Sytuacja na rynkach 14 października – Stabilizacja dolara po spektakularnej przecenie

foto: pixabay

Gwałtowna przecena amerykańskiego dolara pod koniec poprzedniego tygodnia dzisiaj już nie jest kontynuowana. Notowania FUSD w poniedziałek rano ustabilizowały się w okolicach 106,70-106,80 pkt.

Wyhamowanie zniżek wartości dolara odbija się również na wycenie kursu EUR/USD – jego notowania w poprzednim tygodniu wyrwały się z okolic poniżej psychologicznej bariery 1,00, a w piątek z impetem przebiły poziom 1,03. Dzisiaj wartość tej pary walutowej utrzymuje się blisko ubiegłotygodniowego zamknięcia, jednak już nie wspina się wyżej.

Analogicznie wygląda sytuacja na wykresach wielu innych walut z dolarem. Notowania USD/CHF dzisiaj delikatnie odbijają się w górę, jednak pozostają niedaleko piątkowego zamknięcia, powyżej poziomu 0,94. Kurs USD/JPY odbija w kierunku 140 po spektakularnej przecenie w poprzednim tygodniu. Jedynie notowania USD/CNH zniżkują dalej, na co wpływ ma arbitralna decyzja władz chińskich dotycząca fixingu juana w relacji do dolara.

Dzisiejsza stabilizacja wartości dolara wynika przede wszystkim z informacji, które pojawiły się w weekend. Christopher Waller z Fed w niedzielę ostrzegł inwestorów, że czwartkowy odczyt inflacji był zaledwie pojedynczym sygnałem zmiany sytuacji, ale nie oznacza on jeszcze, że Fed się nim w pełni zasugeruje – może co najwyżej nieco spowolnić podwyżki stóp procentowych w USA.

 

OKIEM ANALITYKA – Dolar powraca do zwyżek, ale…

Po ubiegłotygodniowej gwałtownej przecenie amerykańskiego dolara, weekend pozwolił inwestorom nieco ochłonąć. Nie chodzi jednak o sam upływ czasu, lecz także wypowiedzi, które pojawiły się w weekend i zaburzyły jednoznacznie negatywny pogląd na amerykańskiego dolara.

Niedzielne przypomnienie Christophera Wallera o tym, że Fed nadal jest na ścieżce podwyżek stóp procentowych w USA i że jeden odczyt tego nie zmienia, rzuciło więcej światła na możliwą reakcję Rezerwy Federalnej na niedawne dane. Faktycznie, wydaje się mało prawdopodobne, by Fed nagle zmienił swoje jastrzębie nastawienie, zwłaszcza że inflacja mimo wszystko nie może być uznana za niską, więc nadal jest z czym walczyć. Jednak z pewnością w grę wchodzi spowolnienie tempa podwyżek stóp procentowych.

W miniony weekend do refleksji mogły skłonić także niepokojące komunikaty ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego. MFW zaznaczył bowiem, że sytuacja w globalnej gospodarce wygląda obecnie nawet bardziej „ponuro” niż jeszcze w przedstawionych niedawno prognozach tej instytucji. O ile spowolnienie gospodarcze z pewnością jest uwzględniane przez inwestorów, to jednak sugeruje ono, że spektakularne zwyżki cen akcji i przecena USD w poprzednim tygodniu mogły być przedwczesne.

W rezultacie, dolar może w tym tygodniu stabilizować się, a nawet nieco skorygować zniżki z poprzednich kilku sesji. Szanse na powrót do ataku na tegoroczne szczyty są jednak minimalne – notowania indeksu dolara przebiły w dół ważne techniczne wsparcia, zarówno w kilkutygodniowej, jak i kilkumiesięcznej perspektywie.

 

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ

 

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.