Sytuacja na rynkach 16 maja – Chiny rozczarowują

Sytuacja na rynkach 16 maja – Chiny rozczarowują

Fatalne dane z Chin za kwiecień, jakie napłynęły dzisiaj w nocy, rozbudziły obawy co do kondycji tamtejszej gospodarki i popsuły nastroje, które uległy poprawie po piątkowym odbiciu na Wall Street. I tak produkcja przemysłowa spadła o 2,9 proc. r/r, a sprzedaż detaliczna skurczyła się o 11,1 proc. r/r. Nadal rosły inwestycje w aglomeracjach, choć ich tempo wyhamowało do 6,8 proc. r/r. Teoretycznie takie dane nie powinny aż tak zaskakiwać, gdyż w Chinach szaleje pandemia COVID-19, a władze decydują się na lockdowny dla całych miast, to jednak dla globalnej układanki kryzys w Państwie Środka to duży problem. Wprawdzie pojawiły się informacje, że restrykcje mogą być poluzowane od czerwca, to rynki będą teraz uważnie przyglądać się temu na jakie ruchy zdecydują się władze, oraz Ludowy Bank Chin, aby wesprzeć gospodarkę (biorąc pod uwagę globalną presję inflacyjną, to może nie być to wcale takie proste).

Dzisiaj próbuje odbijać względem większości walut, a najsłabsze są waluty Antypodów bardziej wrażliwe na sytuację w Azji. Stabilne pozostają kluczowe waluty europejskie – euro zaczyna być wspierane przez oczekiwania, co do podwyżki stóp procentowych przez ECB, a z kolei funt zdaje się czekać na dalszy rozwój wypadków wokół protokołu irlandzkiego, po tym jak władze wyraziły nadzieje na negocjacje w tym względzie z UE. Najlepiej radzi sobie z kolei jen – USDJPY wraca poniżej 129.

Dzisiaj uwagę przyciągną prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej, które mogą mieć duży wpływ na euro (poznamy je o godz. 11:00). Z kolei o godz. 14:30 poznamy lokalne dane NY Empire State z USA. Rynki będą zwracać też uwagę na zachowanie się rentowności amerykańskich obligacji, oraz spekulować na temat dalszego rozwoju wypadków na Ukrainie i relacji z Rosją po tym, jak w weekend pojawiły się sygnały świadczące o przesileniu w trwającym już od 3 miesięcy konflikcie zbrojnym.

EURUSD – możliwe dalsze odbicie?

Pesymizm o poranku, jaki ma miejsce po informacjach z Chin nie udzielił się euro. Te jest wspierane przez oczekiwania dotyczące istotnych decyzji na posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego w czerwcu, które mogą otworzyć drogę do podwyżki stóp procentowych w lipcu. W tym tonie wypowiedział się dzisiaj Francois Villeroy, ale w zeszłym tygodniu także inni członkowie EBC.

Analiza techniczna nie wyklucza, że po tym jak w zeszłym tygodniu przetestowane zostały okolice minimów z przełomu 2016/17 przy 1,0350, obserwowane odbicie może być kontynuowane. Pierwszy mocny opór można wskazać przy 1,0470, gdzie mamy dołek z 28 kwietnia b.r.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.