Sytuacja na rynkach 13 października – Jen testuje dno z 1998 roku

foto: pixabay

Na globalnych rynkach walutowych wyraźnie daje się odczuć atmosferę wyczekiwania na dzisiejsze dane dotyczące inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. Większość par walutowych porusza się w konsolidacji przed publikacją, zaplanowaną na godzinę 14:30 polskiego czasu. Sam indeks amerykańskiego dolara oscyluje w wąskim ruchu bocznym tuż powyżej poziomu 113 pkt., z kolei notowania EUR/USD utknęły w okolicach 0,97.

Zupełnie inna sytuacja dotyczy japońskiego jena, który ostatnio przyciąga uwagę inwestorów ze względu na swoją wyjątkową słabość i desperackie próby wsparcia lokalnej waluty interwencjami Banku Japonii. Kurs USD/JPY wczoraj po raz kolejny zwyżkował, doprowadzając notowania tej pary walutowej do poziomu niemal 147. Dzisiaj rano kurs USD/JPY porusza się tuż poniżej tej bariery, ale ważne jest przede wszystkim to, że poziomy te są już bliskie wieloletniemu maksimum na tej parze walutowej – które zostało osiągnięte w sierpniu 1998 r. i wynosiło 147,64.

Nerwowa atmosfera nadal panuje na rynku brytyjskiego funta. Inwestorzy ze zniecierpliwieniem wyczekują dalszych informacji dotyczących zagrożonych niewypłacalnością funduszy emerytalnych oraz planów związanych z interwencyjnym skupem obligacji. Oficjalne komunikaty wspominają o zakończeniu skupu 14 października, jednak wczoraj pojawiły się nieoficjalne informacje o tym, jakoby BoE sygnalizował prywatnie swoim dłużnikom, że jest gotowy na przedłużenie go, jeśli będzie wymagała od tego sytuacja na rynku finansowym. W międzyczasie rząd brytyjski oznajmił, że nie ma zamiaru wycofywać się ze swojego planu cięć podatków ani redukować wydatków – czyli będzie kontynuował swoje kontrowersyjne działania.

 

OKIEM ANALITYKA – Wyczekiwanie na dane dot. inflacji w USA

Dzisiejsza sesja na rynku walutowym jest podporządkowana głównie informacjom związanym z odczytem inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. Ich publikacja zaplanowana jest na 14:30 polskiego czasu – a oczekiwania dotyczące reakcji Fed na dane bywają różne.

Oficjalny rynkowy konsensus w kwestii odczytu wrześniowej inflacji w USA wynosi 8,1% rdr. Z jednej strony, jest to niżej niż czerwcowe maksimum na poziomie 9,1% rdr i późniejsze letnie odczyty, wynoszące odpowiednio 8,5% rdr i 8,3% rdr. To byłby argument za nieco łagodniejszym podejściem Rezerwy Federalnej do polityki monetarnej.

Z drugiej strony, odczyt przekraczający poziom 8% nadal byłby mało pocieszający w kontekście sytuacji w amerykańskiej gospodarce i mógłby skłonić Fed do powtórzenia swojej niedawnej retoryki: tej mówiącej, że jest zbyt wcześnie na odtrąbienie sukcesu w walce z inflacją. W takim wypadku jest duża szansa na to, że nawet jeśli odczyt będzie zgodny z oczekiwaniami lub minimalnie niższy, to Fed i tak nie będzie chciał zmieniać dotychczasowego kierunku swoich działań.

Te informacje sprzyjają wysokim wycenom dolara, ale warto mieć na uwadze fakt, że są one w dużym stopniu uwzględnione na rynku tej waluty. Inwestorzy zdają sobie sprawę z tego, że Fed wielokrotnie informował o stawianiu walki z inflacją na szczycie listy priorytetów, więc te informacje zostały już zdyskontowane – a to z kolei w pewnym stopniu ogranicza potencjał do zwyżek notowań dolara.

 

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ

 

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.