Sytuacja na rynkach 15 lipca – rynki przesadziły z wyceną podwyżek przez FED?

foto: pixabay

W piątek dolar wypada mieszanie. Prawdopodobieństwo ruchu o 100 punktów bazowych na stopach podczas posiedzenia FED zaplanowanego na 27 lipca spadło poniżej 50 proc. po tym jeden z największych „jastrzębi” w FED – Christopher Waller – stwierdził, że rynki przesadziły z oczekiwaniami, co do tak dużego ruchu. Na razie nie widać jednak wyraźniejszej presji na osłabienie dolara, choć niewykluczone, że takowa pojawi się w kolejnych dniach.

W nocy opublikowane zostały dane z Chin, które nie napawają nadmiernym optymizmem. Tamtejsza gospodarka rosła w II kwartale w tempie 0,4 proc. r/r, wobec 4,8 proc. r/r w poprzednim okresie. Trzeci kwartał może wypaść jednak lepiej, biorąc pod uwagę, że dane nt. sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i inwestycji w aglomeracjach, wypadły zgodnie z szacunkami.

Dzisiaj w kalendarzu mamy jeszcze ważne dane z USA – o godz. 14:30 będzie to dynamika sprzedaży detalicznej, oraz indeks NY Empire State, o godz. 15:15 dynamika produkcji przemysłowej, a 45 minut później dane o nastrojach konsumenckich.

Pośród walut G-10 najbardziej odbija dzisiaj frank, choć dynamika ruchu to zaledwie 0,26 proc. wobec dolara. Stabilne pozostaje euro – tu w odbiciu przeszkadzają informacje z Włoch. Premier Mario Draghi podał się wczoraj do dymisji po tym, jak jego rząd utracił poparcie w parlamencie. Kryzys polityczny może negatywnie odbić się na włoskim długu, choć rentowności 10-letnich obligacji po skoku do 3,50 proc. powróciły dzisiaj w okolice 3,35 proc.

EURUSD – z włoskim kryzysem w tle

Premier Mario Draghi złożył wczoraj rezygnację po tym, jak Ruch 5 Gwiazd wycofał poparcie dla kierowanego przez niego technokratycznego gabinetu. Ta została jednak odrzucona przez prezydenta Sergio Matarellę, który zapewnił Draghiego, że rozpocznie szerokie konsultacje mające na celu zapewnienie stabilnej większości politycznej dla rządu w trudnych czasach. Znając realia włoskiej polityki wszystko jest możliwe i jednocześnie nic nie jest pewne. Włoskie obligacje zareagowały wczoraj nerwowo, ale później sytuacja się uspokoiła. Niemniej w przypadku poważnego kryzysu politycznego ECB może nie mieć wystarczających narzędzi, aby ograniczyć ryzyko tzw. defragmentacji na rynku długu – pomysł skupu włoskich aktywów raczej nie zakładałby, że jego skala byłaby nieograniczona.

W krótkim okresie włoskie dywagacje będą mieć raczej ograniczony wpływ na euro. Kluczowe będą informacje z ECB (jest pewne pole do podwyżki stóp o 50 punktów na posiedzeniu 21 lipca), oraz te dotyczące wątku gazowego – czy po 21 lipca surowiec z Rosji ponownie popłynie gazociągiem Nord Stream I.

Technicznie – być może wczoraj doszło do przesilenia – spadek do 0,9952 był krótki i notowania szybko powróciły w rejon parytetu. Jeżeli w kolejnych dniach nie pobijemy wczorajszego minimum, to pojawi się argument za odbiciem. Mocny opór to 1,0350.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.