Sytuacja na rynkach 13 grudnia – czekamy na inflację z USA

foto: pexels

Rynki są w zasadzie już skoncentrowane na jednym – dzisiaj o godz. 14:30 opublikowany zostanie listopadowy odczyt inflacji CPI w USA, który może znaczyć wiele dla oczekiwań, co do jutrzejszego przekazu z FED. Mediana zakłada jej cofnięcie do 7,3 proc. r/r z 7,7 proc. r/r i do 6,1 proc. r/r z 6,3 proc. r/r w przypadku odczytu bazowego. Rynki nie przejęły się tym, że piątkowe dane PPI nie wypadły tak jak oczekiwano (inflacja spada wolniej). Nadal duże są nadzieje związane z tzw. pivotem FED, czego potwierdzenia mamy zobaczyć jutro.

Niemniej dla rynków CPI to znacznie ważniejsza figura, niż PPI – stąd też emocje związane z dzisiejszym odczytem będą znacznie większe. Możliwa jest asymetria w reakcjach, czyli mocniejszy ruch w przypadku, kiedy inflacja CPI byłaby wyższa od prognozowanej. W takim układzie dolar by zyskał, a giełdy poszły w dół.

Wczoraj Wall Street radziła sobie jednak nieźle. Sentyment udzielił się też rynkom w Azji, gdzie wsparciem były kolejne informacje z Chin o luzowaniu obostrzeń pandemicznych. We wtorek rano zmiany dolara są kosmetyczne. Wyróżniają się tylko mocniej zyskujące waluty Antypodów odreagowujących wczorajszą słabość. Dzisiaj rano napłynęły dane z Wielkiej Brytanii dotyczące sytuacji na tamtejszym rynku pracy – widać rosnącą presję płacową, ale i też wyraźniejszy wzrost wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w listopadzie. Funt nie zareagował zbytnio na te doniesienia. Przed nami jeszcze grudniowe dane ZEW z Niemiec (godz. 11:00) i wspomniane już dane o inflacji CPI z USA.

EURUSD – formacja szczytowa?

Notowania EURUSD zamknęły się wczoraj poniżej bariery 1,0540, a z widocznej wcześniej w ciągu dnia białej świecy wzrostowej nic nie zostało. Widoczna doji potwierdza, że popyt wytraca impet w okolicach 1,0580-96 i to wszystko może być elementem formacji zapowiadającej korektę spadkową ostatnich wzrostów.

O godz. 11:00 napłynęły dane ZEW z Niemiec. Grudzień był kolejnym miesiącem w którym sytuacja uległa poprawie – wskaźnik sentymentu wśród analityków odbił do -23,3 pkt. z -36,7 pkt. Nie pomogło to jednak zbytnio wspólnej walucie. To sygnał, że ważniejsze będą doniesienia z USA, a posiedzenie FED liczy się bardziej, niż ECB. Dzisiaj o godz. 14:30 poznamy dane o inflacji CPI, a jutro informacje z posiedzenia FED, które mogą mieć duże znaczenie dla dolara.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.