz dotyczący dalszych posunięć i wyraźnej determinacji w walce z inflacją jest dość realny. Te oczekiwania, dobrze widać po zachowaniu się rentowności amerykańskich obligacji (10-letnie są już blisko czerwcowego szczytu przy 3,50 proc.).

W przestrzeni FX relatywnie mało tracą dzisiaj waluty Antypodów. Agencje cytują prezesa RBA, który przyznał, że szczyt cyklu podwyżek stóp może wypaść w przedziale 2,50-3,50 proc., czyli niewiele wyżej niż teraz (2,25 proc.), a na posiedzeniu w październiku rozważana będzie podwyżka o 25 lub 50 punktów baz. To brzmi „gołębio”, ale rynki już się z tym oswoiły. Dzisiaj bardziej „gra” zaskoczenie związane z lepszymi danymi makro z Chin, jakie poznaliśmy w nocy. 

W kalendarzu mamy dzisiaj dane o inflacji CPI w strefie euro (godz. 11:00), oraz nastrojach konsumenckich w USA (godz. 16:00). Znacznie ciekawiej będzie w przyszłym tygodniu, gdzie mamy posiedzenia banków centralnych – Riksbank, FED, BOJ, SNB, Norges Bank, BOE.

EURUSD – czy uda się obronić przed większymi spadkami?

Dzisiaj doszło do sprawdzenia ważnego wsparcia przy 0,9952 na bazie dołka z 14 lipca b.r. i test tylko połowicznie pozytywny – poziom ten został nieznacznie naruszony. To pokazuje, że presja spadkowa na EURUSD będzie rosnąć im bliżej będzie do posiedzenia FED w środę, które może przynieść „jastrzębi” przekaz. Teoretycznie ze strony ECB też płyną „jastrzębie” sygnały, ale trudno ocenić, czy to gremium byłoby rzeczywiście gotowe na kolejny ruch o 75 punktów baz. na posiedzeniu 27 października. Zwłaszcza, że przyszły miesiąc może przynieść wiele zwrotów akcji, zwłaszcza w temacie Włoch po tym, jak 25 września odbędą sie tam przyspieszone wybory parlamentarne. W kontekście tego warto odnotować, że rentowności włoskich 10-letnich obligacji zaczynają się trwalej wybijać się ponad poziom 4,00 proc.

Wykres dzienny EURUSD

Technika pokazuje, że notowania EURUSD mogą sprawdzić okolice 0,99 i dalej 0,9863 (tegoroczny dołek) w kolejnych dniach. Negatywny test okolic 7-miesięcznej linii trendu spadkowego pokazał w tym tygodniu, że trend spadkowy pozostaje dominujący. Tym samym odnosząc się do pytania zawartego w tytule komentarza – może być to trudne.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.