Sytuacja na rynkach 15 września – powrót do mocniejszego dolara

Wczorajsze odbicie indeksów na Wall Street było niemrawe, a korekta dolara dość płytka. Opublikowana we wtorek po południu inflacja PPI za sierpień okazała się zgodna z szacunkami rynków, ale pokazała jednocześnie, że presja cenowa może pozostać znacząca. W efekcie rynki mają powody, aby spekulować, że polityka FED pozostanie dość agresywna jeszcze przez dłuższy czas. Szanse na ruch na stopach aż o 100 punktów na posiedzeniu FED już za 6 dni są wyceniane na niecałe 30 procent. Kluczowe jest jednak to, co może zrobić FED w listopadzie, a tutaj rynki dają blisko 60 proc. prawdopodobieństwa czwartej z rzędu podwyżce o 75 punktów bazowych.

Dzisiaj dolar zyskuje na szerokim rynku. Nieznacznie silniejsze są jedynie waluty Antypodów, chociaż zmiany są kosmetyczne. Dolar australijski został wsparty odczytami z rynku pracy (liczba zatrudnionych na pełen etat wzrosła o blisko 59 tys.). Stabilne pozostają dzisiaj rano euro i funt. Wspólna waluta nie zareagowała zbytnio na komentarz Roberta Holzmanna z ECB, którego zdaniem reakcja banku centralnego na podwyższoną inflację była spóźniona i teraz konieczne było pokazanie, że ECB dostrzega problem. Na drugim biegunie są korony skandynawskie (SEK traci po informacjach o rezygnacji premier Andersson), oraz jen. Na rynku pojawiają się spekulacje, że Bank Japonii nie byłby skłonny do fizycznej interwencji na rynku USDJPY przy obecnych poziomach.

Dzisiejszy kalendarz to głównie informacje z USA – sprzedaż detaliczna, ceny importu i eksportu, oraz regionalne wskaźniki z NY i Filadelfii (godz. 14:30), oraz produkcja przemysłowa (godz. 15:15).

EURUSD – słabe odbicie

Po spadku z wtorku, odbicie EURUSD jest słabe. Wspólna waluta nie skorzystała zbytnio na komentarzach Lane’a i Holzmann’a z ECB, które można uznać za lekko „jastrzębie”. Mamy, zatem taką sytuację, że podwyżka stóp w październiku o 75 punktów bazowych „gdzieś tam” jest na stole, ale rynek ma obawy, czy powinien rozgrywać ten temat, jako mocny argument za euro. Zwłaszcza, że na dłuższym dystansie ECB szybko odpadłby w konkurencji z FED, chociażby przez problemy Włoch, które dopiero mogą zacząć się pojawiać (warto będzie obserwować zachowanie się tamtejszych obligacji na jesieni w kontekście wyborów parlamentarnych z 25 września, ale nie tylko).

Wykres dzienny EURUSD

Retoryka FED jest tymczasem jasna i nadal stawka jest podbijana – jeżeli rynek zacznie się przekonywać, ze cykl podwyżek nie zostanie zatrzymany w grudniu, to dolar może mocno zyskać.

Technicznie odbicie EURUSD jest słabe, nie widać sił na powrót powyżej parytetu. Tym samym rosną szanse na scenariusz zejścia poniżej 0,99 i sprawdzenia tegorocznego minimum przy 0,9863 jeszcze przed przyszłotygodniowym posiedzeniem FED (21.09).

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.